Barion Pixel
 • 67 perc Ízelítő a témákból: • az önmagunkkal való harmónia fontossága • az önzés és az önszeretet közötti lényeges különbség • három alapvető pozitív megerősítés • önmagunk szeretetének hét összetevője • alapdöntés önmagunkkal kapcsolatban • kapcsolataink mint tükrök az önmagunkkal való viszonyunkra • a két szélsőség, az önutálat és az önimádat legfőbb ismérvei • az egészséges önszeretet alkotóelemei • az önmagunkkal való együttérzés hatásai és fő összetevői • diagnózis saját önbecsülésünkről • kérdések a családból hozott szeretet-modell tudatosításához • hét kulcs az önbecsülés növelésére Az élő előadáson gyakorlatok is voltak, melyeket a közönség helyben elvégzett. Azokat a perceket, amíg a közönség a feladatokon dolgozott a felvételből kivágtuk.
  Opciók Részletek
 • 77 perc Ízelítő a témákból: • Mi a boldogság? • alapelvek az örömről • Mi okoz az ember számára örömöt? • az öröm három szintje – öröm a gondolatok, a szavak és a tettek szintjén • a boldogság mint tudatállapot • hamis boldogság-mítoszok • 10 aranyszabály a boldogsághoz - a hála kifejezésének jelentősége - örömmel kezdeni a napot - az értékes célok fontossága - az elfogadás jelentősége - a perfekcionizmus elengedése - a problémáktól való félelem feloldása - önmagunk elfogadása - a boldogság megosztása - örülni mások boldogságának - másokat boldoggá tenni • örömfokozó tanácsok és gyakorlatok Az élő előadáson gyakorlatok is voltak, melyeket a közönség helyben elvégzett. Azokat a perceket, amíg a közönség a feladatokon dolgozott a felvételből kivágtuk.
  Opciók Részletek
 • Lélektől lélekig – a harmonikus párkapcsolatról 112 perc •   a párkapcsolat mint virágoskert –  minden párkapcsolat gondozásra szorul –  javaslatok a tudatos gondozáshoz •   támogassuk társunkat céljai elérésében •   kerüljük az egymással való versengést –  a versengés valódi mozgatórugói és káros következményei •   a helyes konfliktuskezelésről –  a külső konfliktusok mint a belső konfliktusok kivetülése –  közös sebünk megtalálása a konfliktus mélyén •   magunkénak érezni a másik problémáját –  a közös problémakezelés főbb lépései –  önismereti kérdések párunk gondjaival kapcsolatban •   boldogság és boldogtalanság –  boldogtalanságom valódi okozója –  a boldogtalanság mint öntudatlan büntetés –  a boldogságom ajándék a világnak •   párunk megismerése a szeretet által Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg a párkapcsolat témáját!
  Opciók Részletek
 • 108 perc Ízelítő a témákból: • önmagunk szeretetének hét forrása • diagnózis saját önbecsülésünkről • önmagunk szeretetének jelentősége • önzés és önszeretet • egy fontos alapdöntés önmagunkra vonatkozóan • kapcsolataink szubjektív megítélése • hiányosságok a kapcsolatainkban • annak jelei, hogy nem szeretjük önmagunkat • társfüggő kapcsolatok • kapcsolataink gyógyítása • kapcsolat a saját szeretetforrásal • hét kulcs az önbecsülés növeléséhez - az önismeret jelentősége - önelfogadás és belső alkímia - őszinteség önmagunkhoz és másokhoz - a felelősségvállalás pozitív hatásai - a jelenlét fontossága - tudni segítségek kérni, elfogadni és adni - saját értékeink, kincseink és egyediségünk felfedezése és megosztása
  Opciók Részletek
 • 108 perc Ízelítő a témákból: • önmagunk szeretetének jelentősége • az önértékelés két fő összetevője • békességben lenni önmagunkkal és másokkal • az egészséges önértékelés jellemzői • hét önismereti gyakorlat önértékelésünk feltárásához • az alacsony önértékelés jellemzői • gyermekkori hatások az alacsony önértékelés mögött • a torzult gondolkodás főbb formái • a negatív önértékelés ördögi köre és az abból való kiút • a negatív hiedelmek leleplezése és átalakítása pozitív megerősítésekké • negatív szülői üzenetek • erősségeink feltérképezése • erősségek a pozitív pszichológiában • a fájdalom átalakulása az elfogadás tükrében • a gyengeségeinkhez való helyes hozzáállás • önismereti kérdések a gyengeségekhez • gyengeségeink felvállalása • az önértékeléssel kapcsolatos alapelvek
  Opciók Részletek
 • 90 perc Ízelítő a témákból:
  • a párkapcsolat nyújtotta lehetőségek
  • a harmonikus párkapcsolat öt alappillére
  • megerősítő mondatok egymás felé
  • az intimitás jelentősége és formái
  • a testi intimitás jellemzői
  • az érzelmi intimitás tulajdonságai
   • az elfojtott negatív érzelmek következményei
   • a leggyakoribb érzelmi szükségletek
  • a gondolati intimitás összetevői
   • vita kontra veszekedés
   • a leggyakoribb gondolati igények
   • az osztatlan figyelem és a tisztázás jelentősége
  • a szellemi intimitás jellemzői
   • a szellemi intimitás elősegítése
   • megragadni egymást képekben és a képeken túl
   • a képeken való túllépés jelentősége
   • „Noli me tangere!” – Jézus mondatának értelmezése a képek meghaladásának szempontjából
   • meglátni a másikban az istenit
  • a párkapcsolat és az isteni erények
   • bízni egymásban
   • a remény fontossága és aspektusai egymás felé
   • a szeretet jelentősége a „kapcsolat szentháromságának” megtalálásában
  Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg a párkapcsolat témáját!
  Opciók Részletek
 • 87 perc Ízelítő a témákból:
  • a négyes alap a bizalom szempontjából
  • bizalom az embertársainkban
   • a bizalom alapját képező 7 terület
   • 10 dolog, ami felébreszti a bizalmat
  • az önbizalom mint a helyes önszeretet egyik pillére
   • az önbizalom és az önbizalomhiány okai és következményei
   • Hogyan építsük vissza az önbizalmunkat?
  • bizalom a világban, a természetben Novalis természetfilozófiája alapján
  • bizalom az Égiekben, Istenben
   • a feltétel nélküli bizalom fontossága
   • a horizontális és vertikális bizalom kapcsolata
   • Isten-hit és Isten-bizalom, a bizalom fokozatos kialakulása
   • életterületeink Istenre bízása
  Opciók Részletek
 • 82 perc Ízelítő a témákból:
  • az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat fontossága
  • diagnózis saját önbecsülésünkről
  • az alacsony önértékelésű ember jellemzői
  • az egészséges önértékelésű ember jellemzői
  • a gyengeségeinkhez való viszonyulás lehetséges formái
  • saját gyengeségeink elfogadása
  • a Belső Gyermek szerepe az önértékelésben
  • a Belső Felnőtt mint a Belső Gyermek gyógyítója
  • a négy pszichológiai alap-szükséglet és azok sérülésének következményei
  • az empirikus és a holisztikus pszichológiai közötti különbségek
  • a változástól való félelem egyik lehetséges oka
  • az értékes célok fontossága
  • a jóság mint az ember alaptermészete
  • az ember tökéletlenségének helyes megközelítése
  • áldozati magatartás helyett felelősségvállalás
  • hűség önmagunkhoz
  • tíz kulcs az önbecsülés növeléséhez
  Opciók Részletek
 • Lélektől lélekig – a harmonikus párkapcsolatról 108 perc Ízelítő a témákból:
  • A párkapcsolat nyújtotta lehetőségek • A párkapcsolat öt alappillére • A párkapcsolati diagnózis öt kérdése • Egymás múltjának megismerése • Közös munka a múlttal • A szülőkkel való viszony hatása a párkapcsolatra • A szülőktől való függőség • Az elérhetetlen szülő esete • A szülőkkel folytatott elhúzódó harc • Az anya és az apa elutasításának hatásai a párkapcsolatra • Megbékélés a szülőkkel, megbékélés a múlttal • A testvérkapcsolat hatása a párkapcsolatra • Az áldozati magatartás ismérvei • A sorsunkért való felelősségvállalás a holisztikus pszichológia tükrében • Az "elhanyagolt gyermek"-szindróma és felnőttkori hatásai • A szülőknek való megbocsájtás jelentősége • A szülőkkel való kapcsolat gyógyítása - a megismeréstől a szeretetig
  Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg a párkapcsolat témáját!
  Opciók Részletek
 • A Boldogmondások misztériuma – Nyolc lépés a teljesség felé 108 perc Ízelítő a témákból: • Mit jelent az igazi boldogság? • az Isteni boldogság 7 szintje • a Hegyi Beszéd jelentősége • Krisztushoz való kapcsolódás a Boldogmondások által • Az első Boldogmondás üzenete - a lelki szegénység értelmezése - az Égi ajándékok elfogadásának akadályai - az „ontológiai szegénység” és belátásának következményei - az „evangéliumi szegénység” három dimenziója - a lelki szegénység felismerésének gyümölcsei - a fizikai szegénység értelmezése • Eckhart mester gondolatai az első Boldogmondásról - az igazi szegénység három formája - önkiüresítés és a Mindenség befogadása - az Istennel való szeretet-egység
  Opciók Részletek
 • Karma és szabadság a szellemtudomány fényében 120 perc Ízelítő a témákból: •    a karma lényege és helyes megközelítése •    a tudatos sorsformálás korunkban •    a karmikus gondolkodásmód jelentősége •    keresztény karma- és reinkarnációtan •    a gyermekek karmikus nevelése •    a fiatalkori alkoholfogyasztás karmikus hatásai •    a gyermekkori harag karmikus következményei •    a felnőttkori önzetlenség és ítélőképesség mint karmikus következmények •    igazi szelídség a harag uralása által •    az áhítat jelentősége gyermekkorban és ennek karmikus következményei •    a pszichológia jövőbeni átalakulása – a pszichoszófia •    a családi karma és egyéni karma megnyilvánulásai •    a koponyatan karmikus háttere – mazdaznan koponyatan •    karmikus múltunk az akaratvilágban •    a karmikus kapcsolatok jelentősége •    a János-kereszténység tanításai a karmáról
