Barion Pixel
 • 75 perc Ízelítő a témákból:
  • Michael fő tulajdonságai, a hozzá kapcsolódó minőségek
  • Michael harca a sárkánnyal az emberben
  • az égi intelligencia és a földi intellektus közötti különbségek
  • a gondolkodás fejlődésének hét fokozata
  • Ahrimán törekvései az ember magasabb ÉN-je ellen
  • Michael és a magasabb ÉN kapcsolata
  • önazonosság és téves önazonosítások
  • az ember belső világának valódi középpontja
  • Rudolf Steiner mantrája a magasabb ÉN-ről
  • a mantra 12 sorának értelmezése
  • a kis én (ego) és a magasabb ÉN közötti különbségek
  • a magasabb ÉN-től elválasztó és vele összekötő minőségek
  • Mihály-nap aspektusai
  Opciók Részletek
 • 2019.09.28. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 102 perc • Michael arché fő tulajdonságai • a michaeli kinyilatkoztatás fő ismérvei • Michael harca a sárkánnyal • a Mihály-imagináció skorpió-aspektusa • az önmegsemmisítés művészete – „minden napnak megvan a maga keresztje” – a kis én keresztre feszítése – félelmek az önmegsemmisítéstől • Michael és a szabadság • Michael és a földi ember tettei – amihez Michael kapcsolódni tud • Michael három attribútuma – Michael iránymutató tekintete • Michael munkatársává válni • Michael és Ahrimán – Ahrimánt erősítő hatások az emberben – Michaelt erősítő hatások az emberben
  Opciók Részletek
 • 2018.09.28. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 121 perc • Michael arché legfőbb tulajdonságai • szellemi típusú félelmek • materiális és spirituális történelemszemlélet – az egyes főangyalokhoz tartozó történelmi időszakok • a Mihály-korszak jellegzetességei • az ötös szám jelentései és megjelenései a spirituális tanításokban – ötösségek a különböző vallásokban • a pentagram jelentései és geometriája • bukás és megváltás a manicheizmusban • pentagram a rózsakeresztes áramlatban – belső karácsony és a belső pentagram megszületése • a szimbólumok új jelentései a michaeli korban • a pentagram mint az éteri test váza • meditáció a szimbólumokkal – néhány pentagram-meditáció • az emberi fejlődés útja a pentagram tükrében
  Opciók Részletek
 • 2017.09.29. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 110 perc • a lelki és a szellemi (michaeli) önismeret közötti különbségek • michaeli önismeret a fizikai és az éteri szinten – önismeret és önnevelés • michaeli önismeret az asztrális szinten – túl a szimpátián és antipátián – a dolgok szemlélésének szubjektív és objektív szintje – önismeret és karmaismeret • michaeli önismeret a szellemi szinten – az ember mint mikrokozmosz és mint mikrotheosz • a michaeli önismeret három fő következménye • Michael és a szabadság – amihez Michael az emberben kapcsolódni tud • Michael iránymutató tekintete • Michael és Ahrimán harca az emberi lelkekért • a mai kor lehetősége: Michael munkatársává válni
  Opciók Részletek
 • 2016.09.30. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 106 perc • a dualitás-tudat gyengítése mint a michaeli kor egyik fő feladata • a dualitás-tudat összefüggése a bűnbeeséssel • a paradicsomi lét és a bűnbeesés utáni lét jellemzői • a félelem, a szégyen és az elrejtőzés mint a bűnbeesés következményei • michaeli bátorság az „előbújáshoz” • Isten megmutatta magát Krisztusban • a Krisztus által átadott örömhír • az isteni irgalom elfogadásának útja • az egység-tudat és az én-tudat múltbeli és jövőbeli viszonya • az ember által megélt kettősségek Tamás evangéliumának 21. verse alapján – a belső és a külső világ közötti kapcsolat felfedezése a megismerés és a cselekvés megfigyelése alapján – a magasabb testek összefüggése a kettősségek megszüntetésével – Eckhart mester egységmisztikája – egyesítés Krisztus előtt és után – egyesítés a hármasságon keresztül • Istennel való szeretetegységünk Krisztus által
  Opciók Részletek
 • 2015.09.26. Testnevelési Egyetem (Bp.) 107 perc • Michael alapvető tulajdonságai • a michaeli intelligencia és a földi intellektus közötti alapvető különbségek • Michael és Ahrimán hatása az emberre, illetve az emberiségre • az ahrimáni hatás felerősödésének a folyamata a XVII. századtól • az ahrimáni hatás a tudomány területén • szakadék a nappali és az esti élményeink között • Ahrimán befolyása a vallási életre • vallás és tudomány a michaeli korban • Ahrimán hatása a művészet területére; az új michaeli művészet alapjai • a hármas tagozódás eszméje; a vallási, jogi és gazdasági szféra egyensúlyának fontossága • az ahrimáni gazdaság 12 törvénye és a „gazdaságkor” egyéb jelenségei • a hagyományos és a modern értékrend közötti főbb különbségek • Ahrimánt és Michaelt erősítő hatások személyes életünkben
  Opciók Részletek
 • 2015.04.24. Testnevelési Egyetem (Bp.) 113 perc • Szent György életének főbb eseményei, tisztelete a világban és Magyarországon • a Szent György lovagrend kultusza és virágkora • Szent György-nap a néphagyományban • a velünk született négy fő alszemélyiség: a belső bölcs, a belső tápláló, a belső gyermek és a belső harcos • az egészséges és a sérült belső harcos főbb jellemzői • Mars-erők az asztrológiai hagyományban és a mitológiában • a Mars-hatás negatív és pozitív aspektusai • a Mars-minőségek és a köldökcsakra összefüggései • a harc metafizikája: poláris erők harca az emberben – annak lényege és ismérvei • a harmonicizmus és a valódi harmónia közötti különbségek • a látható és a láthatatlan harc megnyilvánulásai • a harc metafizikája a lovagi úton, a lovagi út célja • a kereszténység 3 útja: a Kehely, a Szív és a Kard Útja • a 12 helyes viselkedés a Kard Útján • a bennünk élő sárkányt (Ahrimán) és a bennünk élő Szent Györgyöt (Michael) erősítő hatások
  Opciók Részletek
 • 2014.09.27.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 114 perc

