• 2001.04.06.
  Magyarok Háza (Bp.) 158 perc
  A kétrészes előadás csak egyben vásárolható meg.

  A "Névtelen szellem" tanításai a szellemtudomány fényében 9. rész - A "Névtelen szellem" tanításai a duálkapcsolatról 1. (194) 90 perc - 2001-04-06 • duálpárok keletkezése • dualitás a hierarchiákban • visszatérés az isteni szellembe • bűnbeesés és a nemek keletkezése • a szexualitással kapcsolatos két vétek • az optimális találkozás 3 kritériuma • luciferi és ahrimáni hatás a kapcsolatokban • házasság és "házasságtest" • a szeretet szintjei • a házasság alaptermészetének 4 szintje • a kapcsolatőrző angyal feladatai • házasságtípusok • krisztocentrikus házasság A "Névtelen szellem" tanításai a szellemtudomány fényében 10. rész - A "Névtelen szellem" tanításai a duálkapcsolatról 2. (202) 68 perc - 2001-05-12 • duálpárok keletkezése • dualitás a hierarchiákban • visszatérés az isteni szellembe • bűnbeesés és a nemek keletkezése • a szexualitással kapcsolatos két vétek • az optimális találkozás 3 kritériuma • luciferi és ahrimáni hatás a kapcsolatokban • házasság és "házasságtest" • a szeretet szintjei • a házasság alaptermészetének 4 szintje • a kapcsolatőrző angyal feladatai • házasságtípusok • krisztocentrikus házasság
  Opciók Részletek
 • 2001.05.12.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 68 perc
  Ez az előadás egy kétrészes előadás része. A két rész csak egyben megvásárolható.
  Ez az előadás csak a 194-es előadással együtt vásárolható meg! (A webáruházban 194202-os sorszámmal található meg.)

  • duálpárok keletkezése • dualitás a hierarchiákban • visszatérés az isteni szellembe • bűnbeesés és a nemek keletkezése • a szexualitással kapcsolatos két vétek • az optimális találkozás 3 kritériuma • luciferi és ahrimáni hatás a kapcsolatokban • házasság és "házasságtest" • a szeretet szintjei • a házasság alaptermészetének 4 szintje • a kapcsolatőrző angyal feladatai • házasságtípusok • krisztocentrikus házasság
  Részletek
 • 2001.04.06.
  Magyarok Háza (Bp.) 90 perc
  Ez az előadás egy kétrészes előadás része. A két rész csak egyben megvásárolható.
  Ez az előadás csak a 202-es előadással együtt vásárolható meg! (A webáruházban 194202-os sorszámmal található meg.)

  • duálpárok keletkezése • dualitás a hierarchiákban • visszatérés az isteni szellembe • bűnbeesés és a nemek keletkezése • a szexualitással kapcsolatos két vétek • az optimális találkozás 3 kritériuma • luciferi és ahrimáni hatás a kapcsolatokban • házasság és "házasságtest" • a szeretet szintjei • a házasság alaptermészetének 4 szintje • a kapcsolatőrző angyal feladatai • házasságtípusok • krisztocentrikus házasság
  Részletek
 • 2000.11.10.
  Magyarok Háza (Bp.) 66 perc

  • az alvás szellemtudományos leírása • az asztrálsík nevének eredete • az álomélet átalakulása a szellemi úton • Jung megfigyelései az álomról • kulcsok az álomfejtéshez • az ima jelentősége és hatásai • a szerzetesi regulák három imaformája • ima és meditáció összehasonlítása • a fogadalom szentsége és ereje • a buddhista fogadalmak • az átok teremtése és hatásai • az átok elleni védelem • az átok feloldása: a megbocsájtás
  Opciók Részletek
 • 2000.10.27.
  Magyarok Háza (Bp.) 71 perc

  • a házasság "háromszöge": Szeretet - Tisztaság - Hűség mint a párkapcsolat szentesítői • a házasság mint karmikus feladat; égi és/vagy földi áldás a házasságon • a házasságtörés 4 szintje • az ember teremtése - a nemek kialakulása • patriarchális - matriarchális társadalmak • a "templomlegenda" • az ember felépítése: a szellem, a lelki test (lélek) és az anyagi test (érzéki test) hármassága • őrszellemek, tanító és gondviselő szellemek • az angyalok 12 fő csoportja • a védőangyalok szerepe az emberek életében • szabadság - egyenlőség - testvériség: a szeretet megszületése védőangyali segítséggel
  Opciók Részletek
 • 2000.09.22.
  Magyarok Háza (Bp.) 79 perc