  Opciók Részletek
 • Online előadás (2021. január 23.) „Az légy, aki vagy!” – A boldog és önazonos élet titkai 108 perc Ízelítő a témákból:
  • a boldogság mint harmónia a létezéssel
  • kulcstémák és kulcsminőségek a létezés négy területével való összhanghoz
  • életünk alapvető döntései
  • döntés az önazonosság mellett
  • valódi természetünk elveszítése
  • az önazonos ember által kiváltott tipikus reakciók
  • a másolt élet sérti az emberi méltóságot
  • a meghasonlott állapot jellemzői
  • négy lépés az önazonosság felé
  • belső világunk középpontja
  • Valódi ÉN-ünk mint a kimeríthetetlen belső forrás
  • az önmeghasonlott ember és az önazonos ember összehasonlítása
  • 10 dolog, ami Valódi ÉN-ünktől elválaszt
  • 10 teendő, ami Valódi ÉN-ünkkel összeköt
  Opciók Részletek
 • Online előadás (2020. december 12.) „Mondottam, ember: Küzdj, és bízva bízzál!” – Gondolatok a bizalomról a pszichológia, a filozófia és a vallások tükrében 3. rész 84 perc • a türelem jelentősége • bizalommal várakozni tudni • Isten és az idő • Isten mindig tökéletesen időzít - Lázár feltámasztásának tanulságai • várakozni Isten várótermében - tipikus negatív gondolatok és azok feloldása • a hit és a bizalom közötti különbség • bizalom az Életben, a Létezésben, Istenben • a naivitás és a bizalom közötti különbség • a Létezés / Isten gondoskodik rólunk • a gondolkodásba vetett bizalom jelentősége • a szellemi gondolatok iránti bizalom • a Szellem iránti bizalmatlanság és annak következményei • a Szellem iránti bizalom kifejlesztése
  Opciók Részletek
 • Online előadás (2020. november 14.) „Mondottam, ember: Küzdj, és bízva bízzál!” – Gondolatok a bizalomról a pszichológia, a filozófia és a vallások tükrében 2. rész Ízelítő a témákból: •    a bizalom megalapozása gyerekkorban •    a gyermekkori bizalomvesztés lehetséges főbb okai (szükségletek sérülése, szülői hazugság, szeretett személy elvesztése stb.) •    a gyermekkori bizalomvesztés megelőzése és gyógyítása •    a bizalom mint az ember alaptermészetének része •    a kételkedés és a bizalom kapcsolata •    a tények és a valóság, a modern kor tény-fanatikussága •    a kételkedés, illetve a bizalom útján megismerhető igazság •    „kétség-felhők” és „bizalom-Nap” az emberi lélekben •    a meditáció jelentősége a bizalom helyreállításában •    kétféle embertípus a bizalom szempontjából, az arany középút megtalálása •    bizalom Istenben •    életünk Istenre bízása
  Opciók Részletek
 • Online előadás (2020. október 17.) „Mondottam, ember: Küzdj, és bízva bízzál!” – Gondolatok a bizalomról a pszichológia, a filozófia és a vallások tükrében 98 perc Ízelítő a témákból: •    a bizalom négy fő iránya •    az önmagammal és az emberekkel kapcsolatos bizalom néhány alterülete •    a bizalom hét fő tényezője •    a bizalom tíz magatartásformája •    kapcsolat az önbizalom és a mások iránti bizalom között •    az önbizalom néhány alapelve •    Mi fakad az önbizalomból és az önbizalomhiányból? •    tíz tanács az önbizalom-erősítéshez •    a bizalom spirituális megközelítése –    a bizalom és a szív –    a bizalom átalakító ereje –    a bizalom és a szentség kapcsolata –    a bizalom mint hitvallás –    „mindenki bizalomra méltó” –    az ok nélküli bizalom mint a tiszta szeretet egyik megnyilvánulása
  Opciók Részletek
 • 2020.08.08. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 82 perc · elengedés és elfogadás a „négyes alap” szerint · az elengedés és az elfogadás összefüggése a bölcsességgel, a szabadsággal és a szeretettel · a túlzásba vitt ragaszkodás/függőség okozta problémák · az elengedés művészetének kifejlesztése a fogyasztói társadalomban · belső gyarapodás a téves önazonosítások felszámolása révén · alapvető elengednivalók (félelem, irigység, figyelmetlenség, perfekcionizmus, elvárás) · az elfogadás mint „igent-mondás” · a jelen pillanat szentsége, misztériuma · az ösztönös szeretettől a megismerő szeretetig · az elfogadás és a hit: az Isten általi elfogadottság · a kritika mint belső gyengeség · az elfogadás vertikális iránya, szellemi aspektusai · az elfogadás mantrája · a szeretet alkímiája: a tagadás átalakítása igenléssé Ez az előadás a témában elhangzott korábbi előadások (698, 703, 845) ismétlő összefoglalása, illetve kivonata.
  Opciók Részletek
 • 2020.04.26. 83 perc
  • a kapcsolatok jelentősége az ember életében
  • a kapcsolatok négy fő iránya és ezek kihatása egymásra
  • a saját testhez való viszony hatása a párkapcsolat testi szintjére
  • helyes viszony a saját testünkhöz
  • a spirituális fejlődés mint az ellentétek feloldása egyre magasabb szinten
  • a szexualitás mögötti szellemi hajtóerők
  • a szexualitás mint kétélű fegyver
  • a szexualitás mint a szellemi egyesülés fizikai előképe
  • az öröm iránti vágy mély belső indítéka
  • egyesülés testi, lelki és szellemi szinten
  • a szexualitás mint megismerési út
  • öt alapelv egy spirituális párkapcsolathoz - az Isten-kép hatása a párkapcsolatra - egymás sorsának (karmájának) hordozása - párunk valódi arcának meglátása - szellemi üzenetek közvetítése társunknak - egymás megáldása
  Opciók Részletek
 • 2020.03.13. Napfényes Rendezvényterem 74 perc
  • a párkapcsolat öt alappillére
  • a nő teremtése az Ószövetségben
  • egység és egyéniség
  • az intimitás jelentősége a házasságban
  • a paradicsomi állapotra jellemző „meztelenség” magasabb aspektusai
  • bűnbeesés és intimitászavar
  • az intimitás egyik alapja: hibáink és kudarcaink beismerése
  • az intimitás négy szintje: – testi intimitás o a szexualitás három szintje – érzelmi intimitás o az elfojtott negatív érzelmek következményei o a leggyakoribb érzelmi szükségletek – gondolati intimitás o a leggyakoribb gondolati igények o a gondolati intimitás ismérvei – szellemi intimitás o a szellemi intimitás elősegítése
  • a harmonikus házasság alapja az intimitás
  Opciók Részletek
 • 2020.02.09. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 227 perc • a kommunikáció alapjai • a közlés négy aspektusa: tárgyi, önmegnyilvánulási, kapcsolati, felszólító • helyes kommunikáció a négy aspektus alapján • a befogadás négy füle – a domináns fül jelentősége • a beszéd folyamata – kódolás és dekódolás, értés és félreértés – a befogadás három fázisa – a tiszta kommunikáció elősegítése • az én-üzenetek jelentősége • kommunikáció a nőknél és a férfiaknál – a két nem eltérő sajátosságai – tipikus problémák a férfi-női kommunikációban – javaslatok a férfiak és a nők számára • az önfeltárás művészete • kommunikáció a „VAKOG” alapján – az öt típus (vizuális, auditív, kinesztetikus, olfaktorikus, gusztatorikus) jellemzői – összhangteremtés a „VAKOG” alapján – a VAKOG-típus beazonosítása a szemirányok figyelésével – a szemirányok jelentősége a kineziológiában • kommunikációs aranyszabályok
  Opciók Részletek
 • 2019.11.17. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 226 perc • a beszéd adta lehetőségek • kommunikáció az állat-, illetve a növényvilágban • nem-verbális kommunikáció • a kommunikáció öt szintje a közlés mélysége szerint • a kommunikáció három szabálya a tranzakcióanalízis fényében • az „előírások” szerepe a kommunikációban • gondolatok a metanyelvről • metanyelvi kifejezések, szófordulatok és azok valódi üzenetei • az aktív figyelem jelentősége • az aktív figyelem leggyakoribb akadályai • tanácsok az aktív figyelemhez • a sztrók szerepe a kommunikációban • a dicséret kifejezése és helyes fogadása • a helyes kérdezés titkai • nyitott és zárt kérdések, illetve kerülendő kérdésfajták • a kommunikáció szerepe a megismerő szeretet útján • a helyes kommunikáció aranyszabályai
  Opciók Részletek
 • 2019.05.18. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 91 perc • az elengedés és az elfogadás kapcsolata a szenvedéssel • összefüggés a személyes fejlődéssel és kiteljesedéssel • összefüggés a bölcsesség, szabadság, szeretet hármasával • a ragaszkodás és a függőség következményei • az elengedés gyakorlásának gyümölcsei • elengedés és a fogyasztói társadalom • az elengedés néhány fő területe • kérdések az elengedéshez • az elfogadás akadályai • Isten és az elfogadás • az elfogadás kapcsolata az idővel • az elutasítás mint páncél • a valódi elfogadás ismérvei • önmagunk elfogadásának három alapkérdése • a kritika és az el nem fogadás három fő forrása • az elfogadás pozitív hatásai • az elfogadás üzenetei a másik ember számára • „nem megváltoztatni akarlak, hanem megváltozni akarok általad”
  Opciók Részletek
 • 2019.03.22. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 113 perc • az önmagunkhoz való őszinteség fontossága – alapvető kérdések az önvizsgálathoz – Önmagunk barátja vagy ellensége vagyunk? • konfliktuskezelési stratégiák – a passzív-önfeladó és az agresszív-erőszakos típus – az ezek mögött álló hitrendszerek – gyerekkori hatások és a konfliktuskezelés – az asszertív kommunikáció alapjai – asszertív konfliktuskezelés (a DERN-módszer) • önmagunk elfogadása és az ideálok • minden ember különleges • a perfekcionizmus elengedése – alapvető kérdések perfekcionistáknak • a mindennapi csodák felfedezése • önátadás a pillanatnak
  Opciók Részletek
 • 2019.03.10.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 247 perc

