fbpx
 • 2015.05.29. Testnevelési Egyetem (Bp.) 107 perc • a megismerés történetének három szakasza • a morális fejlődés fontossága a magasabb megismerés kialakításában • az önzés leküzdése mint a szeretetben való fejlődés kulcsa • tudatos és öntudatlan önzés, az öntudatlan önzés tudatossá válása a szellemi úton • az önzés „elfogadott” formái: az önzés megjelenése a boldogság iránti vágyban • az önzés legyőzése az önátadás segítségével • az önzés legyőzéséhez szükséges morális erő forrásai • a meditáció mint a magasabb észleléshez vezető alapgyakorlat • az első imaginatív élmények • személyes és objekítv szellemi világ, az ÉN-élmény átélése imaginatív szinten • emlékkép és reális kép a hétköznapi tudatban, illetve imaginatív, inspiratív és intuitív tudatszinten • az emlékezés tágulása a szellemi fejlődés során • a három magasabb tudatállapot (imagináció, inspiráció és intuíció) jellemzői
  Opciók Részletek
 • 2015.03.20. Testnevelési Egyetem (Bp.) 123 perc • a megismerés három útja: tudományos, művészi és vallásos megismerés • önzőség a megismerés terén • fizikai vakság és szellemi vakság • az imagináció lényege és néhány előfeltétele • az imagináció és a vízió közötti különbségek • a szellemi világba vezető út három kapuja: „a halál kapuja”, „az elemek kapuja” és „a Nap kapuja” – a gondolat-lénnyel való munka, illetve a „felejtés poharának kiürítése” a halál kapuján való áthaladás előtt – a gondolatfűzés tudatossá tétele, illetve a félelmekkel való munka az elemek kapuján való áthaladás előtt – hagyományos misztika és michaeli misztika – a vágyak és ösztönök uralása, illetve az égiek iránti odaadás kifejlesztése a Nap kapuján való áthaladás előtt – a has-tisztánlátás veszélyei – az ellenerők kísértései az egyes kapuknál és az ezekkel összefüggésben átélhető imaginációs képek • az imaginatív megismerés szintjei a három kapuval összefüggésben • a bolygószférák és a magasabb tudatszintek kapcsolata
  Opciók Részletek
 • 2010.10.10.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 256 perc

  • a szellemtudomány egyik fő célja • a szellemtudományos megismerés egyedisége • a szellemtudomány három alaptézise • a fizikai és az éteri világ jellemzői • az anyag egyik definiciója • a négyféle éteritás és az ember • az éteri erők felvételének módjai • az asztrális világ tulajdonságai • az érzéki és az érzékletmentes gondolatok • az asztrális világ hét régiója • az érzékelés és a magasabb világok erői • a szellemi világ hét régiója és jellemzői • a magasabb tudatállapotok leírása • a beavatási út hét előfeltétele
  Opciók Részletek
 • 2006.05.19.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 105 perc

  • a szellemi világ jellemzői • külső és belső májá • szellemi élmény és lelki élmény különbsége • aranykor, ezüstkor, bronzkor, vaskor • a gondolat ősképe, az ideák világa • halott gondolat és élő gondolat • a szellemi világ hét régiójának folyamatai • Krisztus szerepe az ember szellemi világgal való kapcsolatának helyreállításában
  Opciók Részletek
 • 2006.03.19.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 90 perc

  • a fizikai, az éteri és az asztrális világ kulcsfogalmai • lunáris és szoláris aszkézis • tájékozódás az asztrális világban • asztrális síkok • a hét asztrális szint jellemzése • testet öltött és köztes létből munkálkodó mesterek • külső és belső mesterek • az Én-re való felébredés segítői
  Opciók Részletek
 • 2005.12.10.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 91 perc

  • a fizikai világ és az éteri világ kapcsolata • a "Nyolcadik szféra" • Jupiter-lét • az asztrális világ 2 irányvonala • a kámalóka mint a vágyak helye • halál utáni tabló-élmények • az ember asztráltestének felépítése • az érzéki és az érzékletmentes gondolat közötti különbségek • az angyali és a luciferi manasz közötti eltérés • az ember és a védőangyala kapcsolatának fontossága
  Opciók Részletek
 • 2005.10.16.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 99 perc

  • az ember és a világ felépítése • a fizikai és éteri világ jellemzői • négyféle éteritás Krisztus előtt és után • a temperamentumokról • az éteri erőkkel való kapcsolat három szintje • az ember tetteinek hatása az éteri világban régen és ma • Nap-kapu és léleksugár • az asztrális világ jellemzői • gondolataink hatása az asztrális világban • a hétköznapi és magasabb megismerés folyamata
  Opciók Részletek
 • 2005.09.30.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 108 perc

  • régi és új megismerés • a szeretet mint megismerő erő • a szellemtudomány előfeltevései • a fizikai világ jellemzői • az éteri világ jellemzői • elementálok • a négyféle éteritás keletkezése, szerepe • az éteritás szerepe a gyógyításban • az étertest erősítői
  Opciók Részletek