  • az emberi kultúra három alappillérének viszonya régen és most – tudomány, művészet és vallás • a michaeli kor feladatai • a modern kor egyik nagy tragédiája és nagy tévedése • a három terület szétválásának és újraegyesítésének folyamata • a Kelet, a Nyugat és a Közép feladata • a tudomány, a művészet és a vallás missziója • a három terület jövőbeli fejlődése a magasabb tudatállapotokkal való összefüggésben • a döntés spirituális szempontból, döntéseink hatása • a döntéssel kapcsolatos lelki blokkok jelen korunkban • a döntés életünk minden pillanatában • hétköznapi döntések és életdöntések, az ember egzisztenciális alapdöntése • döntések a michaeli korban, a jó döntések kritériumai • a jó döntésekhez szükséges szellemi erő felvétele • ellenállás a szellem szavával szemben • bizalom a szellemi világ szándékaiban
  Opciók Részletek
 • 2013.09.28.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 107 perc

  • Michael arché jellemzői • az égi intelligencia és a földi intellektus összehasonlítása • Michael hatásai • röpimák Michaelhez • szabadság és determinizmus • fejlődés a szabadságban • a semmiből teremtés művészete a szabad gondolkodás által • Michael és Ahrimán hatásai a szabadsággal összefüggésben • ahrimáni és luciferi veszély a szellemi úton • az önkényről • a megismerés és a szeretet mint a szabadság kulcsai • a szellemi fejlődés hét fokozata korunkban
  Opciók Részletek
 • 2012.09.28.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 96 perc

  • az emberi gondolkodás változása napjainkig • a michaeli tanítás jellemzői • az évkör és az elementálok tevékenysége • természettudat és Én-tudat • a kén és a vas hatása az emberre • a luciferi és az ahrimáni hozzáállás a szellemhez • a félelemtől való megszabadulás útja • Michael-imagináció • a legfőbb ahrimáni hatások • a legfőbb michaeli hatások • Krisztus exoterikus és ezoterikus megközelítése • Michael - Szófia - Krisztus kapcsolata • a Szent Mihály-nap lényege
  Opciók Részletek
 • 2011.09.30.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 107 perc

  • michaeli intelligencia és ahrimáni intellektus • a michaeli tudat jellemzői • michaeli önismeret testi szintje: a fej-, a szív- és a végtag-élmény • a hierarchikus lények érzékelése a különböző korokban • michaeli önismeret lelki szintje: önismeret az akarati, az érzelmi és a gondolati síkon • michaeli önismeret szellemi szintje: a tér, az idő és a szeretet összefüggése az ember részeinek megismerésével • az Isteni Hármasság kapcsolata a test és a lélek részeivel • a mikrokozmikus és a makrokozmikus Szentháromság összefonódása
  Opciók Részletek
 • 2010.09.25.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 115 perc

