Barion Pixel
 • Online előadás (2020. október 24.) Rafael Arkangyal a szellemtudomány fényében 80 perc Ízelítő a témákból:
  • a Jelenlét Angyalai
  • Rafael a vallási hagyományban
  • Rafael, a Merkúr-arkangyal
  • Mikor érdemes Rafael segítségét kérni?
  • röpimák Rafael Arkangyalhoz
  • a Rafaellel való kapcsolat segítése
  • a Jelenlét Angyalai mint Krisztus négy arca
  • Rafael, a transzformáció arkangyala
  • a Rafael-korszak szellemi áramlatai
  • Rafael Arkangyal attribútumai
  • Krisztus a világgyógyító
  Opciók Részletek
 • 2018.10.12. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 108 perc • bevezetés az angyaltanba • a kilenc angyali hierarchia • az angyalok szerepe az emberiség múltjában, jelenében és jövőjében • a védőangyal által elhelyezett képek • a szabad gondolkodás jelentősége • gondolati út a szellemhez • az imaginációhoz vezető hét lépcsőfok • az emberi találkozás legmagasabb szintje • a megismerő szeretet hét kérdése • kölcsönös odafordulás egymás felé • az ellenerők törekvése a jövőideálok eltorzult megvalósulására • a szellemi tompaság legyőzése • a szellemiség ébresztő hatása • az emberi fejlődés 3 × 7 alapelve, mely az angyalokkal való kapcsolatot is segíti
  Opciók Részletek
 • 2016.01.22.
  Balassi Intézet (Bp.) 118 perc

  • az angyalok emberi észlelésének változása korról korra • az angyalokkal való kapcsolat újfajta, korunkban időszerű módja • Aquinói Szent Tamás az angyali hierarchiákról - az okok átlátásának szintjei a különböző hierarchiáknál - a hierarchiák és az ember Isten-észlelése - a kilenc rend sajátosságai • az Isteni Szellem kifejeződésének négy fokozata Rudolf Steinernél • az angyali hierarchiák működése a szellemtudomány tanításában - az egyes rendek feladatai, működése - a planetáris inkarnációk közötti átmenetek kapcsolata bizonyos hierarchiákkal • Miben tudják az angyalok segíteni az embert? • Hogyan tudja az ember erősíteni az angyalokkal való kapcsolatát? - az emberi fejlődés 3x7 alapelve • az ember megistenülésének útja – hogyan támogatja az alsó hármasság • az ember alsóbb testeinek átalakítását
  Opciók Részletek
 • 2013.09.01. Testnevelési Egyetem (Bp.) 139 perc • a kilenc angyali hierarchia • a különböző létezők viszonya a természeti és az égi törvényekhez • az angyali hierarchiák összefüggései a létezés elemeivel, a bolygószférákkal és a csillagképekkel • az angyali hierarchiák szerepe az ember jelenlegi és jövőbeli testeinek kialakításában • az emberi beszéd, gondolatok és tettek összefüggése a hierarchiákkal • Miben tudnak segíteni az angyalok? • kapcsolatfelvétel a védőangyallal • a Jelenlét Angyalai • Hamuel és Jofiel – alapvető jellemzők – Mikor kérjük a segítségüket? – kérések, „röpimák” Hamuelhez és Jofielhez • Mi segíti a kapcsolatot az angyalokkal?
  Opciók Részletek
 • 2012.05.20. Testnevelési Egyetem (Bp.) 90 perc • az elementálok jellemzői, születésük, fejlődésük és típusaik • az elementálok kapcsolata az emberrel • a föld, a víz, a levegő és a tűz elementál • a személyes elementállal való jó kapcsolat • a gondolatlementálok keletkezése • az ellenerős hatás alá került elementálok • az igazság megismerését támogató "buta" földelementálok • a szépség iránti vágyat felélesztő "csúnya" elementálok • a jóért való lelkesedést segítő szégyenérzettel teli tűzelementálok • az emelkedő és a süllyedő elementálok
  Opciók Részletek
 • 2011.10.23. Testnevelési Egyetem (Bp.) 243 perc • az angyali hierarchiák felépítése, kapcsolata az elemekkel, az ünnepekkel, a bolygószférákkal a földfejlődéssel • szépség-jóság-igazság fejlesztését segítő lények • a közösségalkotás szintjei és a hozzájuk tartozó angyali lények • a karma típusai és a kapcsolódó angyali lények működése és hatása • az angyali hierarchiákkal való kapcsolatfelvétel régen és jelenkorunkban • az angyalok típusai • a védőangyalok által átadott jövő-ideálok • az elementálok és a csoportszellemek eredete • a Földangyalok és a Jelenlét Angyalai • angyali jelenlét tapasztalásának jelei
  Opciók Részletek
 • 2010.01.29. Testnevelési Egyetem (Bp.) 117 perc • a létezés látható és láthatatlan része • a gondolatvilág megfigyelése, átalakítása • a gondolatvilág fejlődésének fokozatai • az angyalokkal való kapcsolat két útja • a belső világ rendezésének módjai • az ember és az angyal összehasonlítása • a kilenc angyali hierarchia • az angyalok segítő megnyilvánulásai • az ascendens-, az őrző- és a védőangyal • az angyali hierarchiák támogatása az emberi élet különböző szakaszaiban • az angyali hierarchiákkal való kapcsolat • a Krisztus-impulzus közvetítése • deifikáció (megistenülés) folyamata az angyalok segítségével
  Opciók Részletek
 • 2007.06.16.
  BKIK - Kamarai Ház (Bp.) 263 perc

