Barion Pixel

Ez az előadássorozat végig veszi a helyes önszeretet 7 fő forrását és azt, hogyan tudunk az egyes területeken fejlődni. 

Az előadásokon elhangzó témák:
az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat jelentősége • az önzés és az önszeretet közötti különbség • a helyes önszeretet 7 fő forrása: önbecsülés, önbizalom, helyes önismeret, pozitív önkép, egészséges önérvényesítés, önmagunk elfogadása, együttérzés önmagunkkal • a gyermekkori élmények hatása önmagunk szeretetére • diagnózis saját önbecsülésünkről • 10 tanács önmagunk helyes szeretetéhez • 12 kérdés a szeretet-modellünk tudatosításához • 7 kulcs a helyes önbecsüléshez • az önkép alapkérdései  • az énkép 3 lényegi eleme: befogadottság-érzés, értékesség-érzés és alkalmasság-érzés • a négy túlélési stratágia: engesztelő, vádaskodó, okoskodó, zavarodott • • a hitelesség 3 szintje • az önmagunkkal való együttérzés gyümölcsei

Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg az önbizalom, önbecsülés és önértékelés témáját, a részletes tematikát lásd az adott részekre kattintva!

 • 67 perc Ízelítő a témákból: • az önmagunkkal való harmónia fontossága • az önzés és az önszeretet közötti lényeges különbség • három alapvető pozitív megerősítés • önmagunk szeretetének hét összetevője • alapdöntés önmagunkkal kapcsolatban • kapcsolataink mint tükrök az önmagunkkal való viszonyunkra • a két szélsőség, az önutálat és az önimádat legfőbb ismérvei • az egészséges önszeretet alkotóelemei • az önmagunkkal való együttérzés hatásai és fő összetevői • diagnózis saját önbecsülésünkről • kérdések a családból hozott szeretet-modell tudatosításához • hét kulcs az önbecsülés növelésére Az élő előadáson gyakorlatok is voltak, melyeket a közönség helyben elvégzett. Azokat a perceket, amíg a közönség a feladatokon dolgozott a felvételből kivágtuk.
  Opciók Részletek
 • 108 perc Ízelítő a témákból: • önmagunk szeretetének hét forrása • diagnózis saját önbecsülésünkről • önmagunk szeretetének jelentősége • önzés és önszeretet • egy fontos alapdöntés önmagunkra vonatkozóan • kapcsolataink szubjektív megítélése • hiányosságok a kapcsolatainkban • annak jelei, hogy nem szeretjük önmagunkat • társfüggő kapcsolatok • kapcsolataink gyógyítása • kapcsolat a saját szeretetforrásal • hét kulcs az önbecsülés növeléséhez - az önismeret jelentősége - önelfogadás és belső alkímia - őszinteség önmagunkhoz és másokhoz - a felelősségvállalás pozitív hatásai - a jelenlét fontossága - tudni segítségek kérni, elfogadni és adni - saját értékeink, kincseink és egyediségünk felfedezése és megosztása
  Opciók Részletek
 • 108 perc Ízelítő a témákból: • önmagunk szeretetének jelentősége • az önértékelés két fő összetevője • békességben lenni önmagunkkal és másokkal • az egészséges önértékelés jellemzői • hét önismereti gyakorlat önértékelésünk feltárásához • az alacsony önértékelés jellemzői • gyermekkori hatások az alacsony önértékelés mögött • a torzult gondolkodás főbb formái • a negatív önértékelés ördögi köre és az abból való kiút • a negatív hiedelmek leleplezése és átalakítása pozitív megerősítésekké • negatív szülői üzenetek • erősségeink feltérképezése • erősségek a pozitív pszichológiában • a fájdalom átalakulása az elfogadás tükrében • a gyengeségeinkhez való helyes hozzáállás • önismereti kérdések a gyengeségekhez • gyengeségeink felvállalása • az önértékeléssel kapcsolatos alapelvek
  Opciók Részletek
 • 82 perc Ízelítő a témákból:
  • az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat fontossága
  • diagnózis saját önbecsülésünkről
  • az alacsony önértékelésű ember jellemzői
  • az egészséges önértékelésű ember jellemzői
  • a gyengeségeinkhez való viszonyulás lehetséges formái
  • saját gyengeségeink elfogadása
  • a Belső Gyermek szerepe az önértékelésben
  • a Belső Felnőtt mint a Belső Gyermek gyógyítója
  • a négy pszichológiai alap-szükséglet és azok sérülésének következményei
  • az empirikus és a holisztikus pszichológiai közötti különbségek
  • a változástól való félelem egyik lehetséges oka
  • az értékes célok fontossága
  • a jóság mint az ember alaptermészete
  • az ember tökéletlenségének helyes megközelítése
  • áldozati magatartás helyett felelősségvállalás
  • hűség önmagunkhoz
  • tíz kulcs az önbecsülés növeléséhez
  Opciók Részletek
 • Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg az önbizalom, önbecsülés és önértékelés témáját, a részletes tematikát lásd az adott részekre kattintva! 86 perc Ízelítő a témákból:
  • az egészséges önszeretet hét alkotóeleme
  • az önutálat és az önimádat főbb ismérvei
  • az önmagunkkal való együttérzés három oszlopa
  • az ember negatív torzításra való hajlama
  • a negatív érzéseinkhez való helyes és helytelen hozzáállás
  • a három legfontosabb pozitív meggyőződés önmagunkkal kapcsolatban
  • a negatív érzelmek testi tünetei és feloldása
  • boldogság kontra teljesség
  • együttérzés-mantra
  • együttérzés-gyakorlat
  • hála önmagunk felé
  • hála-mantra, hála-gyakorlatok