  • a szellemtudományos négyes alap • a lelki és a szellemi önismeret eredménye • a gondolatok érzékszervi szerepe • a szívgondolkodás kialakulásának fázisai • a michaeli emberismeret kulcsa • a Sárkány keletkezése és történelme • a Sárkány hizlalása a helytelen táplálkozás, légzés és érzékelés révén • a helyes táplálkozás és légzés • az elementálok tudatosítása • a spirituális idealizmus • a szellemi iskolázás előfeltételei • a morális fejlődés és a helyes megismerés
  Opciók Részletek
 • 2009.09.26.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 94 perc

  • a fő ünnepek és a beavatási út • a személyes intellektus kialakulása • a michaeli intelligencia és az ahrimáni intellektus összehasonlítása • a michaeli hatás változásai az év során • az ahrimáni és a michaeli tudat jellemzői • Michael legyőzi a sárkányt • a fizikai test szellemi képmásának sorsa a halál után • a fejbe és a testbe áramló erők hatása • a kettősségből a hármasságba lépés • a számok mint minőségek jelentése • Michael segítsége a helyes gondolatvilág és az akaratvilág kialakításában
  Opciók Részletek
 • 2008.09.26.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 90 perc

  • a kozmosszal való együttélés művészete • az ünnepek és a magasabb Én minőségei • Michael és a szabadság • az emberi szabadság korlátai • a korlátok feloldása a sors elfogadásával • Michael ajándéka: a létbátorság • a gondolatok eredete régen és ma • az ahrimáni intellektus és a michaeli intelligencia összehasonlítása • az út, az igazság és az élet a szellemtudomány értelmezésében • a Michael-korszakok különlegessége • az ember segítsége a hierarchiák felé • harc a lelkekért - a nagy döntések ideje • a michaeli tanítások jellemzői
  Opciók Részletek
 • 2007.09.28.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 94 perc

  • az angyali hierarchiák kapcsolata az ember testeivel és tetteivel • az emberi lét sajátosságai • az önálló gondolkodás kialakulása • az ahrimáni hatás a gondolkodásra • Michael arché szintre emelkedése • Michael és Ahrimán hatása az emberiségre • az ahrimáni hatás alatt álló tudat jellemzői • a michaeli gondolkodás jellemzői • a korszellemnek megfelelő tanítások • a michaeli kérdés: Ki vagyok Én? • a michaeli út és a krisztusi út kapcsolata • a tudatos sorsformálás és a bátorság • a Mihály-napi ünnep jelentősége
  Opciók Részletek
 • 2006.09.29.
  BKIK - Kamarai Ház (Bp.) 95 perc

  • Michael szimbólumai: kard és mérleg • az évkör szakaszai Michael szempontjából • változások a védőangyal és az ember viszonyában • az angyalok polarizálódása • a ritkán és gyakran inkarnálódó szellemcsoportok útja Lemúriától napjainkig • Michael érzékfeletti iskoláinak hatása a gondolkodó és cselekvő szellemcsoportokra • a kozmikus intelligencia emberivé válása • az emberi intelligencia intellektussá való degenerálódása • materialista intellektus és spirituális intelligencia • a halott gondolkodás feltámasztása
  Opciók Részletek
 • 2005.09.25.
  BKIK - Kamarai Ház (Bp.) 82 perc

  • a gondolkodás átalakításának három fokozata • a magasabb Én megtapasztalása • a szellemi praxis alapjai • koncentráció, kontempláció, meditáció • a karma és reinkarnáció új megközelítése • Michael segítsége a külső és a belső világ egyensúlyba hozatalában • az átlagos tudat jellemzői • az egészséges tudat jellemzői • a Mihály-naptól Karácsonyig tartó 12 hét témái
  Opciók Részletek
 • 2004.09.19.
  BKIK - Kamarai Ház (Bp.) 115 perc

  • Rudolf Steiner mint Michael arché szócsöve • az arché szintre lépés következményei • a tudati lélek korának jellemzői • Ahrimán hatásai, új folyamatok a világban • Michael munkájának támogatása a mai korban • rózsakeresztesek és Michael kapcsolata • okkult írás olvasása • a Michaellel való kapcsolatfelvétel segítői és gátlói • az íráshoz való hozzáállás régen és ma • Ahrimán és Michael harca • a gondolatvilág átalakításának módszerei • Michael legyőzi a sárkányt - az imaginációs kép szimbólumai
  Opciók Részletek
 • 2003.09.21.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 91 perc

