• 2020.09.05. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 206 perc
  • a Hold holisztikus megközelítése
  • a Hold-kapuk szerepe
  • holdfogyatkozás és napfogyatkozás
  • a növekvő és a fogyó Hold hatása
  • a Hold és a táplálkozás
  • a Hold keletkezése
  • a Hold-kiválás jelentősége
  • a Hold-szféra és az elementális világ
  • a köztes lét a Hold-szférában
  • Hold-év és Nap-év, a 12 szent nap jelentősége
  • Gábriel mint a Hold-arkangyal ismérvei
  • röpimák Gábriel arkangyalhoz
  • feladatok és lehetőségek a Hold évében, 2020-ban
  • a Hold és a bizalom, a Hold és a Belső Gyermek
  • az anyai minőség szentháromsága
  • a Holddal összefüggő betegségek
  • a Hold és a meditációk
  • önismereti kérdések a Hold évéhez
  • a Hold-erők felvétele
  • Rudolf Steiner Hold-pecsétje és Hold-mantrái
  Opciók Részletek
 • 2019.10.12.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 225 perc

  • a Merkúr fő csillagászati jellemzői • Merkúr az asztrológia megközelítésében – Merkúr típusú foglalkozások – pozitív és negatív Merkúr-tulajdonságok az emberben • az arkangyalok mint Merkúr-lények • Rafael, a Merkúr-arkangyal – a Rafaellel való kapcsolat segítése • Rafael, a transzformáció arkangyala • Merkúr-hatás az alkímiában • Merkúr-hatás az emberben • a Merkúr és a külső-belső mozgás • gyógyítás a Merkúr-hatás alapján • a Merkúr és a belső gyermek – szülői parancsok a horoszkóp alapján • a Merkúr / Szűz és a Merkúr / Ikrek egészségügyi hatásai • a Merkúr keletkezése a szellemtudomány fényében • a Merkúr-szféra eseményei a közteslétben • 2019 – a Merkúr éve – önismereti kérdések a Merkúr-évhez – Merkúr a Skorpió jegyében, a retrográd mozgás aspektusai • Merkúr-mantra és Merkúr-pecsét
  Opciók Részletek
 • 2012.05.13. Testnevelési Egyetem (Bp.) 234 perc • az Ikrek ember testi-lelki jellemzői • az Ikrek hatása perzsa kultúrkorszakban • Ikrek típusú betegségek és gyógymódok • a krízis kialakulásának útja és megoldása • az Ikrek bűn és tanulási feladat • Ikrek a munkában és a párkapcsolatban • Ikrek minőségű gondolkodásmód • az Ikrek és a beszédérzék • a Szeráfok és az Ikrek csillagkép • az Ikrek típusú sorskönyvek és játszmák • a Hét Sugár és az Ikrek csillagkép • az Ikrek minőségen belüli fejlődés • Ikrek típusú meditációk • az Ikrek életfeladata és életcélja
  Opciók Részletek
 • 2011.03.27. Testnevelési Egyetem (Bp.) 252 perc • a Bika jegy tulajdonságai, jellemzői • a Bika árnyoldalai, testfelépítése • a Bika minőség hatása a kultúrkorszakokban • a Bika típusú betegségek és gyógymódok • a Bika jegyű ember fejlődési lehetőségei • a Bika-bűn és feloldása • a tipikus Bika sorskönyvek és játszmák • Bika-férfi és Bika-nő a párkapcsolatban • a Bika típusú beavatás • a bikák csoportszellemének támogatása • a Szent Szellem és a Bika jegy kapcsolata • a bennünk élő Bika fejlődési útja
  Opciók Részletek
 • 2010.12.10. Testnevelési Egyetem (Bp.) 105 perc • az asztronómia, az asztrológia és az asztroszófia összehasonlítása • az asztroszófia jövőbeli feladatai • a Nap- és Holdkiválás az asztroszófiában • bolygó- és csillagkép beavatások • az ember testeinek kialakulása • a bolygók lényeinek hatásai az emberre • a bolygószférák titkai • felszabadító és sorsmeghatározó bolygók • a bolygók kapcsolatainak hatása
  Opciók Részletek
 • 2010.03.21. Testnevelési Egyetem (Bp.) 370 perc • a csillagvilág és a planetáris inkarnációk • a csillagképek négyféle csoportosítása • a Kos-hatás a kultúrkorszakokban • a Kossal összefüggő testrészek, betegségek és terápiák • az agresszió kezelésének módjai • a Kos fő bűne és erénye • a kosok csoportszellemének tevékenysége • a Koshoz tartozó meditációk • az Én-érzék és a Kos csillagkép • Krisztus-lény és a Kos csillagkép • a Kos szimbólum értelmezése • a Kos viselkedés a párkapcsolatban • bolygóhatások a Kos jegyében • a Kos tipikus játszmái és sorskönyvei • a Kos a 7 sugár szempontjából
  Opciók Részletek
 • 2009.03.20. Testnevelési Egyetem (Bp.) 110 perc • az asztronómia, az asztrológia és az asztroszófia összehasonlítása • az egyiptomi kultúrkorszak asztrológiája • váltás az asztrológiában Kr. u. 6. sz.-ban • a régi és a jövőbeni asztrológia jellemzői • a Hold és a Szaturnusz polaritása • a Hold, a Szaturnusz, a Jupiter, a Mars, a Vénusz, a Merkúr és a Nap titkai • a bolygótitkok megismerésének feltételei • az alsó és a felső bolygók különbözőségei • karma és szabadság és a Nap szerepe • a bolygóhatások keletkezése • a planetáris meditációk menete • a bolygóhatások jellemzői
  Opciók Részletek
 • 2008.12.05.
  Magyarok Háza (Bp.) 107 perc

