• 200 perc Ízelítő a témákból:
  • a négy elem szerepe a világ keletkezésében az ókori tanítások szerint
  • a négy alapelem és a négy platonikus test, illetve a négy fizikai alaperő
  • Platón és Arisztotelész tanításai a négy elemről
  • önismeret a négy elem alapján
  • a domináns elem és az árnyékelem felfedezése magunkban
  • a tűz, a víz, a levegő és a föld típusú ember lélekrajza – pozitív tulajdonságok és negatív hajlamok, erények, kihívások és gyengeségek
  • a négy elem összefüggése az alszemélyiségekkel, illetve a temperamentummal
  • időorientáltság, a döntés és az értékelés szempontjai a négy típusnál
  • testi jellemzők és egészségmegőrző javaslatok a négy típus számára
  • az elemek, az emberi testek és az érzékelés összefüggései
  • a csakrák és az elemek
  • a planetáris inkarnációk és az elemek keletkezése, illetve feloldódása
  • a négy elem szellemi háttere
  • a beavatás előtti elemi próbák
  • föld-, tűz, víz- és levegőpróba régen és a mai korban
  • az elementális lények típusai és azok üzenetei az ember számára
  • a Jelenlét Angyalai és a négy elem
  • a négy elem és azok egyesítése az alkímiában (a kvintesszencia létrehozása)
  • belső fejlődés az elemek tükrében
  Opciók Részletek
 • 87 perc Ízelítő a témákból:
  • a négyes alap a bizalom szempontjából
  • bizalom az embertársainkban
   • a bizalom alapját képező 7 terület
   • 10 dolog, ami felébreszti a bizalmat
  • az önbizalom mint a helyes önszeretet egyik pillére
   • az önbizalom és az önbizalomhiány okai és következményei
   • Hogyan építsük vissza az önbizalmunkat?
  • bizalom a világban, a természetben Novalis természetfilozófiája alapján
  • bizalom az Égiekben, Istenben
   • a feltétel nélküli bizalom fontossága
   • a horizontális és vertikális bizalom kapcsolata
   • Isten-hit és Isten-bizalom, a bizalom fokozatos kialakulása
   • életterületeink Istenre bízása
  Opciók Részletek
 • 105 perc Ízelítő a témákból:
  • az ős-Pünkösd – a Szentlélek kitöltése a Bibliában • az apostoli közösség és annak Krisztus által vezetett fejlődési útja • a közösségépítés négy alapja Krisztusnál • az egyéni lét és a közösségi lét összhangba hozása • a közösségi lét tíz alapelve • a Szent Szellem mint az Igazság feltárója • a megismerés fokozatai • a Szent Szellem általi megértés • Húsvét és a Golgotai Misztérium megértése Pünkösd által • a Szent Szellem és a megismerő szeretet • önismeret a Szent Szellem által • a Szentháromság erőinek hatása három irányból az emberre • Pünkösd ünnepének főbb aspektusai
  Opciók Részletek
 • 105 perc Ízelítő a témákból:
  • a karma mint kozmikus törvény • a karmaismeret jelentősége • a karma négy vonala • főbb karmatípusok • karmikus ciklusok • a karmikus gondolkodásmód jellemzői • a karmához való helyes hozzáállás a lélek három szintjén • a karma megfigyelése életünkben • a karma mint jellem-nevelő • a karma nem a büntetésről szól • a karma helyes megközelítése • a csoport-ÉN és a csoport-karma összefüggései • a csoportos halál lehetséges karmikus hátterei • a népkarmát súlyosbító tényezők • a téves önazonosítás és a karma összefüggése • az önazonosítás kilenc fokozata • az egyéni karmával való munka pozitív hatása a Földre és annak szellemi küldetésére
  Opciók Részletek
 • 93 perc Ízelítő a témákból:
  • kérdések az együttérzés kapcsán
  • az emberi élet értelme
  • a szeretet hét szintje
  • szimpátia és agapé
  • empátia és agapé
  • a kapcsolódás három szintje
  • együttérzés és a szakrális szív
  • az együttérzés hét köre
  • Az együttérzés nem sajnálat!