  • ünnepek tudatos megélése - a kozmosszal való együttélés művészete • Michael tevékenysége a kultúrkorszakokban • Michael arché szintre emelkedése • Michael a Kozmikus Intelligencia Ura • a gondolkodás átalakításának útja • Michael és a michaeliták feladata a köztes létben • Én-élmény és Te-élmény • a michaeli kultúra alapja • etikai individualizmus • a létbátorság jelentősége • az akarat ellenerős befolyásoltsága • az akaratvilág tisztításának módszerei
  Opciók Részletek
 • 2002.09.27.
  Eötvös Gimnázium (Bp.) 105 perc

  • Michael és Jahve kapcsolata • Grál-közösségek • Michael ajándéka: az emberi értelem • Nagy Sándor és Arisztotelész • dionüszoszi misztériumkultusz • Platón és Arisztotelész • michaeli iskolák hatásai • rózsakeresztesség - a kvintesszencia • Rózsakereszt Krisztián szerepe • Michael a szabadság példaképe • a meteoritvas jelentősége • Michael 12 aspektusa
  Opciók Részletek
 • 2001.09.28.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 79 perc

  • Michael mint a gondolatok inspirátora • a Michael-impulzus tudatos felvétele • Michael és Ahrimán hatása az intellektusra • intellektuális és egzisztenciális megértés • az ember mivoltának téves és valódi fokmérője • szabadság, bölcsesség és szeretet kialakulása Krisztus, Michael és Szófia által • Michael üzenete a mai kor emberének • a michaeli kérdés • a Michael-ünnep mint fordított Húsvét • a Michael-ünnep 6 aspektusa • a gondolatvilág áthatása élettel, lélekkel és szellemmel • érzékletmentes, morális és szabad gondolkodás • kénfolyamatok és vasfolyamatok az emberben
  Opciók Részletek
 • 2000.09.17.
  Ferencvárosi Művelődési Központ (Bp.) 96 perc

  • inspirált gondolkodás és önálló gondolkodás • érzékletmentes gondolkodás és fogalommentes érzékelés • az Én-tudat feloldódása a gondolkodás során • Én-élmény a beavatáskor • Michael az Én-élmény, Krisztus a Te-élmény segítője • Michael, Szófia és Krisztus kapcsolata • kérdezés és megértés • a beavatási út hármas tagozódása az évkörön • a "4M" Mesterei (Michael, Melkizedek, Metatron, Maitreya) és szerepük az emberiségfejlődésben
  Opciók Részletek
 • 1999.09.19.
  Ferencvárosi Művelődési Központ (Bp.) 91 perc

  • Michael nevei • az archék felépítése • Ki vagyok Én? • Michael és a gondolkodás • a Nap-lény három áldozata • Michael segítsége a karma ledolgozásában • a reinkarnáció tanának változásai • a lélek és a szellem kapcsolata • az ember különböző életszakaszainak segítői • Michael és a szabadság • Michael által inspirált művek • a földrészek missziója • Michael két nagy kinyilatkoztatása • Pio atyáról • gyakorlat Pio-naptól Mihály-napig
  Opciók Részletek
 • 1998.09.20.
  Ferencvárosi Művelődési Központ (Bp.) 79 perc

  • kozmikus és individuális intelligencia • realizmus és nominalizmus • fejgondolkodás és szívgondolkodás • a gondolkodáshoz való viszony változásai • a gondolatok élettel való áthatása • Michael nevei és feladata az egyes korokban • a Michael-impulzus befogadása a 3 lélekrészbe • Michael 3 kozmikus tette és a Nátháni Lélek • egyéni és kollektív karma összehangolása • Michael és az ellenerők, michaeli és ahrimáni szabadság • a Teremtés célja • "Mihály harca a Sárkánnyal" és a "Feltámadott Krisztus" imaginációja • az asztrális én lebontása
  Opciók Részletek
 • 1997.09.21.
  Ferencvárosi Művelődési Központ (Bp.) 106 perc