  • a táplálkozást befolyásoló hatások • a holisztikus dietetika testi, lelki és szellemi szintje • a kompenzációs éhség jellemzői; belső munka a kompenzációs éhséggel • az ember testi, lelki és szellemi szükségletei • főbb embertípusok az étkezés módja alapján • érzelmi éhséget kiváltó helyzetek • különbségek a fizikai éhség és az érzelmi éhség tünetei között • az étel hangulatmódosító tulajdonságai • az édességek utáni sóvárgás – jótanácsok és pozitív megerősítések édességfüggőknek • csokoládéfüggőség – a csokoládéfüggők személyiségjegyei – pozitív megerősítések csokifüggőknek • sóvárgás sós rágcsálnivalók után – jótanácsok és pozitív megerősítések • étvágycsökkentő javaslatok • természetes étvágycsökkentők • Mit tegyünk ételek utáni sóvárgás esetén?
  Opciók Részletek
 • 2019.01.25. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 107 perc • boldogság-identitás • a boldogság megosztása • örülni mások boldogságának • belső napüdvözlet – Kezdjük örömmel a napot! • a környezetünk boldoggá tétele • a mesehősök hét boldogságreceptje • értékes célok kitűzése • az erőfeszítések jelentősége • Alakítsuk ki az elköteleződést! • az önmagunk felé való elköteleződés • a boldogság hét alapelve
  Opciók Részletek
 • 2018.11.30. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 98 perc • a pszichológia új irányzatai • a felelősségvállalás jelentősége – az ember teremtő ereje – védekező mechanizmusok a felelősség elkerülésére – áldozati tudat vagy tudatos sorsformálás • a gondolkodásmód megváltoztatása – tipikus negatív gondolatok önmagunkról, az életről és az embertársainkról – pozitív gondolatok ugyanezekről a témákról – a gondolat hatalma – a változás alapelvei és a változást akadályozó fő tényezők • IGEN-t mondani mindarra, ami van – tagadás és elutasítás, mindennapi „nem”-jeink – elfogadás és boldogság – a szeretet alkímiája – az IGEN-t mondás három fokozata • zárógondolatok a boldogságról
  Opciók Részletek
 • 2018.10.20. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 189 perc • félelmek a négyes alap tükrében • a fóbiák csoportosítása az exoterikus és az ezoterikus pszichológiában • a leggyakrabban előforduló félelmek • félelmek a hét csakrához kötődően • a félelem spirituális megközelítése • a félelmek oldása természetgyógyászati módszerekkel (táplálkozás, gyógynövények, aromaterápia, homeopátia, légzés, mozgás stb.) • a félelem átalakítása áldással • a jelenlét és a félelem • a dominanciaigény, a bűntudat és az elvárások összefüggése a félelemmel • gyógyulás a félelmekből • a félelmek három szintje • a kockázatvállalás és a félelmek leküzdése • spirituális kockázatvállalás • alapelvek a félelmekről • a félelemkezelés hét szintje • hét kulcs a félelmek legyőzéséhez
  Opciók Részletek
 • 2018.05.26. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 77 perc • a pozitív pszichológia néhány fontos jellemzője • a pozitív pszichológia és a viselkedésszabályozás • a viselkedésszabályozás és a boldogságszint összefüggése • az emberi viselkedés hét szintje – alacsonyabb rendű viselkedésszabályozók: vágykielégítés, reakció, tanult szokások, társadalmi elvárások – magasabb rendű viselkedésszabályozók: életszükségletek, szabadság, „végső megértés” • néhány gyakori boldogságmítosz és a valóság – a pénz és a boldogságszint összefüggése – az élmények mint boldogságfokozók – a siker és a boldogság kapcsolata – boldogság a munkahelyen, boldogságökonómia • a boldogság három aranyszabálya
  Opciók Részletek
 • 2018.03.11.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 245 perc

