Barion Pixel
 • 101 perc Ízelítő a témákból:
  • a karma jelentése és főbb összetevői
  • a karma megfigyelése életünkben
  • a karma helyes és helytelen megközelítése
  • a karma változásra hív
  • a legfőbb karmaoldók
  • karmikus gondolkodásmód
  • Buddha példázata a karmáról
  • a 3 fő karmaképző és azok oldása
  • karma és szabadság
  • profán és spirituális szabadság-értelmezés
  • a szabadság paradoxonja
  • a szabad ember jellemzői
  • a sorssal való megbékélés jelentősége
  • a szabadság akadályai a mai embernél
  • a luciferi lények által adott szabadság
  • 3 lépés a szabadság felé
  • a reinkarnáció-tan eltűnése nyugaton
  • kereszténység és a reinkarnáció
  • a karma mint személyes és kollektív ügy
  • szabadság és a sors szeretete
  Opciók Részletek
 • 105 perc Ízelítő a témákból:
  • a karma mint kozmikus törvény • a karmaismeret jelentősége • a karma négy vonala • főbb karmatípusok • karmikus ciklusok • a karmikus gondolkodásmód jellemzői • a karmához való helyes hozzáállás a lélek három szintjén • a karma megfigyelése életünkben • a karma mint jellem-nevelő • a karma nem a büntetésről szól • a karma helyes megközelítése • a csoport-ÉN és a csoport-karma összefüggései • a csoportos halál lehetséges karmikus hátterei • a népkarmát súlyosbító tényezők • a téves önazonosítás és a karma összefüggése • az önazonosítás kilenc fokozata • az egyéni karmával való munka pozitív hatása a Földre és annak szellemi küldetésére
  Opciók Részletek
 • A Boldogmondások misztériuma – Nyolc lépés a teljesség felé 108 perc Ízelítő a témákból: • Mit jelent az igazi boldogság? • az Isteni boldogság 7 szintje • a Hegyi Beszéd jelentősége • Krisztushoz való kapcsolódás a Boldogmondások által • Az első Boldogmondás üzenete - a lelki szegénység értelmezése - az Égi ajándékok elfogadásának akadályai - az „ontológiai szegénység” és belátásának következményei - az „evangéliumi szegénység” három dimenziója - a lelki szegénység felismerésének gyümölcsei - a fizikai szegénység értelmezése • Eckhart mester gondolatai az első Boldogmondásról - az igazi szegénység három formája - önkiüresítés és a Mindenség befogadása - az Istennel való szeretet-egység
  Opciók Részletek
 • Karma és szabadság a szellemtudomány fényében 120 perc Ízelítő a témákból: •    a karma lényege és helyes megközelítése •    a tudatos sorsformálás korunkban •    a karmikus gondolkodásmód jelentősége •    keresztény karma- és reinkarnációtan •    a gyermekek karmikus nevelése •    a fiatalkori alkoholfogyasztás karmikus hatásai •    a gyermekkori harag karmikus következményei •    a felnőttkori önzetlenség és ítélőképesség mint karmikus következmények •    igazi szelídség a harag uralása által •    az áhítat jelentősége gyermekkorban és ennek karmikus következményei •    a pszichológia jövőbeni átalakulása – a pszichoszófia •    a családi karma és egyéni karma megnyilvánulásai •    a koponyatan karmikus háttere – mazdaznan koponyatan •    karmikus múltunk az akaratvilágban •    a karmikus kapcsolatok jelentősége •    a János-kereszténység tanításai a karmáról
  Opciók Részletek
 • 2020.08.08. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 107 perc • a karma mint kozmikus törvény • a karma főbb összetevői • karmikus összefüggések a jelenlegi és a következő élet között az emberi testek szempontjából • főbb karmatípusok • a karmikus gondolkodásmód jellemzői • a karma helyes megközelítése • a karma mint szociális erő • Hold-karma és Nap-karma • az első találkozás jelentősége • pozitív karmikus lánc és negatív karmikus kör • tudatállapotok és a szellemi kutatás • Rudolf Steiner által kikutatott inkarnációs láncok • az idő előtti karmikus információk hatása • a karmával való munka az alvás során • a felébredés jelentősége • a karmikus álmok jelentősége • a karmikus betegségekről • a legfőbb karmaoldók
  Opciók Részletek
