Barion Pixel
 • 2019.10.31. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 113 perc • kérdések a halálról, a halál misztériuma • a halál mint egy új élet kezdete • hét szellemi alapelv • szellemi fény a halál után • menny és pokol a köztes létben • a lélek útja a halál után a különböző szférákban • segítségadás a meghalt személy számára – héthetes segítség a köztes létben élőknek • az életvisszanézés • az élet egységének átélése a köztes létben • az állatvilág észlelése és megismerése a köztes létből • az állatok közvetítő szerepe élők és holtak között – a kapcsolatot segítő állatfajok • az állatfajok kihalása korunkban • a földi szeretet köztes létbeli eredete • élők és holtak közötti kapcsolat
  Opciók Részletek
 • 2018.11.01.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 104 perc

  • földi lét és köztes lét • a morál eredete • földi világ és érzékfeletti világ – szellemi kitágulás és szellemi összehúzódás a köztes létben • a szeretet szellemi alapjai • megértés és szeretet • az ember halál utáni körülményei – fény és sötét, melegség és hidegség a köztes létben • elhunyt szeretteink segítése • az immoralitás hatása a köztes létben • Krisztus hatása a halál utáni életre • a fizikai test előkészítése – a csontokat és a vért érő hatás • a XX. századi események szellemi háttere • az ember Ég és Föld gyermeke • halál-erők és élet-erők • Rudolf Steiner mantrája a halál-erők legyőzéséről
  Opciók Részletek
 • 2017.11.03. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 121 perc • a halál misztériuma • a halál megértése • a halál és a gondolkodás kapcsolata • a haldoklók kommunikációja ­– a haldoklók szimbolikus nyelve és annak hét fő témája ­– a haldoklók nonverbális jelzései • kommunikáció a haldoklókkal • az érintés jelentősége • a zene jelentősége • az eltávozás néhány lehetséges akadálya • az ember útja a halál után ­– a finomabb testek lebomlása ­– életünk visszanézése ­– élet a szellemi világban ­– a Kozmikus Éjfél és az új inkarnáció indulása
  Opciók Részletek
 • 2015.10.30.
  Balassi Intézet (Bp.) 107 perc

  • az érzékfeletti világ megismerése • a földi lét és a köztes lét kapcsolata • az ember három alapvető sajátosságának (felegyenesedett járás, értelmes beszéd és logikus gondolkodás) átalakulása a halál után • a gravitáció kapcsolata a járással; a gravitáció rendellenes hatása az asztrális testre • „járás” a halál utáni létben • „beszéd” a köztes létben a kilégzés és a belégzés fényében • a gondolkodás megfelelője a köztes létben • a bolygószférák szerepe a földi és a közteslétbeli képességek egymásba alakulásának szempontjából • a kozmikus morál jelentősége; a földi képességek áthatása kozmikus morállal • lelki életünk kozmikus hatása; a gondolat-, érzés- és akaratvilág szellemi megközelítése • az ember lelki életének hatása saját halál utáni létére • az elhunytakra való emlékezés jelentősége az elhunytak számára • az elhunytakra való emlékezés párhuzama a művészetek földi jelentőségével
  Opciók Részletek
 • 2014.10.31.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 97 perc

  • a modern ember és a halálfélelem • téves hitrendszerek a gyásszal és a veszteséggel kapcsolatban • Krisztus tanításai a halálról, a Búcsúbeszédek felemelő üzenete • a Pietà-ábrázolások szellemi üzenete a halállal kapcsolatban • a halál-erők legyőzése a Krisztusban való hit által • a halál mint illuzórikus és mint valóságos jelenség • a halál utáni lét minőségét meghatározó tényezők • a szeretet és a születés, illetve a szabadság és a halál különleges összefüggése
  Opciók Részletek
 • 2013.11.01. Testnevelési Egyetem (Bp.) 101 perc • születés és halál, a halálhoz való hozzáállás • ősbukás és halandóság • a halál legyőzése Keleten és a kereszténységben • a halál időpontja • az élet delének jelentősége a halálhoz való hozzáállás szempontjából • Hogyan segíthetjük halál után az eltávozottat? • az ember útja a köztes létben, a halál és a születés között • belső élmények a köztes létben • halál és beavatás, a halál mint beavatás • a tudatos halál és hatásai, az ennek során átélt élmények • Mi akadályozza és mi segíti a tudatos halált?
  Opciók Részletek
 • 2012.11.01.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 102 perc

  • áthaladás a bolygószférákon • a halállal való foglalkozás fontossága • szeretet és halálfélelem • a piéta üzenete • az elhunytak segítésének módjai • az elhunytakkal való kommunikáció jövőbeli lehetőségei • az elhunytak lehetőségei a földi világ segítésére • a fiatalon elhunytak fel nem használt erőinek felhasználása a hierarchiák által • a járás, a beszéd és a gondolkodás képességének átalakulása a köztes létben • a halálerők legyőzése Krisztus által
  Opciók Részletek
 • 2009.10.30.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 110 perc

  • a halálhoz való hozzáállás változásai korszakonként lelki és szellemtudományos szempontból • a hospice mozgalom szerepe • a halottakkal való kapcsolatteremtés • a halál elfogadásához vezető út lépései • a haldokló segítésének módjai • a Rába-közi táltosok a halálról • a fiatal és az idős ember halál utáni sorsának különbségei • a halál és az Én-tudat • az ember halandóvá válása • a halál legyőzésének útja
  Opciók Részletek
 • 2008.10.31.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 105 perc

  • tudatos felkészülés a halálra • a halál pozitív aspektusai • a lélekrészek hatása a köztes létben • a mai kor problémája: a mulandóságtudat • a halálerők legyőzése a gondolati síkon • a ritmikus rendszer és a kozmikus morál • a jövőbeli korszak moralitásának eredete • a szellemi világba lépés akadályai és az akaratvilág szerepe ezek legyőzésében • a Krisztus-impulzus szerepe a halál után • a spirituális gondolatok, a morális érzelmek és az áldozatkész akarat • a Krisztus-impulzus "részei"
  Opciók Részletek
 • 2004.10.29.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 104 perc

  • a halál megismerése és tudatosítása (fizikai, pszichológiai, vallási és szellemi megközelítés) • Kronosz - Szaturnusz szerepe a halál kapcsán • a halál megközelítése fizikai szempontból • az öregedést és a halált befolyásoló 6 fő tényező • a halál feldolgozása lelki szempontból • a haldoklás lelki fázisai • vallási és kulturális megközelítés • halottaskönyvek • a halál szellemtudományi megközelítése • a 3 fokozatú út: megtisztulás, megvilágosodás, megdicsőülés
  Opciók Részletek
 • 2003.10.31.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 110 perc

  • a halál megértésének fontossága • régi halotti szertartások • az ellenerők és a halhatatlanság • az önzetlenség és önállóság fontos szerepe • a halál angyalának feladata • az öregedés okai • a halálra való felkészülés fontossága • kapcsolatteremtés a halottakkal • a lélek útja a halál után • a krisztusi erő hatása a halál után • a moralitás fontossága
  Opciók Részletek