  • a születési sorrend megismerésének önismereti értéke • a nevelés két fő irányvonala • nevelési tanácsok… – elsőszülöttekhez és egyke gyerekekhez – kétgyermekes szülőknek – középső gyermekekhez – a legkisebb gyermekhez • 20 általános nevelési tanács szülőknek • a párkapcsolat a születési sorrend fényében – a másodlagos születésisorrend-tulajdonságok – a típusok összes lehetséges kombinációjának elemzése a születési sorrend tükrében • a párkapcsolat hét aranyszabálya • trikófeliratok a tranzakcióanalízisben, illetve trikófeliratok az egyes szülötteknél • a különböző típusok jellemző kommunikációs stílusa • pozitív sztrókok, melyeket az egyes szülöttek jól fogadnak • a születési sorrenddel kapcsolatos tudományos kutatások eredményei
  Opciók Részletek
 • 2018.02.11.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 265 perc

  • az önismereti munka jelentősége, hatásai és főbb lépései • jellemformáló külső hatások • funkcionális és diszfunkcionális családok – a funkcionális családok hét jellemzője • Miben segít a születési sorrend megértése? • kronológiai és pszichológiai születési sorrend – a kettő közötti eltérés lehetséges okai • az egyke, az elsőszülött, a másodszülött, a harmadszülött és a negyedszülött jellemzése – leggyakoribb tulajdonságok – viszony a többi családtaggal (szülők, testvérek) – erősségek és gyengeségek – feladatok a jellemfejlődés érdekében • speciális körülmények hatásai: ikerszülés, testvérhalál, örökbefogadás • az egyes típusok tipikus hozzáállása néhány életterülethez • a születési sorrend alapú karakterológia helyes használata
  Opciók Részletek
 • 2017.05.26. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 88 perc • a hét görög bölcs tanácsai a boldog és teljes élethez – „Ismerd meg önmagad!” – az ember valódi lényének megismerése – „Légy mértékletes!” – „A legszebb dolog a világon a nyugalom” – „Ha megtanultál engedelmeskedni, akkor tudsz majd uralkodni” – „Emlékezz meg a barátaidról!” – „Fizesd vissza a tartozásod!” – a karma mint adósság rendezése – „Az emberek többsége rossz” – a mondat helyes értelmezése • Buddha tanításai az örömről – az igazi öröm ismérvei – az igazi öröm és a szórakozás közötti különbségekről – a teljesség-tudat és az összekötöttség-tudat jelentősége – a megingathatatlan belső béke születése – a túlzott birtoklásvágy következményei – kilépés a győzelem és vereség játszmájából
  Opciók Részletek
 • 2016.04.22.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 94 perc