 • 2020.02.21. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 113 perc • a karma törvénye • a karmaismeret jelentősége • a karma főbb összetevői • a karmikus gondolkodásmód fő elemei • karma a lélek három szintjén • a karma megfigyelése életünkben • a karma mint jellem-nevelő • a karma helyes és helytelen megközelítése • az irigység és a hazugság karmikus hatásai • az együttérzés és a tisztelet jelentőségéről • az elfojtott irigység és az elfojtott hazudozási hajlam következményei • a spirituális pszichológia alapjai • a helyes viszony a másik ember karmájához • segítségnyújtás az irigység és a hazugság karmája esetén • a karma oldása • a jóakarat és az elégedettség karmikus hatásai • az ember hatása a világ fejlődésére
  Opciók Részletek
 • 2014.08.30. Testnevelési Egyetem (Bp.) 78 perc • karmadefiníciók, főbb karmatípusok • a karmaismeret szerepe az önismereti úton • a karmáról szóló tanítás Keleten és Nyugaton; karma és kegyelem • kapcsolati karma – karmikus kötelékek a családban – testvérkarma; a házasság mint karmikus kapcsolat – a válásról – kérdések a kapcsolati karmához • munkakarma – összefüggés a gyökércsakrával, illetve az életfeladattal – munka és egzisztencia, munka és hivatás – pozitív és negatív munkakarma – kérdések a munkakarmához • a munkakarma és a kapcsolati karma metszete: a munkatársakkal való viszony – vezetők és beosztottak • a munka területének gyógyítása a jövőben a szociális alaptörvénynek megfelelően • a legfőbb karmaoldók
  Opciók Részletek
 • 2012.03.31. Testnevelési Egyetem (Bp.) 118 perc • bevezetés a karma-tanba • az ember testeihez kapcsolódó karma • két ember közötti karma típusai • a családhoz tartozó kapcsolati karma • a házasság, mint karmikus kötelék • a felgyorsult idő megjelenése a kapcsolati és a munkakarmában • a munkakarma megjelenési formái • a hivatás megtalálásának jelentősége ma • a tehetség mögött meghúzódó karmikus okok • a pozitív és a negatív munkakarma képzés • a munkakapcsolati karma • a karma működése Dosztojevszkij életében • a karmaoldás lehetőségei
  Opciók Részletek
 • 2011.02.04. Testnevelési Egyetem (Bp.) 106 perc • a karma meghatározásai, definíciója • a tudatos sorsformálás jelentősége ma • a karmaismeret két téves megközelítése • a sorsérzékenység a görögöknél és ma • a karma iránti fogékonyság két útja: spirituális művészet és spirituális önismeret • a köztes létbeli találkozások hatása • az érdeklődés és a közönyösség hatása a következő életre • a köztes lét eseményeinek tükröződése az emberi törzs arányaiban • a gondolkodás szeretetének vagy hiányának hatása a következő életre • a szabad ember ismérvei • a szabadsághoz vezető út lépései
  Opciók Részletek
 • 2009.01.17. Testnevelési Egyetem (Bp.) 90 perc • a karma típusai és jellemzői • a karma és az életfeladat kapcsolata • az életfeladat megtalálásának jelentősége és a felismerést segítő gyakorlatok • a geometria és az életfeladat kapcsolata • a köztes létben kötött megállapodások • katalizátorok és zökkenés-megállapodások • az energia-szerepmodell fogalma • a 12 fő életfeladat jellemzése • a mellék-életfeladatok típusai • az élet dele mint fordulópont • a csakra- és a bolygóhatások összefüggése az életfeladattal
  Opciók Részletek
 • 2008.03.28. Testnevelési Egyetem (Bp.) 96 perc • különböző karmatípusok • a karmaismeret helytelen módjai • a karmaismerethez vezető út: az önismeret • a karmaismeret 3 fokozata • Otto Weininger inkarnációs lánca, életeseményei és ezek tanulságai a mai korban • az előző három, a mostani és a következő három élet összefüggései • az öngyilkosság szellemi háttere • egy luciferi és egy ahrimáni hatás alatt álló élet következményei későbbi életekre • a karmaátadás, -átvétel lehetőségei • a karma megnyilvánulásai a köztes létben
  Opciók Részletek
 • 2006.01.22.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 115 perc

