• 75 perc Ízelítő a témákból:
  • Michael fő tulajdonságai, a hozzá kapcsolódó minőségek
  • Michael harca a sárkánnyal az emberben
  • az égi intelligencia és a földi intellektus közötti különbségek
  • a gondolkodás fejlődésének hét fokozata
  • Ahrimán törekvései az ember magasabb ÉN-je ellen
  • Michael és a magasabb ÉN kapcsolata
  • önazonosság és téves önazonosítások
  • az ember belső világának valódi középpontja
  • Rudolf Steiner mantrája a magasabb ÉN-ről
  • a mantra 12 sorának értelmezése
  • a kis én (ego) és a magasabb ÉN közötti különbségek
  • a magasabb ÉN-től elválasztó és vele összekötő minőségek
  • Mihály-nap aspektusai
  Opciók Részletek
 • 2019.09.28. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 102 perc • Michael arché fő tulajdonságai • a michaeli kinyilatkoztatás fő ismérvei • Michael harca a sárkánnyal • a Mihály-imagináció skorpió-aspektusa • az önmegsemmisítés művészete – „minden napnak megvan a maga keresztje” – a kis én keresztre feszítése – félelmek az önmegsemmisítéstől • Michael és a szabadság • Michael és a földi ember tettei – amihez Michael kapcsolódni tud • Michael három attribútuma – Michael iránymutató tekintete • Michael munkatársává válni • Michael és Ahrimán – Ahrimánt erősítő hatások az emberben – Michaelt erősítő hatások az emberben
  Opciók Részletek
 • 2018.09.28. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 121 perc • Michael arché legfőbb tulajdonságai • szellemi típusú félelmek • materiális és spirituális történelemszemlélet – az egyes főangyalokhoz tartozó történelmi időszakok • a Mihály-korszak jellegzetességei • az ötös szám jelentései és megjelenései a spirituális tanításokban – ötösségek a különböző vallásokban • a pentagram jelentései és geometriája • bukás és megváltás a manicheizmusban • pentagram a rózsakeresztes áramlatban – belső karácsony és a belső pentagram megszületése • a szimbólumok új jelentései a michaeli korban • a pentagram mint az éteri test váza • meditáció a szimbólumokkal – néhány pentagram-meditáció • az emberi fejlődés útja a pentagram tükrében
  Opciók Részletek
 • 2017.09.29. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 110 perc • a lelki és a szellemi (michaeli) önismeret közötti különbségek • michaeli önismeret a fizikai és az éteri szinten – önismeret és önnevelés • michaeli önismeret az asztrális szinten – túl a szimpátián és antipátián – a dolgok szemlélésének szubjektív és objektív szintje – önismeret és karmaismeret • michaeli önismeret a szellemi szinten – az ember mint mikrokozmosz és mint mikrotheosz • a michaeli önismeret három fő következménye • Michael és a szabadság – amihez Michael az emberben kapcsolódni tud • Michael iránymutató tekintete • Michael és Ahrimán harca az emberi lelkekért • a mai kor lehetősége: Michael munkatársává válni
  Opciók Részletek
 • 2016.09.30. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 106 perc • a dualitás-tudat gyengítése mint a michaeli kor egyik fő feladata • a dualitás-tudat összefüggése a bűnbeeséssel • a paradicsomi lét és a bűnbeesés utáni lét jellemzői • a félelem, a szégyen és az elrejtőzés mint a bűnbeesés következményei • michaeli bátorság az „előbújáshoz” • Isten megmutatta magát Krisztusban • a Krisztus által átadott örömhír • az isteni irgalom elfogadásának útja • az egység-tudat és az én-tudat múltbeli és jövőbeli viszonya • az ember által megélt kettősségek Tamás evangéliumának 21. verse alapján – a belső és a külső világ közötti kapcsolat felfedezése a megismerés és a cselekvés megfigyelése alapján – a magasabb testek összefüggése a kettősségek megszüntetésével – Eckhart mester egységmisztikája – egyesítés Krisztus előtt és után – egyesítés a hármasságon keresztül • Istennel való szeretetegységünk Krisztus által
  Opciók Részletek
 • 2015.09.26. Testnevelési Egyetem (Bp.) 107 perc • Michael alapvető tulajdonságai • a michaeli intelligencia és a földi intellektus közötti alapvető különbségek • Michael és Ahrimán hatása az emberre, illetve az emberiségre • az ahrimáni hatás felerősödésének a folyamata a XVII. századtól • az ahrimáni hatás a tudomány területén • szakadék a nappali és az esti élményeink között • Ahrimán befolyása a vallási életre • vallás és tudomány a michaeli korban • Ahrimán hatása a művészet területére; az új michaeli művészet alapjai • a hármas tagozódás eszméje; a vallási, jogi és gazdasági szféra egyensúlyának fontossága • az ahrimáni gazdaság 12 törvénye és a „gazdaságkor” egyéb jelenségei • a hagyományos és a modern értékrend közötti főbb különbségek • Ahrimánt és Michaelt erősítő hatások személyes életünkben
  Opciók Részletek
 • 2015.04.24. Testnevelési Egyetem (Bp.) 113 perc • Szent György életének főbb eseményei, tisztelete a világban és Magyarországon • a Szent György lovagrend kultusza és virágkora • Szent György-nap a néphagyományban • a velünk született négy fő alszemélyiség: a belső bölcs, a belső tápláló, a belső gyermek és a belső harcos • az egészséges és a sérült belső harcos főbb jellemzői • Mars-erők az asztrológiai hagyományban és a mitológiában • a Mars-hatás negatív és pozitív aspektusai • a Mars-minőségek és a köldökcsakra összefüggései • a harc metafizikája: poláris erők harca az emberben – annak lényege és ismérvei • a harmonicizmus és a valódi harmónia közötti különbségek • a látható és a láthatatlan harc megnyilvánulásai • a harc metafizikája a lovagi úton, a lovagi út célja • a kereszténység 3 útja: a Kehely, a Szív és a Kard Útja • a 12 helyes viselkedés a Kard Útján • a bennünk élő sárkányt (Ahrimán) és a bennünk élő Szent Györgyöt (Michael) erősítő hatások
  Opciók Részletek
 • 2014.09.27.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 114 perc