  • a vallások és a humor kapcsolata • a humorérzék mint emberi sajátosság • káros humor és egészséges humor – a humor mint kétélű fegyver • az öröm világi és vallási értelemben • a humor szerepe a különböző világvallásokban – nevető buddhák • a humor megjelenése az Ószövetségben • a keresztény örömről és annak forrásairól • a humor szerepe Jézus életében • Aquinói Szent Tamás gondolatai az örömről és a nevetésről
  Opciók Részletek
 • 2016.01.29. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 104 perc • a párkapcsolatba lépés pozitív és negatív motivációi - a magánytól való félelem mint háttérindíték - élni akarsz vagy túlélni? - félelem-orientált élet kontra szeretet-orientált élet • a párkapcsolat mint fájdalomcsillapító és túlélési stratégia • a félelmek irányította párválasztás • az irreális vágyak és elvárások következményei a párkapcsolatban • az adás és a kapás szerepe • a párkapcsolat 7 tipikus szakasza • a párkapcsolat mint alkímiai tégely – az ólmot arannyá nemesíteni a lelkünkben • a megbetegítő magány és a termékeny egyedüllét közötti fontos különbségek egymás kiteljesedésének segítése • a társfüggőség feloldása • a változás mint az élet alapvető jellemzője; gyermekeink hozzájárulása változási folyamatunkhoz • „Az légy, aki vagy!” – valódi hősök és ál-hősök • a szeretetből fakadó megismerés jellemzői és és jelentősége
  Opciók Részletek
 • 2015.12.12. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 114 perc • a hinduizmus tanításai az örömről és a boldogságról – a szenvedés végső oka és az igazi boldogság forrása az advaita védánta alapján – Rabindranáth Tagore gondolatai a az örömről az Upanisadok nyomán • a buddhizmus hitvallása a szenvedésről és az örömről – szabadulás a szenvedéstől, a szenvedés végső oka Buddha tanításában – a szenvedés és öröm fölé emelkedés állapota – a Dammapada tanításai a boldogságról – a jelenlegi dalai láma tanácsai a boldogsághoz • a judaizmus tanításai a boldogságról a Zsoltárok Könyvének tükrében – az Isten Igéjéből fakadó boldogság – az isteni törvények megtartásából fakadó boldogság – a bűnbánatból fakadó boldogság ösvénye • a kereszténység tanításai a boldogságról – az öröm megjelenése Jézus életében; Jézus megnyilatkozásai az örömről – Krisztusban válik teljessé az ember öröme – zavartalan és megzavarhatatlan boldogság – szeretet és boldogság – „az öröm tízparancsolata”
  Opciók Részletek
 • 2015.10.18. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 242 perc • Arisztotelész és Aquinói Szent Tamás tanításai a bátorságról • az újtól, újdonságtól való félelem (neofóbia) okai és a gyógyuláshoz vezető kulcsok – József, Heródes, a napkeleti bölcsek és Mária hozzáállása Jézus születéséhez • félelem a kudarctól és a megszégyenüléstől – a modern kor sikerorientáltsága és a kudarc valódi szerepe életünkben – Jézus tanítása a szégyenről • a természeti jelenségektől való félelmek és azok lelki-szellemi okai • a természeti katasztrófák szellemi háttere • módszerek a félelmek oldására és gyógyítására • az ember tipikus szabotázs-módszerei mint a változást és gyógyulást akadályozó tényezők • a szorongás mint korunk alapérzése • a szorongás és a félelmek gyógyításának spirituális megközelítése – a félelmek legyőzése Istenben – félelem és szeretet – az ima mint a félelem ellenszere • a Krisztus általi Megváltás szerepe a félelmek feloldásában • hét fő tanítás az evangéliumokban a félelmek legyőzéséről
  Opciók Részletek
 • 2015.05.15. Testnevelési Egyetem (Bp.) 83 perc • a szenvedés és a boldogtalanság elsődleges okai • ellenállás és elfogadás, ezek következményei • a problémákhoz való helyes hozzáállás és a problémákhoz való ragaszkodás okai • problémacentrikusság helyett megoldáscentrikusság, a problémakezelés lépcsőfokai • „akkor leszek boldog, ha...” – gyakori boldogság-mítoszok • önmagunk valódi elfogadása és szeretete • a boldogság mint igazi alaptermészetünk része • a várni tudás képességének jelentősége • az élvhajhászat mint az igazi boldogság pótléka
  Opciók Részletek
 • 2015.04.19. Testnevelési Egyetem (Bp.) 221 perc • az elfogadás fő irányai és annak akadályai • az elutasítás mint az élettel szembeni páncél és védekezés • önmagunk elfogadásának 3 alapkérdése; az önszeretet, az önkép és az önbizalom forrásai, hiányai és előnyei • az ösztönös szeretet és a megismerő szeretet ismérvei és különbségei • az elvárások és a kritika mint az elfogadás legfőbb akadályai • önmagam változásának fontossága; hiányosságaim, tulajdonságaim a másik emberben • jézusi tanítások az ítélkezésről • az ítélkezés és egymás figyelmeztetésének pozitív és negatív formái • a Hegyi Beszéd a vallásos lét és a világi lét veszélyeiről: luciferi és ahrimáni veszélyek • a kritikai gondolkodás kialakulása • ítélkezés és elfogadás a magasabb megismerés szemszögéből • Pál Apostol levele a rómaiakhoz mint „a kegyelem és elfogadás evangéliuma” • út az öntudatlan teremtett lény állapotából a tudatos teremtő lény állapota felé • az elfogadás mantrája • az elutasítás 3 leggyakoribb formája és az „igen”-t mondás • a mély elfogadás ismérvei és a legtöbb szenvedés oka • a feltételhez kötött és a feltétel nélküli elfogadás eszközei és céljai
  Opciók Részletek
 • 2015.03.14. Testnevelési Egyetem (Bp.) 217 perc • az elengedési és elfogadási problémák összefüggése a világot átszövő szenvedéssel • a bölcsesség, a szabadság és a szeretet összefüggése az elengedés és az elfogadás megvalósításával • az elengedés és elfogadás helyes ritmusa • a ragaszkodás és a függőség következményei, illetve az elengedés gyümölcsei • a fogyasztói szemlélet hatásai • az elengedés összefüggése a téves önazonosításokkal • hét gyakori elengedési téma: • félelmek, irigység, öntudatlanság és figyelmetlenség, perfekcionizmus, elvárások, manipulációk, társfüggőség • az egészséges gyászfolyamat • kérdések az elengedéshez, illetve az elengedést segítő tényezők • az elengedés további területei • elengedés a párkapcsolatban • spirituális aspektusok: – az elfogadás és az elengedés szerepe az én és a nem-én viszonyában – az elfogadás és elengedés problémájának megszűnése az egység-tudatban
  Opciók Részletek
