• 2010.04.16.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 106 perc

  • a fejfedők célja szellemi szempontból • a természetes hajszín jelentősége • a magyar népi fejfedők és hajviseletek a nőknél és a férfiaknál • a ruházat színeinek jelentése régen és ma • a színek gyógyító, segítő hatásai • a saját szín meghatározása • a lábbelik célja szellemi szempontból • a magyar népi lábbelik típusai, használati körük és szimbólumrendszerük • a ruházkodás Krisztus előtt és napjainkban • a laza és a szoros ruházat következményei • a tóga célja és mai utódja • a divatszínek üzenete és hatása • kisfilm a magyar népi haj és ruhaviseletekről
  Opciók Részletek
 • 2010.02.05.
  Magyarok Háza (Bp.) 88 perc

  • az állat és az ember különbsége • az ember állatias szőrének elvesztése • az ön- és a fajfenntartás ösztöne • a ruházkodás kialakulása • a ruházat két fő funkciója • a tisztánlátásra alapozott ősi ruházkodás • az ősi magyar ruhadarabok • a suba, a ködmön és a szűr jelentősége • a csakrák szerinti öltözködés • a ruhadíszítések jelentései • a Szentháromság a ruhákon • negatív tendenciák a mai ruházkodásban • a ruházkodással kapcsolatos feladat ma
  Opciók Részletek
 • 2009.12.04.
  Magyarok Háza (Bp.) 104 perc

  • a Fényatya és a Fényanya összehasonlítása • a Fényanya aspektusai és nevei • Mária és Szófia kapcsolata • a Fényanya tisztelete korszakonként • Krisztus és Szófia kapcsolata • a Hétboldogasszony név eredete • Szófia lénye és az ember ősképe • a legfontosabb Mária ünnepek: - Földtiltó Boldogasszony, - Gyertyaszentelő Boldogasszony, - Gyümölcsoltó Boldogasszony, - Sarlós Boldogasszony, - Nagyboldogasszony, - Kisboldogasszony, - Olvasós Boldogasszony ünnepe • Szófia lénye és a kor beavatási szintjei
  Opciók Részletek
 • 2009.05.15.
  Magyarok Háza (Bp.) 86 perc

  • a táltos szó eredete • az ősi magyar vallás jellemzői • a táltosfa jelentősége • a táltosok származása • a táltos "fogantatása" • a táltos ló (Osiris) és a táltos kapcsolata • a bagoly, a galamb és a liba szerepe • a rábaközi táltosok tanításai: • a négy alapelv, a hét javallat és a kilenc tilalom • a munka és a természet tiszteletéről • a fő vétkek a táltosok szerint • a táltoskard, táltosbot és táltostükör • tíz mondás a táltosoktól
  Opciók Részletek
 • 2008.11.14.
  Magyarok Háza (Bp.) 111 perc

  • a pneumatikus, a humorális megközelítés és a szomatikus kóroktan • az öregemberek szerepe őseinknél • gyógymódok a pneumatikus korból • a szavak ereje, szimbolikus módszerek • az ember és a dolgok közti mágikus kapocs • gyógyító füvek és ásványok • a betegség elriasztásának módszerei • természeti elemekkel való gyógyítás • csillagerők szerepe a mindennapokban • az igazi gyógyító tulajdonságai • archaikus pszichoszomatika • a magyar egészségtan alapszabályai • az ember testeinek egyensúlyai
  Opciók Részletek
 • 2008.04.18.
  Magyarok Háza (Bp.) 102 perc

  • a Szent Korona mint beavató korona • manicheista szimbolika - a fény felszabadítása • a makrokozmosz kicsinyített mása - kapcsolódás a Szíriuszhoz • a Koronán megjelenő szimbólumok, színek és ábrázolások jelentősége és üzeneteik • a Szent Korona keletkezése és története • a Szent Korona-tan alapjai • demokratikus elvű hatalomgyakorlás • az égi eredetű, apostoli Szent Korona mint a magyar állam legértékesebb élő megtestesülése • egyes keresztnevek jelentése a Szent Koronán • a Szent Grál és a Szent Korona egyesítése - avagy a szeretet és a bölcsesség útja
  Opciók Részletek
 • 2008.02.01.
  Magyarok Háza (Bp.) 87 perc