  • arkangyalok és a hozzájuk tartozó korszakok, bolygóminőségek • Szent Máté apostol napja (szeptember 21.) • Szent Móric napja (szeptember 22.) • Szent Gellért napja (szeptember 24.) • Szent Mihály napja (szeptember 29.) • Szent Jeromos napja (szeptember 30.) • őrzőangyalok napja (október 2.) • Assisi Szent Ferenc napja (október 4.) • természettudomány és szellemtudomány • Michael feladatai • Bhagavad-gíta • nacionalizmus és kozmopolitizmus • Michael érzékfeletti iskolája
  Opciók Részletek

Cím

Napfényes Tanfolyamok az alapítvány szervezésében:

Önismereti tanfolyamok

Lelkiség, önismeret

A tanfolyamot 2 változatban is rendszeresen meghirdetjük (hétvégi és hétköznap esti).
A Sajátmese a lélek számára olyan éltető erők forrása, mint a test számára a finom és egészséges táplálék. A lélek ugyanúgy éhezi a mesét, mint a test az ételt.

FESTŐI KÖRNYEZETBEN, A PILISBEN!
Szeretettel várjuk az egészséges életmód iránt érdeklődőket és a testi-lelki megújulásra vágyókat egy szakemberek által vezetett ötnapos böjttáborba! A tábor során a közös böjtölés mellett testmozgás, művészeti foglalkozások és az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások teszik tartalmassá a programot.

Önismereti tanfolyamok

Művészet, kreativitás

Szeretsz alkotni, de inkább társaságban tennéd, mintsem egyedül? Közös élmény-alkotásra hívunk, melyen látványos képeket készíthetsz előképzettség nélkül is!

Képeink témáját a keresztény ünnepkör inspirálja, az év kiemelt napjaiból merítünk ihletet az alkotásainkhoz. Ha te is szeretnél hasonló témákban festeni, akkor várunk szeretettel 3 órás festőestjeinkre a belvárosban!

Mélyítsd el a tudásodat a festészetben. Itt megismerkedhetsz a festészettel, tanulhatsz, fejlődhetsz, önbizalomra tehetsz szert és mindezt örömmel, közösen! Minden csütörtökön délelőtt 9-12-ig, hozhatod a kedvenc festményedet, vagy választhatsz az általunk kínált festmények közül.

Ha szeretnéd meglepni szerettedet az ő vagy a saját portréddal, vagy csak egyszerűen érdekel, hogyan kell portrét festeni, akkor várunk szeretettel 2 alkalmas workshopunkra. Nálunk megtanulhatod a portréfestés alapjait és megfesthetsz egy általad kiválasztott arcképet.

Mi a titka a katedrálisok gyönyörű ablakainak? Hogyan készíts te is lélegzetelállító mintákat? Ez a különleges, Szakrális Geometria workshopunk betekintést nyújt a mandalák lenyűgöző világába. Tudomány • Művészet • Spiritualitás

Lenyűgöznek a piramisok? • Érdekelnek az ősi szimbólumok összefüggései? • Szívesen elmélyülnél érdekes szerkesztésekben? • Különleges testeket építenél? • Milyen titkokat rejt egy egyszerű forma? • Hogyan fedezhető fel a geometria titkos nyelvezete? • Mi a jelentősége egy alakzatnak?
Szimbólumokról és jelentésükről különleges megközelítésben

Önismereti tanfolyamok

Spiritualitás

Ízelítő a témákból:
A csakrák működése és sajátosságaik • csakrakapcsolatok • a hozzájuk kapcsolódó életterületek, betegségek • az egyes csakrákhoz tartozó pozitív és negatív elementálok • a harmonikus és diszharmonikus működésről • a csakrák tisztítása és erősítése

Ízelítő a témákból:
Az ember és a világ szellemi felépítése • tudatszintek • planetáris inkarnációk, a Föld létének szellemi háttere • karma és reinkarnáció • angyalok és ellenerők • a köztes lét eseményei • szellemi praxis • beavatás és megvilágosodás

Ízelítő a témákból:
A földfejlődés és emberiségfejlődés kiemelkedő eseményei Krisztustól napjainkig • Michael-impulzus • az 52 szellemi alapelv • a közteslét eseményei • a Szent Grál titkai • egészség, betegség, gyógyulás • damaszkuszi élmény

A szellemtudományi haladó tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már elvégezték Az ember és a létezés titkai – bevezetés a szellemtudományba alaptanfolyamot, illetve azoknak, akik már rendelkeznek az alapvető szellemtudományos ismeretekkel.

Lélektől lélekig tudásanyag