 • 2015.02.15. Testnevelési Egyetem (Bp.) 217 perc • a fóbiák csoportosítása az exoterikus és az ezoterikus pszichológiában • a mag-félelem (gyökérfélelem) jellemzői és annak legyőzése • jin és jang típusú félelmek • félelmek a négy elemhez kötődően • a 12 csillagképhez kapcsolódó félelmek • a félelem mint üzenet, a félelemhez való hozzáállás • tipikus félelemelkerülési stratégiák • bűntudat és félelem • 7 gyakori félelem és ezek feloldása: – félelem a sötétségtől, a repüléstől, a magasságtól és a betegségektől – önmagunk féltése, félelem a jövőtől és a víztől • „aki követni akar, vegye fel keresztjét…” – félelmek a kereszthordozással kapcsolatban – „minden napnak megvan a maga keresztje” – az ego kifogásai a kereszthordozással szemben • a félelmekből való gyógyulás segítése testi módszerekkel: • táplálkozás, gyógynövények, aromaterápia, homeopátia, légzőgyakorlatok, lazítás, mozgás, szabad energiaáramlás biztosítása, „fókuszolás” • a félelem átalakítása áldással
  Opciók Részletek
 • 2014.11.28. Testnevelési Egyetem (Bp.) 99 perc
  • eltérések a férfi és a nő között testi, lelki és szellemi szinten
  • a férfi agy és a női agy közötti különbségek – eltérések fizikai szinten – képességek, amikben a férfiak, illetve a nők jobbak – a „női tudat” és a „férfi tudat” jellemzői – megfigyelések csecsemőknél, óvodás- és iskoláskorú gyermekeknél
  • Milyen tulajdonságok fontosak a férfiak, illetve a nők számára saját magukban?
  • a két nem eltérő igényei és viselkedése stressz esetén
  • a problémamegoldás férfi és női módja
  • tanácsok mindkét nem számára a másikkal való kommunikációhoz
  • segítségkérés és bocsánatkérés a férfiaknál és a nőknél
  • Milyen tulajdonságokat tartanak fontosnak a párjukban a férfiak, illetve a nők egy hosszú távú kapcsolatban?
  • spirituális kitekintés – polaritás testi, lelki és szellemi szinten – a lénytagok közötti eltérő viszony a férfiaknál és a nőknél – a férfi és a nő közötti különbségek szellemi szempontból
  Opciók Részletek
 • 2014.10.26. Testnevelési Egyetem (Bp.) 237 perc • félelmek a „négyes alap” tükrében (félelmek a természettel, embertársainkkal, önmagunkkal és a természetfelettivel kapcsolatban) • egészség és félelem • az igazságtól, a felelősségvállalástól és a sebezhetőségtől való félelem következményei • a félelem testi és lelki hatásai • félelem és fóbia, a fóbiák alapvető csoportjai • a leggyakoribb félelmek • a félelemre adott hét tipikus viselkedési forma • félelmek a szellemi úton • félelem és szeretet, félelem és jelenlét, félelem és vágy • gyógyulás a szellemitől való félelemből • félelmek a hét csakrához kapcsolódóan (néhány részletesebben tárgyalt téma: félelem a szegénységtől, félelem a másik nemtől, félelem a gonosztól, félelem a szeretettől stb.) • a szeretet útjának három fokozata • „Isten a szeretet” • a félelem spirituális megközelítése • a félelmek lehetséges okai és gyógyulás a félelmekből
  Opciók Részletek
 • 2014.10.18. Testnevelési Egyetem (Bp.) 102 perc • a pozitív gondolkodás jelentése és jelentősége • optimista hozzáállás az örömhöz és a szenvedéshez • a pozitív szellemi tartás jelentősége • egy nehéz élethelyzetre adott optimista és pesszimista reakció jellemzői • az élet irányíthatóságának megítélése • karmikus és szabad események az életben • a pozitív pszichológia az optimizmusról – optimista és pesszimista emberek körében végzett felmérések eredményei • Martin Seligman „A, B, C, D, E” módszere az optimista megközelítés eléréséhez magunkban • az események értelmezésének jelentősége és az értelmezés négy fő módja • funkcionális és diszfunkcionális optimizmus, a rosszul értelmezett optimizmus jellemzői • a helyesen értelmezett optimizmus tíz alapelve • a szívcsakra felélesztésének jelentősége korunkban, a pozitivitás mint az egyik szívcsakraerény • a pozitív lét hét dimenziója: pozitív gondolkodás, érzés és akarat, pozitív beszéd, cselekvés és tudat, pozitív élet
  Opciók Részletek
 • 2014.07.19. Testnevelési Egyetem (Bp.) 102 perc
  • a párkapcsolat öt alappillére
  • az odafigyelés jellemzői
  • a szeretetteljes elfogadás jelentősége
  • megbecsülés, tisztelet és hála
  • a gyengédség és az együttérzés fokozatai
  • szabadon hagyás és irányítás
  • az ego öt mentális sémája
  • a párkapcsolat öt alappillérének jelentősége a szellemi fejlődés szempontjából
  • diagnózis felállítása a párkapcsolatban
  • megerősítő mondatok az alappillérekhez
  • gyengédség és intimitás – a céltalanságtól az intimitás-zavarig – az intimitáshoz szükséges bátorságról – az intimitás és a csend – az intimitás ismérvei – intimitás és spiritualitás
  (Ez az előadás jelentős részben a sorozat 2013.02.08.-án elhangzott, 6. részének ismétlése.)
  Opciók Részletek
 • 2014.05.17. Testnevelési Egyetem (Bp.) 113 perc • pozitív célok kitűzése mint a sikeresség egyik tényezője • a nem megfelelő célok ismérvei • a pozitív cél szintjei • a pozitív célok és az értékrend összefüggése • pozitív célokkal kapcsolatos kérdések • a pozitív cél elérésének hét tényezője és ezek mélyebb jelentése: pozitív önelvárás, pozitív önmotiváció, pozitív önértékelés, pozitív önirányítás, önfegyelem, önbecsülés, pozitív én-dimenzió • a boldogság spirituális megközelítése • a boldogság átélése az „alvó tudatban”, illetve az „éber tudatban” • élvezet és fájdalom összefüggése • a belülről fakadó öröm természete • az isteni boldogság állapota • az élvezet, a belső öröm és az üdvösség összehasonlítása • az igazi boldogság titkai • mesterek az igazi boldogságról
  Opciók Részletek
 • 2014.04.25. Testnevelési Egyetem (Bp.) 92 perc
  • a játszmákról általában
  • „drámaháromszög” – a három leggyakrabban felvett játszmabeli szerep
  • az üldöző, az áldozat és a megmentő szerep jellemzői
  • Mit hagy figyelmen kívül, illetve mit érez és milyen érzéseket hív elő másokból az ember az egyes szerepekben?
  • a pszichográfia három személyiségtípusának összefüggése a drámaháromszög három szerepével
  • domináns és hárított szerep, illetve az a szerep, amibe az ember a játszma során jellemzően átvált
  • kilépés a játszmákból
  • az autonómia-háromszög kialakítása
  • gyógyulás az áldozat, az üldöző és a megmentő szerepéből
  • a három tárgyalt szerep transzformációja
  Opciók Részletek
 • 2014.02.28. Testnevelési Egyetem (Bp.) 75 perc • a hála jelentősége, a hálaérzésből fakadó pozitívumok • hála és hálátlanság • Mi áll a hálátlanság hátterében? • a hála spirituális aspektusai • hálafokozó gyakorlatok • az életcélok jelentősége és spirituális aspektusai • fontos kérdések a célok tisztázásához • minden emberre vonatkozó kollektív célok • Mikor érez az ember örömet? • az öröm fokozatai, az öröm három szintje • a tiszta öröm jelentősége • a boldogság három fokozata
  Opciók Részletek
 • 2014.02.16.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 229 perc

