• 2011.10.07.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 106 perc

  • a beavatás lényege: tudatszintváltás, megismerési küszöbök átlépése, bepillantás a valódi okok világába • az álbeavatás főbb ismérvei • a régi típusú és a korszellemnek megfelelő beavatás összehasonlítása • a morális fejlődés jelentősége • a tisztelet, a bátorság és a türelem fontossága • a szelídség, a hallgatni tudás és a mértékletesség fejlesztésének módjai • a csakrákhoz kötődő félelmek • a gondolatvilág iskolázásának útja • a szeretet, mint a legfontosabb "erény" • a korszellemnek megfelelő beavatási út • hét előfeltétele
  Opciók Részletek
 • 2007.10.26.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 105 perc

  • a beavatás mint küszöbátlépés • a beavatás következményei • a beavatás és előkészületei a különböző kultúrkorszakokban • a jóga nyolcas ösvénye • a perzsa beavatás előfeltétele és szintjei • a Nap-beavatás és a héber beavatás • az egyiptomi beavatás helyszínei • Buddha tanításai a megvilágosodásról • a görög-római ember belső válsága • beavatások Krisztus előtt és után • a manicheista beavatási út lépései • a rózsakeresztes beavatási út lépései • az antropozofikus beavatási út lépései
  Opciók Részletek
 • 2005.10.28.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 111 perc

  • a beavatás hatásai és jelentősége • a beavatási út egyes fázisai • a korhű beavatási út 7 előfeltétele • Hold-, Nap- és csillagszületés • a keleti és nyugati beavatási út jellemzése • a buddhista misztikus és a zoroasztriánus extatikus beavatási út összehasonlítása • a Krisztus által hozott új, Grál-beavatás • a Kis és a Nagy Küszöb Őrének szerepe • bolygóerők a beavatási folyamatban • a Nap- és a Hold-erőkkel való munka • a Merkúr- és a Vénusz-erők hatása • Michael szerepe az Én-élmény átélésében • Krisztus mint a Nagy Küszöb Őre
  Opciók Részletek
 • 2005.05.22.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 86 perc

  • a korhű szellemi út mint beavatási út • az antropozofikus beavatási út 7 lépcsőfoka • a szellemtudomány tanulmányozásának módszere, módja, hatása és célja • fizikai agyhoz kötött halott gondolkodás és éteri szívvel történő élő szívgondolkodás • a szellemi tanítások szerepe az érzékletmentes gondolkodás kialakításában • az Antropo-Szófia lénnyel való találkozás • a manicheista, rózsakeresztes és antropozofikus szellemi út összefüggései • a szellemi tanulás 30 feltétele • a szellemtudomány tanulmányozásának 3 fokozata • a szellemi tanulás 3 segítő lénye
  Opciók Részletek
 • 2004.04.25.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 94 perc

  • a beavatás előkészítése és a beavatás • megvilágosodás • a magasabb Énnel való tudatos kapcsolat • a beavatás fő típusai • a nyugati beavatási út forrása, inspirátorai • a beavatási út testi és lelki előfeltételei • a meditáció szerepe a mai korban • a gondolatvilág átalakítása • a beavatási út veszélyei • a lelki egyensúly kialakítása, félelmek legyőzése és a "hontalanság" állapota • moralitás fontossága a beavatási úton • az "okkult fogság" aspektusai • a beavatási út "tízparancsolata"
  Opciók Részletek
 • 2002.03.17.
  Ferencvárosi Művelődési Központ (Bp.) 85 perc

  • fej- és szívgondolkodás • a saját ÉN megtapasztalása • szellemi tanítások ellentmondásainak oka • a megvilágosodás útja • beavatás és megvilágosodás Krisztus előtt és után • májá és önmegismerés • a megvilágosodás akadályai • a megvilágosodás következményei • beavatott bódhiszattvák és megvilágosodott buddhák • megvilágosodás • a 12 fő bódhiszattva és az általuk megújuló tudományok • fügefa és keresztfa
  Opciók Részletek
 • 2002.02.17.
  Ferencvárosi Művelődési Központ (Bp.) 89 perc

  • misztikus és extatikus út • mester az egyiptomi korban és ma • alászállás az étertestbe • az utolsó élet extraktuma • alászállás a fizikai testbe • a beavatás feltételei Krisztus előtt és után • extatikus út és a 12 segítő • magasabb világok élményei • objektív kutatásokat előkészítő gyakorlatok • küszöbőrök • a helyes törekvés • az észlelés menete szellemi szempontból • imaginációra, inspirációra és intuícióra való felkészülés • külső és belső mester
  Opciók Részletek
 • 2002.01.20.
  Ferencvárosi Művelődési Központ (Bp.) 79 perc

  • a beavatás lényege, típusai • beavató mester és tanítvány • a test és a lélek megtisztítása • a mester személye • egoizmus a beavatási úton • külső és belső mester • Grál-beavatás • beavatási út és hatásai • szellemi tanulás és alaperények • előkészítő gyakorlatok • a beavatás célja • a beavatás 7 kritériuma
  Opciók Részletek
 • 2000.10.15.
  Ferencvárosi Művelődési Központ (Bp.) 75 perc

  • a görög-római kultúrkorszak fő misztériumkultuszai - közös elemeik (halálélmény megtapasztalása, az elementális világ szemlélése, az "Éjféli Nap" látása, találkozás az istenekkel) • a tisztánlátás egyes szintjei • a lelkiismeret-furdalás néhány megközelítése • a külső és belső világ illúziójának leküzdése • a doppelgänger jellemzői, céljai, hatása az emberre korszakoktól és földrajzi • helyektől függően • Amerika eredeti és újrafelfedezése • a doppelgänger és az RKB kapcsolata - megszabadulás tőlük • a jelenkor fő feladatai
  Opciók Részletek
 • 1997.12.08.
  Ferencvárosi Művelődési Központ (Bp.) 98 perc

  • a szellemtudomány fogalma • a három szellemtudományi irányzat • a rószakeresztes út kiemelkedő képviselői • a manicheizmus kiemelkedő képviselői • az antropozófia kiemelkedő képviselői • a beavatás fogalma • a rózsakeresztes beavatás • a manicheista beavatás • az antropozófikus beavatás
  Opciók Részletek