  • a karma fogalmának különböző megközelítései • önismeret - karmaismeret - tudatos sorsformálás • földi lét és túlvilág kapcsolata régen és ma • inkarnációk közötti összefüggések • angyali hierarchiák és karmikus egységek • a karma jelentősége életünkben • Becket Tamás és II. Henrik, illetve Mórusz Tamás és VIII. Henrik karmikus kapcsolata • karma és szabadság • előző életek beavatásainak későbbi hatása • Julianus Apostata életei • Platón és Arisztotelész • Keresztelő János és Paolo Veronese életpéldái • a karmával kapcsolatos feladataink
  Opciók Részletek
 • 2004.03.21.
  BKIK - Kamarai Ház (Bp.) 110 perc

  • Arisztotelész szerepe a karmatan eltűnésében • az arisztotelészi filozófia hatásai • karma és az angyali hierarchiák • a karma helyes megismerése • a sors szeretete • az emberi szabadság fokmérője • a karma új tanának terjesztői: Daszkalos és inkarnációi, Edgar Cayce és inkarnációi • reinkarnáció és karma Krisztus előtt és után
  Opciók Részletek
 • 2002.06.05. Édesvíz Könyvklub (Bp.) 90 perc • a karma fogalma és szerepe • karma, reinkarnáció és megvilágosodás • karma a Bibliában • karma és kegyelem • egyéni, népi és kollektív karma • a karma kialakítása és a kegyelem • a megbocsájtás jelentősége • a karma megismerése - motiváció és felelősség • a karma típusai • tudatos sorsformálás • a karma urai és szerepük • karma és szabadság • a karma megnyilvánulásai • a karma oldása és átalakítása kegyelmi erőkké • szeretet és megbocsájtás
  Opciók Részletek
 • 2001.09.16.
  Ferencvárosi Művelődési Központ (Bp.) 78 perc

  • a karma jellemzői • Hold-karma • Nap-karma • karmatípusok • a karma és a kilenc hierarchia • a karma urai: Krisztus és Michael • tetteink hatása a jövőnkre • szeretet és gyűlölet • karmaoldó erők • a megbocsájtás ereje • karma és kegyelem • kollektív kegyelem • kegyelmi erők
  Opciók Részletek
 • 1998.02.27.
  Sóter Klub (Bp.) 108 perc

  • a szabadság megközelítése a különböző filozófiai irányzatokban és a vallásbölcseletben • Bergyajev eszméi az emberi rabság tényezőiről • Isten, a lét, a természet, a társadalom és a civilizáció viszonya a szabadság kérdéseihez • az ember önmaga rabságában: egocentrizmus, a személyiség és egyéniség kérdése • a szabadság szellemtudományi megközelítése • az érzékletmentes gondolkodás jelentősége • az emberi szellem történelme a szabadság szempontjából • Zarathusztra, Buddha és Krisztus szerepe az emberiség szabaddá válásában • Krisztus mint megszabadító • bölcsesség - szabadság - szeretet
  Opciók Részletek
 • 1997.11.03.
  Láng Művelődési Ház (Bp.) 103 perc

  • a karma definíciója és típusai • a kereszténység tanításai • a kultúrkorszakok karmikus kapcsolatai • a főkorszakok hatásai a kultúrkorszakokra • a betegség jellemzése a testek fényében • a testek regenerációja • a testrészek és az ember kilences felosztása • a betegségek csoportosítása • Hold- és Nap-karma • objektív és szubjektív karma • karma az életút során
  Opciók Részletek
 • 1996.11.17.
  Ferencvárosi Művelődési Központ (Bp.) 128 perc

  • a karma definíciója és fajtái • az eredendő bűn fogalma • az Újszövetség fő tanításai a karmával kapcsolatban • a hindu halottas könyv és a karma • a karma az ember hármas tagozódásának tükrében • a karma és a kultúrkorszakok összefüggései • az egyéni karma megnyilvánulása az élet során • az állatvilág és az ember kialakulása; az erős lelkek missziója • a karma és a betegség összefüggései • karmikus láncolatok az egymást követő inkarnációk között • az ellenerők és a karma • szellemi hierarchiák és a karma: védőangyalok, őrzőangyalok, aszcendens angyalok, személyes elementálok • az ember és védőangyalának helyes kapcsolata
  Opciók Részletek