  • az ember csakrarendszerének áttekintése • a férfi és a nő csakraállapotának hét lehetséges kombinációja • harmonikus és diszharmonikus működés a férfinál és a nőnél a hét csakra szintjén • néhány speciális téma az egyes csakráknál: – pénz, szexualitás, érzelmi zsarolás és érzelmi intelligencia – a férfi és a nő szeretetigényének alapvető fajtái – kommunikáció a férfi és a nő között, a kommunikáció javítása • jin és jang energiatöbblet a férfi és a nő egyes csakráinál, energiaáramlás a férfi és a nő között ezeknek megfelelően • a férfi és a női erők túlsúlya a párkapcsolatban • párkapcsolati diagnózis a csakrák állapotának fényében • a párkapcsolat gyógyítása • az Ég és a Föld kapcsolata az emberen keresztül • a harmonikus párkapcsolat jelentősége az Ég és a Föld közötti energiaáramlásban
  Opciók Részletek
 • 2013.12.13. Testnevelési Egyetem (Bp.) 106 perc • a pozitív pszichológia mint „az új évezred pszichológiája” • a pozitív pszichológia születése, eredeti célkitűzései és 4 törekvése • paradigmaváltás a pszichológiában – patocentrikus és pozitív pszichológia • a Peterson-féle „boldogság-teszt” és kiértékelése • az „autentikus életöröm elmélet” és a „jól-lét elmélet” • az anyagi helyzet és a „jól-lét” kapcsolata • a szubjektív jól-létet befolyásoló tényezők • társas kapcsolatok és a boldogság-szint • a boldogság alapszintje és a boldogság-szint emelése • a karakter-erősségek jellemzői és kritériumai • a karakter-erősségek 6 kategóriája: bölcsesség és tudás, bátorság, szeretet és emberség, igazságosság, mértékletesség, transzcendencia • „boldogság-csillag”
  Opciók Részletek
 • 2013.10.12. Testnevelési Egyetem (Bp.) 97 perc
  • független, társfüggő és kölcsönös kapcsolat
  • az adás és a kapás egyensúlya, ezzel összefüggő párkapcsolati problémák
  • játszmák a párkapcsolatban: – a fösvény és a költekező – a perfekcionista és a trehány – jótanácsok perfekcionistáknak – a sikeres és a vesztes – a sikerelképzelés jellemzői, az ezzel való munka – a lusta és a tevékeny
  • a játszmák megszüntetése
  Opciók Részletek
 • 2013.08.03. Testnevelési Egyetem (Bp.) 104 perc
  • a párkapcsolat nyújtotta lehetőségek
  • az intimitászavar és a társfüggőség főbb okai
  • a harmonikus párkapcsolat egyik alappillére: a hasonlóságok és különbségek dinamikus egyensúlya
  • a párkapcsolat mint „ébresztőóra”
  • a projekciótól és az elégedetlenségtől a kapcsolati válságig
  • a párunk mint tükör: hiányzó képességek visszatérése a másik félnél
  • „szikla” és „mocsár” – két jellegzetes kommunikációs típus részletes jellemzése
  • a párkapcsolat hét aranyszabálya
  • a párkapcsolat mint a spirituális fejlődés eszköze, terepe
  • az emberi szellemek spirituális útjának párhuzama a párkapcsolatok fejlődésének szakaszaival
  Opciók Részletek
 • 2013.04.19. Testnevelési Egyetem (Bp.) 91 perc
  • a párkapcsolat három fő fázisa: ösztönös szerelem, nehézségek/konfliktusok, tudatos elköteleződés
  • konfliktusok a párkapcsolatban
  • a külső és belső konfliktusok összefüggése
  • a konfliktusok és a szabályok kapcsolata
  • a konfliktusban rejlő közös probléma, az esetleges mediátor szerepe
  • a konfliktusok forgatókönyve – hogyan lesz a vitából veszekedés?
  • a konstruktív vita és a destruktív veszekedés jellemzői
  • két lehetséges szélsőség: konfliktuskerülés és konfliktuskeresés
  • a férfi és a női konfliktuskezelés jellegzetes hibái
  • javaslatok férfiaknak és nőknek konfliktuskezeléshez
  Opciók Részletek

