Barion Pixel
 • 95 perc Ízelítő a témákból: • a szellemi vakság főbb jellemzői • János evangéliuma mint a szellemi vakság legyőzését segítő írás • az Isteni Fény forrásának felfedezése egy emberi lényben • az Isteni Fény érzékelése Krisztus előtt és Krisztus után • János evangéliuma Krisztushoz vezet • kapcsolat Krisztus Fénye és az Én Fénye között • három fontos ige a Fényről a Bibliában • az Én és a Fény viszonyáról • vita a vak ember kapcsán (Jn. 9:7–9.) • új emberré válni Krisztusban • negatív reakciók a belső változásainkra • változásunkkal másokat is változásra szólítunk • a vak ember bizonyságtétele • a tisztánlátás három fokozata • a Krisztus-ismeret három fokozata • metafizikai aforizmák a fényről és azok értelmezési
  Opciók Részletek
 • 108 perc Ízelítő a témákból: • önmagunk szeretetének jelentősége • az önértékelés két fő összetevője • békességben lenni önmagunkkal és másokkal • az egészséges önértékelés jellemzői • hét önismereti gyakorlat önértékelésünk feltárásához • az alacsony önértékelés jellemzői • gyermekkori hatások az alacsony önértékelés mögött • a torzult gondolkodás főbb formái • a negatív önértékelés ördögi köre és az abból való kiút • a negatív hiedelmek leleplezése és átalakítása pozitív megerősítésekké • negatív szülői üzenetek • erősségeink feltérképezése • erősségek a pozitív pszichológiában • a fájdalom átalakulása az elfogadás tükrében • a gyengeségeinkhez való helyes hozzáállás • önismereti kérdések a gyengeségekhez • gyengeségeink felvállalása • az önértékeléssel kapcsolatos alapelvek
  Opciók Részletek
 • 239 perc Ízelítő a témákból:
  • néhány alapvető tudnivaló a műről
  • találkozás a kígyóval
  • magány és egyedüllét
  • az embert süllyesztő tényezők
  • elidegenedés a szellemi jelentőségünktől
  • a sivatag szimbolikája
  • a halál mint misztérium
  • halál és újjászületés, halál és beavatás
  • a csend szerepe
  • a kígyó szimbolikája és megszelídítése
  • a gyökértelenség problémája
  • a fantázia és az eredetiség hiánya
  • a rózsakert üzenete
  • találkozás a rókával
  • a megszelídítés titkai
  • a szívek közeledése
  • az unalom és a durvaság kapcsolatáról
  • a megszelídítés előtti élet jellemzői
  • a megismerő szeretet fontossága
  • a szertartások jelentőségéről
  • az Utolsó Vacsora titkai
  • „Jól csak a szívével lát az ember” – a mű egyik kulcsmondatának jelentésrétegei
  • ami igazán lényeges az életünkben
  • a megszelídítés hét fő titka
  Opciók Részletek
 • 87 perc Ízelítő a témákból:
  • a szellemi vakság főbb jellemzői
  • a vak ember meggyógyítása során felhasznált köpés és sár szimbolikája
   • ószövetségi és újszövetségi példák, ahol a köpés megjelenik
   • a nyál gyógyító felhasználása
   • a testnedvekkel való gyógyítás (koproterápia) a régi időkben
   • „lemosni a sarat az arcunkról”
   • a sár ezoterikus értelmezése
   • metafizikai aforizmák, melyekben a nyál, könny, vér megjelenik
  • a vak ember feltétlen hite, bizalma Krisztus felé
  • az ember szellemi alaphelyzete
  • a vak ember mint a szellem koldusa
  • az emberi élet egyik magasztos célja: Isten-bizonyítékká válni
  • a gyógyulásra való érettség jelei
  • „három lépés” Krisztus felé
  • az engedelmes hit jelentősége
  • a szellemi vakságban maradás okai
  • a Siloám tavában elvégzett arcmosás jelentései
  • visszatérni Krisztushoz
  • hét kulcs a szellemi vakság legyőzéséhez
  Opciók Részletek
 • 100 perc Ízelítő a témákból: • a Hegyi Beszéd és a boldogmondások jelentősége • a 4. boldogmondás értelmezése („Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.” – Mt. 5:6.) • a testi éhség és szomjúság párhuzamai a lelki éhséggel és szomjúsággal • a lelki étvágytalanság és annak fő okai • a lélek haldoklása • a földi igazság és a szellemi Igazság közötti különbségek • hétköznapi és szellemi megismerés • a szellemi megismerés néhány fontos területe • a szellemi Igazsághoz való hozzáállás fokozatai • az Igazság útjának három fontos fázisa • Krisztus mint az Igazság Lénye • az egészséges táplálkozás három alapelve testi és lelki szinten - a mennyiség jelentősége - tipikus hibák a mennyiséggel kapcsolatban - a szellemi emésztés fokozatai - a minőség szerepe és lehetséges problémák ezen a területen - a ritmus fontossága • az ember lelkében lévő egzisztenciális űr és annak betöltése • ószövetségi idézetek az Igazságra való szomjazásról • Krisztus mint az igazi gyógyír a szellemi éhségre és szomjúságra • az Örök Élet Vizének és a Mennyei Kenyérnek a Krisztusi misztériuma