  • a lemúriai korszak jellemzői • a Nap- és a Hold-hatás • a lemúriai beavatási út célja • Mú szigetének kultúrája és vallása • a nága írás másolatai • a 8 út, a 12 földi kísértés és a 12 erény • az Ujgur Birodalom keletkezése • az Ujgur Birodalom vallása és kultúrája • a Pártus Birodalom népének vándorlásai • a Góbi sivatag jelentősége • az ujgur hagyományok Kínában • a múi szimbólumok és értelmezésük • Mú lakosainak vándorlási útjai
  Opciók Részletek
 • 2007.12.07.
  Magyarok Háza (Bp.) 105 perc

  • Szent Miklós napjának szokásai • a szeplőtelen fogantatás napja és szellemi háttere • Luca-napi hagyományok; Luca-búzavetés • a Luca-székkészítés szimbolikája • a 12-es és a 13-as szám jelentősége • a manicheizmus és a Luca-szék • Lázár napjának üzenetei • Tamás apostol és a kettősség • az adventi népszokások jelképrendszere • Karácsony a magyar néphagyományban • a karácsonyi asztal ételei • a regölés és a betlehemezés • a tizenkét szent éjszaka jelentősége
  Opciók Részletek
 • 2007.10.12.
  BKIK - Kamarai Ház (Bp.) 95 perc

  • a Halottak napjához kapcsolódó magyar népszokások • a halál szellemtudományi vonatkozásai • a haldokló ápolásával és az elhunyttal kapcsolatos régi hagyományok • a temetési előkészületek és szertartások • a tudatfolytonosság megőrzésének jelentősége a halál pillanatában • az öntudat megtartását segítő tényezők • közvetlen és közvetett Én-tudat • a Krisztus-impulzus szerepe az Én-élményben és a tudatos halál folyamatában • segítség az elhunytnak a köztes létben • a halandó testek átszellemesítése - a halál legyőzése Krisztus feltámadási erői révén
  Opciók Részletek
 • 2007.04.20.
  BKIK - Kamarai Ház (Bp.) 89 perc

  • Sárkányölő Szent György a tél elűzője • a szentgyörgyharmat gyógyító ereje • Szent György élete és tisztelete napjainkig • Szent György mint égi patrónus • a Szent György Lovagrendek feladata • a kereszténység három ága: a szív útja, a kereszt útja és a kard útja • Ahrimán - "e világ fejedelme" • ahrimáni hatásra kialakult jelenségek • Ahrimán legyőzésének módjai • Szent György a magyar hagyományokban
  Opciók Részletek
 • 2007.01.19.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 99 perc

  • a magyarok vallásai • a pálos név eredete • a pálos rend megalapítása, működése és küldetése • Szkítiánosz fiai: Naposz és Pálosz • a pilisi beavatóközpontok • 1250 - a János-kereszténység megújulása • Boldog Özséb látomása a Pilisről • a pálos beavatási út célja és fokozatai • az özsébi terv két része • Pilis őslakói: a "fehérek" • a fehér szín jelentése • a Szent Kereszt-templom
  Opciók Részletek
 • 2006.12.08.
  BKIK - Kamarai Ház (Bp.) 111 perc

  • a magyar nép alapvető jellemvonása • a tudati lélek korának feladatai • a bölcsesség, szabadság és szeretet megvalósítása népi szinten • a magyar nép feladata a mai korban • a magyar nép vallási történelme: táltoshit és a manicheizmus • Anyahita és Nimród kiemelkedő szerepe a magyar nép életében • a Nyilasban lévő hat bolygó hatása és jelentősége történelmünkben • a szívcsakra megnyitása • a Szent Grál és a Magyar Szent Korona