Barion Pixel
 • A Boldogmondások misztériuma – Nyolc lépés a teljesség felé 108 perc Ízelítő a témákból: • Mit jelent az igazi boldogság? • az Isteni boldogság 7 szintje • a Hegyi Beszéd jelentősége • Krisztushoz való kapcsolódás a Boldogmondások által • Az első Boldogmondás üzenete - a lelki szegénység értelmezése - az Égi ajándékok elfogadásának akadályai - az „ontológiai szegénység” és belátásának következményei - az „evangéliumi szegénység” három dimenziója - a lelki szegénység felismerésének gyümölcsei - a fizikai szegénység értelmezése • Eckhart mester gondolatai az első Boldogmondásról - az igazi szegénység három formája - önkiüresítés és a Mindenség befogadása - az Istennel való szeretet-egység
  Opciók Részletek
 • 113 perc Ízelítő a témákból: • az emberi lélekben felmerülő hiányérzet és annak megnyilvánulási formái • belső munka ezzel a hiányérzettel • az ember ontológiai otthontalansága • a Hiányolt, akire a hiányérzet utal • az ember mint szó Isten teremtő beszédében • Isten felfedezése, az isteni ajándékok élvezete • Isten kéréseinek megismerése az Ő törvényeiben • a szeretetből fakadó engedelmesség jelentősége • Isten elrejtőzésének átélése, a lélek sötét éjszakája • az Isteni Kegyelem felfedezése és befogadása • Isten Fényében látni mindent • a keresztény megvilágosodás jellemzői • egység-élmény Istennel a szeretetben • hét lépés Isten felé a keresztény beavatási úton
  Opciók Részletek
 • 2019.08.17.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 198 perc

  • Saint-Germain életrajza • Trinoszófia – a háromszoros bölcsesség tana • a rózsakeresztes alkímia mint beavatási út • misztikus menyegző és alkímiai menyegző • a szabadság alfája és ómegája • a szabadságban való fejlődés fokozatai • intellektuális megismerés, egzisztenciális megismerés • ima és meditáció mint az Istennel való kommunikáció eszközei • meditáció és figyelem • emberi és isteni erények • belső alkímia: „az átváltoztatás tudománya” • Saint-Germain a szív nézőpontjáról • alapelvek a rosszról • az ellenerők hatása és azok kivédése • a Szoláris út Hetedik Sugara • a Golgotai Misztérium mint beavatás
  Opciók Részletek
 • 2019.04.14.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 271 perc

  • a Hegyi Beszéd mint Krisztus tanításainak egyik gyöngyszeme • a Hegyi Beszéd bevezetése • a kilenc boldogmondás értelmezése • Krisztus követője mint „a Föld sója” – a sóról a szellemtudomány tükrében • fénnyé válni a világ számára • a só és a fény mint poláris párok • „nem rejthető el a hegyen épült város” • a törvény ötszörös megújítása • az ellenerők és a szabad akarat • az adás-adakozás törvényei • az imádkozás szerepe • a böjtölés jelentősége • földi kincs és égi kincs • az aggódás elengedése • ítélkezés helyett elfogadás • a tágas kapu és a szoros kapu – a keresztény beavatási út fokozatai • a Hegyi Beszéd és a Golgotai Misztérium
  Opciók Részletek
 • 2018.10.06.
  József Attila Művelődési Központ (Bp.) 113 perc