  • az együttérzés négy lépése
  • együttérzés a buddhizmusban
        - mettá és karuná
        - Aszanga története, Aszanga és Maitréja találkozása
        - az együttérzés kifejlesztésének hét módszere / stádiuma
  • együttérzés a kereszténységben
        - az együttérzés Istene
        - Isten ott van minden szenvedőben
        - az együttérzés megjelenése Jézus Krisztus életében
        - az együttérzés mint kihívás
  Opciók Részletek
 • 221 perc Ízelítő a témákból:
  • a megbocsájtás különböző szintjei
  • a neheztelés leggyakoribb okai
  • a megbocsájtás mint a fájdalmas emlékek gyógyítása
  • a megbocsájtás mint a tudati lélek korának egyik fő feladata
  • felejtés és emlékezés
  • a nem valódi és a valódi megbocsájtás ismérvei
  • megbocsájtás és szabadság
  • a megbocsájtás fokozatai
  • megbocsájtás önmagunknak
  • a bűntudat és az Isten-kép kapcsolata
  • a bűntudat feloldása
  • a türelem mint a megbocsájtás előszobája
  • tolerálni más emberek gondolatait
  • a megbocsájtás mint beavatási út
  • a neheztelés és a megbocsájtás következményei a Köztes Lét szempontjából
  • a megbocsájtás mint belső halál és belső feltámadás
  • a megbocsájtás ősképei az Újszövetségben
  • szubjektív karma és objektív karma
  • a megváltás misztériuma
  • karma és kegyelem
  • a megbocsájtás szerepe a Kozmosz átalakításában
  • az igazi megbocsájtás következményei
  Opciók Részletek
 • 98 perc Ízelítő a témákból:
  • a fény hét megközelítése
  • a fény mint szimbólum
  • összefüggés a keleti utak és a János-kereszténység három nagy áramlata között
  • fény a manicheista tanításokban
     - a két elv tana
     - a három pillanat tana
     - a sötétség megváltása
     - az életreform esszenciája Maninál
     - az öt sötét minőségtől az öt fényes minőségig
  • fény a rózsakeresztes tanításokban
     - az árnyéktól való megszabadulás fázisai
     - a jobb szem és a bal szem feladata
     - a fény-ruha jelentősége és megtisztítása
     - a fény-ruha egyesítése a saját szellemmel
     - rózsakereszt a megújult fény-ruhán
  • fény az antropozófiai tanításokban
     - a fény születése a Nap-létben
     - Isten-élmény a levegő által a régebbi korokban
     - a levegő szerepét átvette a fény
     - szellemi Úrvacsora
  „Krisztus a Világ Világossága” – ennek értelmezése a három áramlatban
  Opciók Részletek
 • 108 perc Ízelítő a témákból:
  • a teljeskörű megismerés három útja
  • a magasabb megismerés kialakítása
  • a morális fejlődés jelentősége
  • az önzés változásai a szellemi iskolázás során
  • az önzés és a személyes boldogság iránti vágy
  • az önzés leküldése és az ehhez szükséges morális erő forrásai
  • meditáció és a magasabb észlelés
  • meditáció és ÉN-élmény
  • szubjektív és objektív szellemi élmények
  • az ember első imaginatív élményei
  • a magasabb ÉN megszületése
  • inspiratív és intuitív tudatállapotok főbb jellemzői
  • emlékezés a hétköznapi és a három magasabb tudatállapotban
  • az emlékezet tágulása a szellemi fejlődés során
  • a három magasabb tudatállapot további aspektusai
  Opciók Részletek
 • 82 perc Ízelítő a témákból:
  • az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat fontossága
  • diagnózis saját önbecsülésünkről
  • az alacsony önértékelésű ember jellemzői
  • az egészséges önértékelésű ember jellemzői
  • a gyengeségeinkhez való viszonyulás lehetséges formái
  • saját gyengeségeink elfogadása
  • a Belső Gyermek szerepe az önértékelésben
  • a Belső Felnőtt mint a Belső Gyermek gyógyítója
  • a négy pszichológiai alap-szükséglet és azok sérülésének következményei
  • az empirikus és a holisztikus pszichológiai közötti különbségek
  • a változástól való félelem egyik lehetséges oka
  • az értékes célok fontossága
  • a jóság mint az ember alaptermészete
  • az ember tökéletlenségének helyes megközelítése
  • áldozati magatartás helyett felelősségvállalás
  • hűség önmagunkhoz
  • tíz kulcs az önbecsülés növeléséhez
  Opciók Részletek
 • 82 perc Ízelítő a témákból:
  • a Golgotai Misztérium jelentősége
  • Krisztus hét utolsó mondata a keresztfán
  • az ötödik mondat jelentésrétegei („Szomjazom!”)
  • a Jézusnak felkínált „innivalók”
  • szomjúság a lélek szintjén – éhezni és szomjúhozni az Igazságot
  • a lelki-szellemi étvágytalanság tünetei
  • Krisztus maga az igazság – az Igazság keresése ennek tükrében
  • az Isten-kereső ember és az ember-kereső Isten
  • a szamáriai asszony története mint az ötödik mondat előképe
  • Krisztus szomjúsága és az ember szomjúsága
  • testi és lelki „dehidratáció”
  • az „Élő Víz” szimbóluma a kereszténységben
  • Krisztus mint az „Élő Víz” forrása
  • négy embertípus a lelki-szellemi szomjúság és a „víz”-hez való eljutás szempontjából
  • Krisztus szomjazásának aspektusai
  • Krisztus velünk, értünk és helyettünk szomjazik
  • a Krisztusra-szomjazás hét aspektusa
  Opciók Részletek
 • 250 perc Ízelítő a témákból:
  • alapvető tudnivalók a műről
  • a kisbolygó mint a lélek szimbóluma
  • bolygónk napi tisztítása
  • a vulkánok szimbolikája – szennyeződések, kitörések, tisztítás
  • az ima és a meditáció kapcsolatáról és jelentőségér