  • az önmagunkkal és a másokkal való kapcsolatunk összefüggései
  • önszeretet lépésről lépésre
  • szeretet-mantra
  • önmagunk szeretetének hét alapelve
  Rövid ízelítő egy korábbi előadásból:
  Opciók Részletek
 • Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg az önbizalom, önbecsülés és önértékelés témáját, a részletes tematikát lásd az adott részekre kattintva! 100 perc Ízelítő a témákból: • az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat fontossága • az önutálat és az önimádat legfőbb ismérvei • a gyermekkori hatások jelentősége • önmagunk feltétel nélküli szeretete • az egészséges önszeretet alkotóelemei • együttérzés önmagunkkal s ennek pozitív hatásai • az önmagával együttérző ember sajátosságai • az önmagunk iránt érzett kedvesség – gyakorlatok az önmagunk iránti kedvesség megnyilvánításához – a „belső kritikus”-sal való kapcsolatunk harmonizálása – a leggyakoribb önromboló gondolatok – pozitív megerősítések az önromboló gondolatok feloldására • a szenvedés mint közös emberi tapasztalat – az önsajnálat jellemzői • az együttérzés és a jelen-tudatosság – két tudatosságfokozó gyakorlat – a jelenlét mint a tudatos döntéshozatal kulcsa – az ellenállás összefüggése a szenvedéssel – az elfogadás jelentősége – helyes hozzáállás a fájdalomhoz • az önmagunkkal való együttérzés gyümölcsei Rövid ízelítő egy korábbi előadásból:
  Opciók Részletek
 • 2020.01.18. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 115 perc • harmonikus kapcsolat önmagunkkal • „Élni” vagy „túlélni”? • a túlélési stratégiák jellemzői • a négy túlélési pozíció ismérvei: (viselkedésminták, hitrendszerek, pszichoszomatikus testi tünetek stb.) – engesztelő – vádaskodó – okoskodó – zavarodott • a túlélési pozíciók átalakítása • javaslatok a különböző típusok számára • a hitelesség (kongruencia) jellemzői • a hitelesség három szintje • az önbecsülés credoja (Virginia Satir)
  Opciók Részletek
 • 2019.10.25. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 93 perc • harmonikus kapcsolat önmagunkkal • önmagunk szeretetének hét forrása • az önkép alapkérdései • a reális énkép jelentősége • az énkép három lényegi eleme: befogadottság-érzés, értékesség-érzés és alkalmasság-érzés • árnyékmunka az énkép elemeivel • a másokhoz való viszonyom átvilágítása • az énkép másodlagos összetevői: külső megjelenés, társadalmi rang, személyes teljesítmény • hamis önazonosítás a másodlagos tényezőkkel • az elsődleges elemek pasztorálpszichológiai összefüggései • az önismeret és az önelfogadás jelentőségéről • a felelősségvállalás és a jelenlét fontosságáról • hét kulcs az önbecsülés növelésére
  Opciók Részletek
 • 2019.04.26. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 89 perc • harmonikus kapcsolat önmagunkkal • önmagunk szeretetének hét forrása • belső önbecsülés és külső önbecsülés • az ember szabad választása a döntéseiben • négy lépés a teljes élethez • az élet hét alapvető döntése – Tudatosság vagy öntudatlanság? – Rend vagy káosz? – Béke vagy háború? – Elengedés vagy ragaszkodás? – Szabadság vagy rabság? – Boldogság vagy depresszió? – Szeretet vagy félelem? • tíz dolog, amit a szeretet teremt és táplál
  Opciók Részletek
 • 2018.01.26. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 120 perc • az önmagunkkal kapcsolatos alapdöntés • az alacsony önbecsülés jelei • kapcsolataink gyógyításának aranyszabálya • a társfüggő kapcsolat jelei • kapcsolat saját szeretetforrásunkkal • hét kulcs a helyes önbecsüléshez – önismereti munka – önmagunk elfogadása – őszinteség önmagunkkal – felelősségvállalás – a jelenlét gyakorlása – támogatás elfogadása – értékeink, egyediségünk felfedezése
  Opciók Részletek
 • 2017.11.24. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 117 perc • belső és külső önbecsülés • a magas belső önbecsülés jellemzői • a külső önbecsülés főbb jellemzői • négy fő embertípus a külső és a belső önbecsülés szintje alapján – a nélkülöző típus – a kényszerteljesítő típus – az életélvező típus – a boldog teljesítő típus • a szülőktől kapott gyermekkori szeretet-üzenetek • 12 kérdés a szeretet-modellünk tudatosításához • részvétel egymás „szeretet-tanmenetében” • a feltételekhez kötött szeretet jellemzői • a tíz leggyakoribb gyermekkori szerep, amit felveszünk • belső munka a gyerekkori szerepekkel
  Opciók Részletek
 • 2017.10.21. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 80 perc • az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat jelentősége • az önzés és az önszeretet közötti különbség • mazochizmus és egoizmus mint a két véglet • a helyes önszeretet hét fő forrása: – önbecsülés – önbizalom – helyes önismeret – pozitív önkép – egészséges önérvényesítés – önmagunk elfogadása – együttérzés önmagunkkal • a gyermekkori élmények hatása önmagunk szeretetére – az erőszak negatív hatása, illetve az elszenvedett erőszak különböző fajtái • diagnózis saját önbecsülésünkről • az alacsony és a magas önbecsülésű ember jellemzői • tíz tanács önmagunk helyes szeretetéhez
  Opciók Részletek