  Opciók Részletek
 • 90 perc Ízelítő a témákból:
  • a párkapcsolat nyújtotta lehetőségek
  • a harmonikus párkapcsolat öt alappillére
  • megerősítő mondatok egymás felé
  • az intimitás jelentősége és formái
  • a testi intimitás jellemzői
  • az érzelmi intimitás tulajdonságai
   • az elfojtott negatív érzelmek következményei
   • a leggyakoribb érzelmi szükségletek
  • a gondolati intimitás összetevői
   • vita kontra veszekedés
   • a leggyakoribb gondolati igények
   • az osztatlan figyelem és a tisztázás jelentősége
  • a szellemi intimitás jellemzői
   • a szellemi intimitás elősegítése
   • megragadni egymást képekben és a képeken túl
   • a képeken való túllépés jelentősége
   • „Noli me tangere!” – Jézus mondatának értelmezése a képek meghaladásának szempontjából
   • meglátni a másikban az istenit
  • a párkapcsolat és az isteni erények
   • bízni egymásban
   • a remény fontossága és aspektusai egymás felé
   • a szeretet jelentősége a „kapcsolat szentháromságának” megtalálásában
  Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg a párkapcsolat témáját!
  Opciók Részletek
 • 88 perc Ízelítő a témákból:
  • az ember önreflexiója • az ősi, misztikus és a modern, tudományos emberkép szintézise a szellemtudomány által • a belső szervek tudata • a belső szervek hallucinációi • a szervek és az emberi tudat viszonya • a szív különleges volta • a tévedés háttere szellemi szempontból • példák az egyes szervek egészségtelen befolyására az emberi gondolkodásra (vese, immunrendszer, idegrendszer, vastagbél) • a tiszta gondolkodás kialakítása • a meditáció és a szabad gondolkodás • a szervi igazságok egyoldalúsága • a szervek különböző fokú hatása a lélekre • a lelki és szervi betegségek közötti összefüggések • kozmikus imaginációk és kozmikus hallucinációk • keresztény imaginációs terápia • hallucináció és imagináció • az ember két nagy tévedése • a fantázia szerepe az ember életében • a szervekben található egyéb erők és azok hatása a tudatra • a szabad gondolkodás kialakítása • a test átszellemesítése a jövőben
  Opciók Részletek
 • 158 perc Ízelítő a témákból:
  • a félelmek fő típusai a „négyes alap” tükrében
  • félelem és egészség
  • a félelmek mint a bölcsességben, a szabadságban és a szeretetben való fejlődés akadályai
  • a félelem által kiváltott testi tünetek, illetve a krónikus félelem okozta problémák
  • a félelmek hatása lelki szinten
  • a leggyakrabban előforduló félelmek
  • a félelmek lehetséges okai
  • a félelemre adott hét viselkedési forma
  • félelmek a szellemi úton
  • félelem és szeretet
  • félelem és jelenlét
  • a vágy és a félelem
  • félelem a szellemi megismeréstől
  • gyógyulás a szellemitől való félelemből
  • félelem a bűntudat, a dominanciaigény és az elvárások mögött
  • gyógyulás a félelmekből
  • félelem-biográfia
  • gyógyulás a félelmekből különböző természetes módszerek segítségével (táplálkozás, gyógynövények, aromaterápia, homeopátia, légzőgyakorlatok, szabad energiaáramlás stb.)
  • a félelem átalakítása áldással
  • a spirituális kockázatvállalás jelentősége
  • a félelemkezelés hét szintje
  • felelősségvállalás és kockázatvállalás
  • félelem helyett szeretet
  • hét kulcs a félelmek legyőzéséhez
  Opciók Részletek
 • 75 perc Ízelítő a témákból:
  • Michael fő tulajdonságai, a hozzá kapcsolódó minőségek
  • Michael harca a sárkánnyal az emberben
  • az égi intelligencia és a földi intellektus közötti különbségek
  • a gondolkodás fejlődésének hét fokozata
  • Ahrimán törekvései az ember magasabb ÉN-je ellen
  • Michael és a magasabb ÉN kapcsolata
  • önazonosság és téves önazonosítások
  • az ember belső világának valódi középpontja
  • Rudolf Steiner mantrája a magasabb ÉN-ről
  • a mantra 12 sorának értelmezése
  • a kis én (ego) és a magasabb ÉN közötti különbségek
  • a magasabb ÉN-től elválasztó és vele összekötő minőségek
  • Mihály-nap aspektusai
  Opciók Részletek