  • a fizikai világ jellemzői - az anyag eredete • az éteri világ - a 4-féle éteritás, a 4 elem, életerő, ritmus, beszéd - a 4 temperamentum • az asztrális világ fő jellemzői - szimpátia és antipátia - a 7 asztrális szféra • a szellemi világ és régiói - az ősképek világa • a magasabb világok helyes megismerése • az angyali hierarchiák jellemzői és fő tevékenységeik • a védőangyallal való kapcsolat lehetőségei korunkban • az elementális világ lényei - típusai, jellemzői, fő tevékenységeik, üzeneteik az embereknek • az emberek kapcsolata és feladata a természetszellemekkel - az elementálok felszabadítása
  Opciók Részletek
 • 2006.05.05.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 93 perc

  • az angyali hierarchiák szerepe az emberi testek kialakításában (múlt és jövő) • helyes és tudatos kapcsolat az angyalokkal • az elementálok típusai, eredetük és fő tevékenységi területeik • az alsó angyali hármasság külső és belső élete • igazság és hazugság - szellemi vonatkozásaik • a középső angyali hármasság "önteremtése" • a szabadság útja a középső hármasság felé • a felső angyali hármasság szerepe: közreműködés a világ teremtési folyamatában • közeledés a felső hármassághoz szeretet révén • az éteri látás kifejlődését segítő tényezők • a természeti katasztrófák és az elementálok • az elementálok üzenetei az emberiség számára
  Opciók Részletek
 • 2005.09.16.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 90 perc

  • az elementálok eredete, felépítése és feladata • az elementálok észlelése régen és ma • az elementálok és az angyali hierarchiák kapcsolata • az elementálok felszabadításának lehetőségei • a fényhez, a holdciklushoz, és a Föld éves ciklusaihoz tartozó elementálok • bolygóelementálok • ellenerős hatás alá került elementálok • az elementálok szerepe a természeti katasztrófák kialakulásában • az elementálok üzenetei az angyaloktól az emberek felé
  Opciók Részletek
 • 2002.09.22.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 82 perc

  • az elementálok felépítése, eredete, működése és feladata • az elementálok fajtái élőhelyük alapján • az elementálok fajtái a négy elem alapján (föld, víz, levegő, tűz) • az egyes elementálok és az ember tudatállapotainak kapcsolata • az elementálok és az egyes állatfajok kapcsolata • elementálok és ellenerők • az elementálok élményei és érzései • az elementálok "vágyai" • az elementálok megjelenése és színeik • az elementálok üzenetei az emberek számára
  Opciók Részletek
 • 2002.10.05.
  Orczy Kert (Bp.) 112 perc

  • a kilenc angyali hierarchia Dionüsziosz Areopagitész felosztásában • az angyalok által segített területek • angyalokkal való kapcsolatfelvétel • a négy fő arkangyal • a szellem útja a halál után • a hét angyaltípus hatása • szabadság, egyenlőség, testvériség • járás, beszéd és gondolkodás &bul