Cím

Napfényes Tanfolyamok az alapítvány szervezésében:

Önismereti tanfolyamok

Lelkiség, önismeret

A tanfolyamot 2 változatban is rendszeresen meghirdetjük (hétvégi és hétköznap esti).
A Sajátmese a lélek számára olyan éltető erők forrása, mint a test számára a finom és egészséges táplálék. A lélek ugyanúgy éhezi a mesét, mint a test az ételt.

FESTŐI KÖRNYEZETBEN, A PILISBEN!
Szeretettel várjuk az egészséges életmód iránt érdeklődőket és a testi-lelki megújulásra vágyókat egy szakemberek által vezetett ötnapos böjttáborba! A tábor során a közös böjtölés mellett testmozgás, művészeti foglalkozások és az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások teszik tartalmassá a programot.

Önismereti tanfolyamok

Művészet, kreativitás

Szeretsz alkotni, de inkább társaságban tennéd, mintsem egyedül? Közös élmény-alkotásra hívunk, melyen látványos képeket készíthetsz előképzettség nélkül is!

Képeink témáját a keresztény ünnepkör inspirálja, az év kiemelt napjaiból merítünk ihletet az alkotásainkhoz. Ha te is szeretnél hasonló témákban festeni, akkor várunk szeretettel 3 órás festőestjeinkre a belvárosban!

Mélyítsd el a tudásodat a festészetben. Itt megismerkedhetsz a festészettel, tanulhatsz, fejlődhetsz, önbizalomra tehetsz szert és mindezt örömmel, közösen! Minden csütörtökön délelőtt 9-12-ig, hozhatod a kedvenc festményedet, vagy választhatsz az általunk kínált festmények közül.

Ha szeretnéd meglepni szerettedet az ő vagy a saját portréddal, vagy csak egyszerűen érdekel, hogyan kell portrét festeni, akkor várunk szeretettel 2 alkalmas workshopunkra. Nálunk megtanulhatod a portréfestés alapjait és megfesthetsz egy általad kiválasztott arcképet.

Mi a titka a katedrálisok gyönyörű ablakainak? Hogyan készíts te is lélegzetelállító mintákat? Ez a különleges, Szakrális Geometria workshopunk betekintést nyújt a mandalák lenyűgöző világába. Tudomány • Művészet • Spiritualitás

Lenyűgöznek a piramisok? • Érdekelnek az ősi szimbólumok összefüggései? • Szívesen elmélyülnél érdekes szerkesztésekben? • Különleges testeket építenél? • Milyen titkokat rejt egy egyszerű forma? • Hogyan fedezhető fel a geometria titkos nyelvezete? • Mi a jelentősége egy alakzatnak?
Szimbólumokról és jelentésükről különleges megközelítésben

Önismereti tanfolyamok

Spiritualitás

Ízelítő a témákból:
A csakrák működése és sajátosságaik • csakrakapcsolatok • a hozzájuk kapcsolódó életterületek, betegségek • az egyes csakrákhoz tartozó pozitív és negatív elementálok • a harmonikus és diszharmonikus működésről • a csakrák tisztítása és erősítése

Ízelítő a témákból:
Az ember és a világ szellemi felépítése • tudatszintek • planetáris inkarnációk, a Föld létének szellemi háttere • karma és reinkarnáció • angyalok és ellenerők • a köztes lét eseményei • szellemi praxis • beavatás és megvilágosodás

Ízelítő a témákból:
A földfejlődés és emberiségfejlődés kiemelkedő eseményei Krisztustól napjainkig • Michael-impulzus • az 52 szellemi alapelv • a közteslét eseményei • a Szent Grál titkai • egészség, betegség, gyógyulás • damaszkuszi élmény

A szellemtudományi haladó tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már elvégezték Az ember és a létezés titkai – bevezetés a szellemtudományba alaptanfolyamot, illetve azoknak, akik már rendelkeznek az alapvető szellemtudományos ismeretekkel.

Lélektől lélekig tudásanyag