Cím

Napfényes Tanfolyamok az alapítvány szervezésében:

Önismereti tanfolyamok

Lelkiség, önismeret

A tanfolyamot 2 változatban is rendszeresen meghirdetjük (hétvégi és hétköznap esti).
A Sajátmese a lélek számára olyan éltető erők forrása, mint a test számára a finom és egészséges táplálék. A lélek ugyanúgy éhezi a mesét, mint a test az ételt.

FESTŐI KÖRNYEZETBEN, A PILISBEN!
Szeretettel várjuk az egészséges életmód iránt érdeklődőket és a testi-lelki megújulásra vágyókat egy szakemberek által vezetett ötnapos böjttáborba! A tábor során a közös böjtölés mellett testmozgás, művészeti foglalkozások és az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások teszik tartalmassá a programot.

Önismereti tanfolyamok

Művészet, kreativitás

Szeretsz alkotni, de inkább társaságban tennéd, mintsem egyedül? Közös élmény-alkotásra hívunk, melyen látványos képeket készíthetsz előképzettség nélkül is!

Képeink témáját a keresztény ünnepkör inspirálja, az év kiemelt napjaiból merítünk ihletet az alkotásainkhoz. Ha te is szeretnél hasonló témákban festeni, akkor várunk szeretettel 3 órás festőestjeinkre a belvárosban!

Mélyítsd el a tudásodat a festészetben. Itt megismerkedhetsz a festészettel, tanulhatsz, fejlődhetsz, önbizalomra tehetsz szert és mindezt örömmel, közösen! Minden csütörtökön délelőtt 9-12-ig, hozhatod a kedvenc festményedet, vagy választhatsz az általunk kínált festmények közül.

Ha szeretnéd meglepni szerettedet az ő vagy a saját portréddal, vagy csak egyszerűen érdekel, hogyan kell portrét festeni, akkor várunk szeretettel 2 alkalmas workshopunkra. Nálunk megtanulhatod a portréfestés alapjait és megfesthetsz egy általad kiválasztott arcképet.

Mi a titka a katedrálisok gyönyörű ablakainak? Hogyan készíts te is lélegzetelállító mintákat? Ez a különleges, Szakrális Geometria workshopunk betekintést nyújt a mandalák lenyűgöző világába. Tudomány • Művészet • Spiritualitás

Lenyűgöznek a piramisok? • Érdekelnek az ősi szimbólumok összefüggései? • Szívesen elmélyülnél érdekes szerkesztésekben? • Különleges testeket építenél? • Milyen titkokat rejt egy egyszerű forma? • Hogyan fedezhető fel a geometria titkos nyelvezete? • Mi a jelentősége egy alakzatnak?
Szimbólumokról és jelentésükről különleges megközelítésben

Önismereti tanfolyamok

Spiritualitás

Ízelítő a témákból:
A csakrák működése és sajátosságaik • csakrakapcsolatok • a hozzájuk kapcsolódó életterületek, betegségek • az egyes csakrákhoz tartozó pozitív és negatív elementálok • a harmonikus és diszharmonikus működésről • a csakrák tisztítása és erősítése

Ízelítő a témákból:
Az ember és a világ szellemi felépítése • tudatszintek • planetáris inkarnációk, a Föld létének szellemi háttere • karma és reinkarnáció • angyalok és ellenerők • a köztes lét eseményei • szellemi praxis • beavatás és megvilágosodás

Ízelítő a témákból:
A földfejlődés és emberiségfejlődés kiemelkedő eseményei Krisztustól napjainkig • Michael-impulzus • az 52 szellemi alapelv • a közteslét eseményei • a Szent Grál titkai • egészség, betegség, gyógyulás • damaszkuszi élmény

A szellemtudományi haladó tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már elvégezték Az ember és a létezés titkai – bevezetés a szellemtudományba alaptanfolyamot, illetve azoknak, akik már rendelkeznek az alapvető szellemtudományos ismeretekkel.

Lélektől lélekig tudásanyag