  • az étertest sorsa a halál után • le nem bomlott étertestek - a michaeliták harca és küldetése • a kétféle éteri áramlás a fej és a szív között • a mágia és különböző típusai • a pártus mágia - Zarathusztra tanításai • a magyar vallástörténet 3 fő szakasza • mágusok és hivatások • legény- és leányavatás az ősmagyaroknál • manicheista keresztények hitvilága • a Húsvét manicheus ünneplése régen
  Opciók Részletek
 • 2000.05.12.
  Magyarok Háza (Bp.) 89 perc

  • a negatív lelki állapotok mint a betegségek lehetséges okai • a testrészekhez és szervekhez köthető lelki tulajdonságok • az öngyilkosság lelki-szellemi háttere • a világ és az ember megteremtésének szellemtudományos megközelítése • a tudás fája és az élet fája mint a bűnbeesés és a szabad akarat szimbóluma • Krisztus alászállása • az anyag jelentősége • a Buddha-impulzus mint a materializmus ellenhatása • tanítások a bibliai végidőkről
  Opciók Részletek
 • 2000.04.28.
  Magyarok Háza (Bp.) 86 perc

  • Kelet és Nyugat különbözőségei • a testetöltés céljai • hét erény, melyben fejlődni kell • az alázat kiemelt jelentősége • az isteni erények különlegessége • a szellemi világ felépítése és részei • az ősképek különböző csoportjai • az emberi éteritás hét fő része • az éteri szív és a fizikai agy • az "aki Van" jelentései • az exoterikus és az ezoterikus keresztény megközelítés a rossz jelentőségéről • a szabad akarat szerepe a fejlődésben
  Opciók Részletek
 • 2000.03.10.
  Magyarok Háza (Bp.) 99 perc

  • a 40 vértanú ünnepe (március 10.) • a 40-es szám és a 40 nap jelentősége a különböző hagyományokban • a "Névtelen Szellem" közlései az isteni erényekről (hit - remény - szeretet) • a szeretet öt fokozata • a lélek fejlődése, tisztulása - a hét lelki szféra • az egyes szférák jellemzői, lelki tulajdonságok • a növényi étrend, az alkohol és a hús hatásai • szellemtudományos háttérmagyarázatok • a lélekvilág két alapereje - szimpátia és antipátia • az asztrális világ régiói és jellemzőik • a szellem útja a lélekvilágon át
  Opciók Részletek
 • 2000.02.11.
  Fény Háza (Bp.) 119 perc

  • az ok-okozat (a karma) törvénye • a minősítés és a szervező életerő törvénye • a testetöltés törvénye (egyediség és szabadság) • a halál törvénye és a halál legyőzése • az átváltozások (metamorfózisok) törvénye • a fizikai testtel kapcsolatos állapotvilág • étertest felszívódása - éteri folyamatok uralása • felső minősítési törvény - gondolatelementálok • az igazság és bölcsesség törvénye - a szellemi igazságok jelentősége és szerepe - okosság - bölcsesség - világismeret, önismeret • a kegyelem és a megbocsájtás törvénye • a megbocsájtás kiemelt jelentősége korunkban • a szeretet törvénye - az igazi szeretet lényege • kérdések a halál és a születés témaköreiben
  Opciók Részletek
 • 2000.01.28.
  Fény Háza (Bp.) 68 perc

  • a médiumitás lényege, fő típusai (asztal-médium, író, festő, beszélő médium, plandzsetta-, apport-, materializációs médium) • utalások, példák a Bibliából (Ábrahám, Mózes, Dániel, Fülöp apostol történetei) • a médiumitás feltételei a NSZ alapján • a három kinyilatkoztatási hullám (az Atya, a Fiú és a Szent Szellem kinyilatkoztatásai) • a kegyelem világa - Krisztus és a jobb lator • a világunkat mozgató 14 törvény • az anyag kialakulását igazgató törvény • az "életre ébredés" törvénye • az élet kialakulásának néhány megközelítése
  Opciók