Leírás

AKCIÓ! – 3 KARÁCSONYI ONLINE ELŐADÁS EGYBEN!

Váradi Tibor előadás (689) — Karácsony misztériuma a szellemtudomány fényében – a Szeretethimnusz elemzése 1. rész
2014.12.20. • József Attila Művelődési Központ (Bp.) • 71 perc

• a belső betlehemi csillag
• Karácsony mint a szeretet ünnepe
• a Szeretethimnusz mint a szeretet ismérveinek esszenciális összefoglalója
• a szeretet három fokozatának (erósz, filia, agapé) jellemzői
• „a szeretet türelmes”
• „a szeretet jóságos”
• „a szeretet nem irigykedik / nem féltékeny”
• „a szeretet nem kérkedik”
• „a szeretet nem fuvalkodik fel”
• Jézus tanítása a szeretetről
• a vérségi szeretettől a szellemi szeretetig

Váradi Tibor előadás (721) — Karácsony misztériuma a szellemtudomány fényében – a Szeretethimnusz elemzése 2. rész (2015.12.19.)
2015.12.19. • József Attila Művelődési Központ (Bp.) • 82 perc

• a Szeretethimnusz (1Kor. 13:1–13.) jelentősége és szerzőségének kérdése
• a Szeretethimnusz egy jelentős mondatának (1Kor. 13:5.) részletes elemzése
◦ „a szeretet nem viselkedik bántóan”
– a szellemi diplomácia ismérvei
– szeretet és igazság
◦ „a szeretet nem keresi a maga hasznát”
– a haszonelvűségtől a szeretetelvűségig
– az önérdektől a közérdekig
◦ „a szeretet nem gerjed haragra”
– a vitáról
– Rudolf Steiner a gondolkodás tiszteletéről
– egy másik fordítás értelmezése: „a szeretet nem hagyja magát elkeseríteni”
◦ „a szeretet nem rója fel a rosszat”
– a megbocsájtás és a pozitivitás jelentősége
– az ítélkezés és a tisztelet összefüggése a magasabb megismeréssel
• az agapé, vagyis az isteni szeretet jellemzői
• Krisztus ajándéka az emberiségnek: az isteni szeretet megérkezése az emberbe

Váradi Tibor előadás (756) – Karácsony misztériuma — lélekemelő gondolatok a Szeretethimnuszról 3. rész
2016.12.17. • József Attila Művelődési Központ (Bp.) • 65 perc

• külső és belső Karácsony
• a szeretet a „minden”
• a Szeretethimnusz 7. versének (1Kor. 13:7.) részletes elemzése
– „a szeretet mindent elfedez”
– mások vétkeinek hordozása
– a szeretet beburkoló hatása
– „a szeretet mindent hisz”
– a hit mint szeretetteljes bizalom
– a bizalmatlanság jellemzői és hatásai
– „a szeretet mindent remél”
– remény mások jobbá válásában
– „a szeretet mindent eltűr / elvisel”
– Ki az én keresztem?
– Krisztus megajándékozása
– a szeretet jelentése a számunkra nehéz emberek irányában
• Krisztus mint a szeretet példaképe