• 2006.01.27.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 98 perc

  • az emlékezés és a felejtés szellemtudományi megközelítése • a kínai nép és kultúra ősgyökerei • a vitaminok szellemi háttere; összefüggése az ember egyes szervrendszereivel és testeivel • az alvás szerepe és fontossága • a hüberniai misztériumiskola jellemzői, tanításai, beavatása a 9. században, hatása a Grál-áramlatban és a 19. században • az ember által teremtett elementális lények 4 típusa és hatásuk a földfejlődésre • a közösségalkotás szerepe
  Opciók Részletek
 • 2005.01.28.
  Almássy Téri Szabadidőközpont (Bp.) 105 perc

  • az egyéni karma megismerése • karmánk megismerésének lehetőségei • a 3 napos karmamegismerő gyakorlat • a HAARP-rendszer működése, hatásai és szellemi háttere • a HAARP hatás elleni védelem lehetőségei • Ábrahám szerepe az emberiség fejlődésében • az ábrahámi kultúra • a mózesi kultúra • a salamoni kultúra
  Opciók Részletek
 • 2004.10.22.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 108 perc

  • a védőangyal szerepe • a védőangyalok és az emberré válás • a védőangyallal való kapcsolat az ember élete során; a szülők szerepe • a tudati lélek fejlesztésének jelentősége a védőangyallal való kapcsolat erősítésében • az ÉN megérkezése 21 éves korban • a védőangyal és az ember kapcsolata ma és a jövőben • a védőangyallal való kapcsolat erősítése • Kaspar Hauser élete és küldetése; Európa szellemi feladata
  Opciók Részletek
 • 2004.03.26.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 116 perc

  • a doppelgänger fő jellegzetességei, szerepe • a doppelgängertől való megszabadulás kulcsai: tudatosság, éberség, őszinteség, önzetlen, szabad tettek, spontaneitás, autonómia, ön- és karmaismereti munka, szívcsakra-gyakorlatok • az ókori egyiptomi beavatóhelyek és a csakrák • Szent Ágoston élete és világnézete • manicheizmusellenes írások és támadások • a Faust-legenda és a manicheista impulzus • 12+1 csakrából álló egyiptomi csakrarendszer • a szaporodás mikro- és makrokozmikus aspektusai - a nemek kialakulása • az üstökösök típusai, jellegzetességeik • magnetikus és elektromos erők, szexualitás • a hangéter jelentősége jelenleg és a jövőben
  Opciók Részletek
 • 2003.12.12.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 111 perc

  • az asztráltest kiválasztása a köztes létben • a kiejtett szavak és az ígéretek hatása • az érzékalatti világok észlelése • az angyali hierarchiák és Isten kapcsolata • a gabonakörök és az elementálok kapcsolata • az ásványok bölcsességének fölvétele • bűntudat és bűnbánat különbözősége • a Kozmikus Éjfél • a magasabb tudatszintek kialakítása • a léleksebészet ("szellemsebészet") története, működése és jelentősége • az ikerszív meditáció • a pálosok • a reinkarnáció tana és a kereszténység
  Opciók Részletek
 • 2003.10.17.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 110 perc

  • a hét vezér, a bolygók és a hét napjainak kapcsolata • Földanya és a környezetszennyezés; a szemét szellemi aspektusai; szelektív hulladékgyűjtés • a Kis Küszöb Őre; a Küszöbőr kérdései • a delfinek fajtái, felépítésük, képességeik és szerepük az emberiség életében • temperamentumok a gyermekkorban • a hangszerek, matematikai műveletek és az evangéliumok kapcsolata a temperamentumokkal
  Opciók Részletek
 • 2003.05.30.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 117 perc

  • a mozgás szellemi háttere • a sport eredeti és mai céljai és hatásai • futás, távolugrás, birkózás, diszkoszvetés, gerelyhajítás • regressziós hipnózis szellemi szempontból • a karma- és reinkarnációs kutatás előfeltételei - az ellenerők hatása • az üstökösök szellemi hatása és működése • a transzcendens bolygók és az üstökösök • az üstökösök pozitív hatása az asztráltestre • Római út, Szent Jakab út és Jeruzsálemi út mint a Kehely, Kard és Kereszt útja; a három út alaptanításai, összefüggései és segítő lényeik
  Opciók Részletek
 • 2003.03.28.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 120 perc

  • a lélek és a szellem egyesülése • karma és kegyelemi erők • az ellenerők inkarnálódása • a Teremtés hét napja és a bolygóprincípiumok • "ellentmondások" a szellemi tanítások között • a fekete és fehér lyukak szellemi magyarázata • a telepátia kialakítása, fajtái és szerepe • Ré, Ozírisz és Aton; szolarizáció • templomba járás, a "templom" fogalma • vágy a helyes tettekre; a szabad akarat • öntudat és tudatosság a hierarchiáknál • Michael mint a szabadság princípiuma • a szent iratok, szellemi írások olvasása
  Opciók Részletek
 • 2003.01.31.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 110 perc

  • a személyes elementál • a Krisztusi Út egyetemessége • Szaturnusz-lét előtti és Vulkán-lét utáni "élet" • az egyes kultúrkorszakok hossza • Védák teremtéselmélete szellemi szempontból • a 12 apostol és a 12 csillagkép kapcsolata • Hegel munkásságának szellemi jelentősége • angyalok és inkarnálódás; a Nátháni Angyal • az állattartásról • a járás, beszéd és gondolkodás Krisztus előtt • a jövő emberisége és a manasz kialakulása • a pénz és a munka szellemi aspektusai • buddhák és megvilágosodás Krisztus óta • saját gondolatok és inspirált gondolatok • a gyógyítók védőangyala
  Opciók Részletek