  • az asztroszófia eredete • az asztroszófia mint beavatási út • az asztroszófia jövőbeli feladata • a köztes lét eseményei • a Nap és a Hold erőinek hatása • az ember testeinek kialakulása • az égbolt kialakulása és az ember kapcsolata a szellemivel a múltban • a halálhoroszkóp jelentősége • az ember "nyolc születése" • a transzcendens bolygók szerepe • a csillagképekhez kötődő erények • az ember csillagvilágbeli tapasztalatai • a tudatosság védő hatása a Hold-szférában
  Opciók Részletek
 • 2008.04.05.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 113 perc

  • asztronómia, asztrológia és asztroszófia • halálhoroszkóp és spirituális eugenetika • az asztroszófia mint a jövő tudománya • az emberi testek kialakulásának segítői • a születési képlet felülírása • a hét életfokozat és bolygókapcsolataik • az életfokozatok összefüggései egymással • a csillagképek és a kultúrkorszakok • a kultúrkorszakokat meghatározó bolygók • a mai kor feladata: a gondolat átalakítása • a figyelem, az akarat és a jelenlét • a bolygók hatása az ember egyes részeire • asztroszófia a következő kultúrkorszakban
  Opciók Részletek
 • 2006.05.14.
  BKIK - Kamarai Ház (Bp.) 230 perc

  • a Merkúr csillagászati és szellemtudományi megközelítése • az arkangyalok és a Merkúr-szféra kapcsolata • merkúri hatások a természetben • a Merkúr szerepe az emberi szervezetben • a rózsakeresztes alkímia alaprendszere • Raffael, a Merkúr-arkangyal feladatai • a köztes lét eseményei a Merkúr-szférában • a gondolkodás mint merkúri folyamat • a Merkúr és az emberi beszéd kapcsolata • Merkúr-beavatások Atlantiszon és Görögországban • a Föld-lét Merkúr-fázisa
  Opciók Részletek
 • 2005.04.24.
  BKIK - Kamarai Ház (Bp.) 289 perc

  • a Szaturnusz csillagászati megközelítése • a Szaturnusz gyűrűi szellemi szempontból • a szabályos és szabálytalan működésű üstökösök • a Szaturnusz-lét eseményei • a karma, a beavatás és a halál bolygója • a Szaturnusz hatásai az ember 4 testében • a csont és a bőr szellemi kapcsolata • Szaturnusz: a felső mentális világ küszöbe • Szaturnusz-analógiák és folyamatok • szembesülés az árnyékszemélyiséggel • a Szaturnusz szerepe a táplálkozásban • a köztes lét eseményei a Szaturnusz-szférában • Szaturnusz-erők felvételének módjai
  Opciók Részletek