• 2005.05.06.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 89 perc

  • a szeretet forrása és 7 iránya • a 7 kultúrkorszak 7 erénye • a szeretet a legfőbb megismerő és gyógyító erő • a szeretet 7 szintje: a gyűlölettől az agapéig • szabadság és szeretet • a halálerők legyőzése a krisztusi szereteterőkkel • ösztönös szeretet és megismerő szeretet • szellemi igazságok tanulmányozása • a megismerő szeretet mint átalakított bölcsesség • szeretetteljes bölcsesség és bölcsességteljes szeretet • téves önazonosítások mint a szeretet akadályai • az ÉN-ből fakadó szeretet • az ember finomabb testeibe helyezett képek • szeretet és áldozathozatal
  Opciók Részletek
 • 2005.04.08.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 104 perc

  • a 9 angyali hierarchia Dionüsziosz Areopagitész rendszerében • az angyali hierarchiák lényeinek jellemzése • az alsóbb testek átalakítása a hierarchiák által • az angyali hierarchiákkal való kapcsolat az egyes kultúrkorszakokban • kapcsolatfelvétel a hierarchiákkal a 9 erény által • tiszta gondolatok, helyes beszéd és helyes tettek hatására megszülető erények • a helytelen gondolatok, beszéd és tettek következményei a természetben • a hierarchiák "testetöltése" az egyes elemekben • az angyalokkal való tudatos kapcsolatteremtés hét módja
  Opciók Részletek
 • 2005.02.04.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 120 perc

  • a "rossz" exoterikus és ezoterikus értelmezése • az ellenerők visszahúzó hatása mint a szabadságban való fejlődés elősegítője • a gonosz 3 féle értelmezése • az ellenerők térbeli és időbeli korlátai • az alsóbb testek átszellemesítését akadályozó és elősegítő lények • luciferi, ahrimáni és aszurai lények • az ellenerőkkel való munka szerepe és módja a tudati lélek korában • Lucifer hatásai: mértéktelenség, vágyak, egoizmus • Ahrimán hatásai: hazugság, materializmus, szkepticizmus • Ahrimán hatása a 21. században
  Opciók Részletek
 • 2005.01.07.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 108 perc

  • a metafizika 3 alapkérdése • a szabadság kérdése az egyes korszakokban • a szabadság a keleti és nyugati világszemléletben • tudatlanság és egoizmus • bölcsesség és szeretet a szabadsághoz vezető úton • a szellem mint a szabadság forrása • szeretet a cselekedetekben és szabadság a gondolkodásban • az embert determináló 3 fő tényező • morális intuíció és etikai individualizmus • félelem az önállóságtól és felelősségvállalástól • az asztrálbörtön 7 "fala" és a 7 "megszabadító kötél" • az Út, a Mester és a Közösség szerepe
  Opciók Részletek
 • 2004.12.03.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 109 perc

  • okosság és bölcsesség jellemzői és különbségei • a szellemi igazságok fejbe, szívbe és végtagokba való befogadása • bölcsesség - szabadság - szeretet hármassága • "A legnagyobb bölcsesség Isten ismerete." • önismeret és világismeret • az ellenerőkkel való külső és belső harc • a szellemi igazságok megértése, megélése és megvalósítása • a gnózis mint szellemi erő és szellemi fény • az istenismeret 7 szintje: a 7 istenkép • szeretetteljes bölcsesség és bölcsességteljes szeretet
  Opciók Részletek
 • 2004.11.05.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 91 perc

  • a beavatás típusai és a beavatás 7 előfeltétele • a 4. és 5. kultúrkorszak beavatásainak jellemzői • Krisztus előtti beavatóiskolák • a tudati lélek korának Grál-beavatása • Lázár és Rózsakereszt Krisztián beavatása • a külső Mester szerepe • félelmek legyőzése a beavatási úton • önálló, morális és érzékletmentes gondolkodás • lemúriai tudatállapot • a Krisztus-impulzus szerepe az emberi ÉN-ben • az antropozofikus beavatási út 7 lépcsőfoka • emberi és kozmikus beavatás • a magasabb világokkal való kapcsolat 3 fejlődési fázisa
  Opciók Részletek
 • 2004.10.08.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 110 perc

  • a karma mint a kozmikus igazságszolgáltatás törvénye • a karma megismerése és tudatos sorsformálás • az önismeret 4 szintje, a felelősségérzet szerepe • a gondolatok átalakítása a tudati lélek korában • a gondolati karma erősödése a mai korban • az egyéni karma lénye • a gondolati karma oldásának módjai • gondolatelementálokkal való szembesülés a halál után • a gondolatelementálok hatása a Jupiter-létre • az önzetlen tettek karmaoldó hatása • az áldozat szerepe a karmaoldásban • a karmaismeret tévútjai • a valódi karmikus élmények ismérvei
  Opciók Részletek