  • az igazság három alapvető kérdése – Mi az igazság? / Ki az igazság? – Miért keresem az igazságot? – Hogyan ismerem meg az igazságot? • a szeretet általi megismerés • az evangéliumok helyes megközelítése • a Logosz-tan gyökerei az ókori filozófusoknál és a zsidó prófétáknál • az Isteni Ige megközelítése a görögöknél és a zsidóságnál • János kijelentésének jelentősége – „Az Ige testté lett” • a Logosz és az emberi beszéd • az efezoszi Logosz-beavatás • A Prológus első versének jelentésrétegei („Kezdetben volt az Ige…”) • a Logosz mint ős-elv • az őskép-megnevezés-megnevezett egysége az ősnyelvben • átalakult beszéd a köztes létben • beszéd és moralitás • az ember mint az Ige hallgatója • a Logosz és a lét titkai
  Opciók Részletek
 • 2017.05.06. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 101 perc • Saint-Germain életrajzának áttekintése • a rózsakeresztes alkímia alapelemei – az alkímia célja – a hét alkímiai művelet és a három stádium – a „Kis Mű” és a „Nagy Mű” • Saint-Germain a szabadságról – a szabadság összefüggései a megismeréssel és a szenvedéssel • az emberi kapcsolatokról • Saint-Germain tanításai a magasabb észlelésről • tudatosság és együttérzés • képzelet és fókuszálás • a kifejezés és annak módjai • a belső alkímia útja • Saint-Germain Krisztusról és a Megváltásról
  Opciók Részletek
 • 2017.02.24. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 110 perc • az emberi méltóság tudata • az ígérni tudás mint emberi sajátosság • a szerzetesek három fogadalma – ezek összefüggése az alapvető bűnökkel • a világi keresztények feladatai • a János-kereszténység hét fogadalma – az isteni akarat követése – a szolgálat megfelelő lelkülete – képességeink helyes használata; „fehér út” és „fekete út” – szeretet és szabadság – a szenvedés jelentősége – mindennapos szellemi praxis – a keresztény önvizsgálat
  Opciók Részletek
 • 2016.05.12.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 114 perc

  • a Szentlélek az Ószövetségben • Mária és a Szentlélek • a keresztség és a Szentlélek • a Szentlélek nevei és jelképei • a Szentlélek befogadása Krisztus előtt és után • a Szent Szellem és az életfeladat teljesítése • a Szent Szellem befogadásának néhány következménye • az Atyához való visszatérés útja a Szent Szellem és a Fiú révén • a Szentlélek befogadásának előfeltételei • a pünkösdi élmény és a közösség kapcsolata • a pünkösdi élmény előzményeiként szolgáló erények a 15. zsoltár alapján • pünkösdi élmény az ezoterikus kereszténységben • a pünkösdi út a csakrák vonatkozásában: pünkösdi élmény… – a koronacsakra, – a homlokcsakra, – a torokcsakra – és a szívcsakra szintjén
  Opciók Részletek
 • 2016.02.26. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 135 perc • Mani életének főbb eseményei • a manicheizmus elterjedése a világban • Mani néhány kiemelten fontos tanítása – a két elv tana – a három pillanat tana – a három pecsét tana • manicheista tízparancsolat • isteni manuk és az emberré lett manu • Mani inkarnációs lánca • a keresztény beavatás 3 fő fokozata • a manicheista beavatás fokozatai és az ezekhez kapcsolódó kulcskérdések – a türelmes ember jellemzői Mani szerint • manicheista hozzáállás az ellenerőkhöz; az ellenerők megváltása • öt fő bűn és öt fő erény Mani tanításában • az „Aum Mani Padme Hum” mantra jelentősége, szellemtudományi értelmezése, illetve a mantra megfelelője a keresztény úton • Rudolf Steiner által adott meditáció, mely a manicheista impulzust hordozza • a „Mani” mint beavatási név hétszeres jelentése
  Opciók Részletek
 • 2014.01.31. Testnevelési Egyetem (Bp.) 140 perc • összefüggés Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás és Rudolf Steiner munkássága között • a skolasztika missziója • a tudati lélek korának Grál-kérdése • a Miatyánk keletkezése exoterikus és ezoterikus értelmezésben • mikrokozmikus és makrokozmikus Miatyánk • a Miatyánk hét kérésének értelmezése Szent Tamás gondolatai alapján • a Miatyánk hét kérésének értelmezése a szellemtudomány fényében • összefüggés az ember hét lénytagja és a Miatyánk hét kérése között
  Opciók Részletek
 • 2013.01.12. Testnevelési Egyetem (Bp.) 85 perc • Saint-Germain a hitről • a változás természete, előfeltétele, szerepe az ember belső fejlődésében • a változással szembeni belső akadályok • a rossz jelentősége a világban • a rosszal kapcsolatos alapelvek • a jó és a rossz visszfénye • a gonoszra adott helytelen reakciók • az ellenerők típusai, céljaik • az ember faladata az ellenerőkkel • a Golgotai Misztérium mint beavatás • degeneráció és regeneráció a fantomtestben • az agapé képessége Krisztus által • Krisztus áldozati tette
  Opciók Részletek