Cím

Napfényes Tanfolyamok az alapítvány szervezésében:

Önismereti tanfolyamok

Lelkiség, önismeret

A tanfolyamot 2 változatban is rendszeresen meghirdetjük (hétvégi és hétköznap esti).
A Sajátmese a lélek számára olyan éltető erők forrása, mint a test számára a finom és egészséges táplálék. A lélek ugyanúgy éhezi a mesét, mint a test az ételt.

FESTŐI KÖRNYEZETBEN, A PILISBEN!
Szeretettel várjuk az egészséges életmód iránt érdeklődőket és a testi-lelki megújulásra vágyókat egy szakemberek által vezetett ötnapos böjttáborba! A tábor során a közös böjtölés mellett testmozgás, művészeti foglalkozások és az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások teszik tartalmassá a programot.

Önismereti tanfolyamok

Művészet, kreativitás

Szeretsz alkotni, de inkább társaságban tennéd, mintsem egyedül? Közös élmény-alkotásra hívunk, melyen látványos képeket készíthetsz előképzettség nélkül is!

Képeink témáját a keresztény ünnepkör inspirálja, az év kiemelt napjaiból merítünk ihletet az alkotásainkhoz. Ha te is szeretnél hasonló témákban festeni, akkor várunk szeretettel 3 órás festőestjeinkre a belvárosban!

Mélyítsd el a tudásodat a festészetben. Itt megismerkedhetsz a festészettel, tanulhatsz, fejlődhetsz, önbizalomra tehetsz szert és mindezt örömmel, közösen! Minden csütörtökön délelőtt 9-12-ig, hozhatod a kedvenc festményedet, vagy választhatsz az általunk kínált festmények közül.

Ha szeretnéd meglepni szerettedet az ő vagy a saját portréddal, vagy csak egyszerűen érdekel, hogyan kell portrét festeni, akkor várunk szeretettel 2 alkalmas workshopunkra. Nálunk megtanulhatod a portréfestés alapjait és megfesthetsz egy általad kiválasztott arcképet.

Mi a titka a katedrálisok gyönyörű ablakainak? Hogyan készíts te is lélegzetelállító mintákat? Ez a különleges, Szakrális Geometria workshopunk betekintést nyújt a mandalák lenyűgöző világába. Tudomány • Művészet • Spiritualitás

Lenyűgöznek a piramisok? • Érdekelnek az ősi szimbólumok összefüggései? • Szívesen elmélyülnél érdekes szerkesztésekben? • Különleges testeket építenél? • Milyen titkokat rejt egy egyszerű forma? • Hogyan fedezhető fel a geometria titkos nyelvezete? • Mi a jelentősége egy alakzatnak?
Szimbólumokról és jelentésükről különleges megközelítésben

Önismereti tanfolyamok

Spiritualitás

Ízelítő a témákból:
A csakrák működése és sajátosságaik • csakrakapcsolatok • a hozzájuk kapcsolódó életterületek, betegségek • az egyes csakrákhoz tartozó pozitív és negatív elementálok • a harmonikus és diszharmonikus működésről • a csakrák tisztítása és erősítése

Ízelítő a témákból:
Az ember és a világ szellemi felépítése • tudatszintek • planetáris inkarnációk, a Föld létének szellemi háttere • karma és reinkarnáció • angyalok és ellenerők • a köztes lét eseményei • szellemi praxis • beavatás és megvilágosodás

Ízelítő a témákból:
A földfejlődés és emberiségfejlődés kiemelkedő eseményei Krisztustól napjainkig • Michael-impulzus • az 52 szellemi alapelv • a közteslét eseményei • a Szent Grál titkai • egészség, betegség, gyógyulás • damaszkuszi élmény

A szellemtudományi haladó tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már elvégezték Az ember és a létezés titkai – bevezetés a szellemtudományba alaptanfolyamot, illetve azoknak, akik már rendelkeznek az alapvető szellemtudományos ismeretekkel.

Lélektől lélekig tudásanyag