  • az emberi kultúra három alappillérének viszonya régen és most – tudomány, művészet és vallás • a michaeli kor feladatai • a modern kor egyik nagy tragédiája és nagy tévedése • a három terület szétválásának és újraegyesítésének folyamata • a Kelet, a Nyugat és a Közép feladata • a tudomány, a művészet és a vallás missziója • a három terület jövőbeli fejlődése a magasabb tudatállapotokkal való összefüggésben • a döntés spirituális szempontból, döntéseink hatása • a döntéssel kapcsolatos lelki blokkok jelen korunkban • a döntés életünk minden pillanatában • hétköznapi döntések és életdöntések, az ember egzisztenciális alapdöntése • döntések a michaeli korban, a jó döntések kritériumai • a jó döntésekhez szükséges szellemi erő felvétele • ellenállás a szellem szavával szemben • bizalom a szellemi világ szándékaiban
  Opciók Részletek
 • 2013.09.28.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 107 perc

  • Michael arché jellemzői • az égi intelligencia és a földi intellektus összehasonlítása • Michael hatásai • röpimák Michaelhez • szabadság és determinizmus • fejlődés a szabadságban • a semmiből teremtés művészete a szabad gondolkodás által • Michael és Ahrimán hatásai a szabadsággal összefüggésben • ahrimáni és luciferi veszély a szellemi úton • az önkényről • a megismerés és a szeretet mint a szabadság kulcsai • a szellemi fejlődés hét fokozata korunkban
  Opciók Részletek
 • 2012.09.28.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 96 perc

  • az emberi gondolkodás változása napjainkig • a michaeli tanítás jellemzői • az évkör és az elementálok tevékenysége • természettudat és Én-tudat • a kén és a vas hatása az emberre • a luciferi és az ahrimáni hozzáállás a szellemhez • a félelemtől való megszabadulás útja • Michael-imagináció • a legfőbb ahrimáni hatások • a legfőbb michaeli hatások • Krisztus exoterikus és ezoterikus megközelítése • Michael - Szófia - Krisztus kapcsolata • a Szent Mihály-nap lényege
  Opciók Részletek
 • 2011.09.30.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 107 perc

  • michaeli intelligencia és ahrimáni intellektus • a michaeli tudat jellemzői • michaeli önismeret testi szintje: a fej-, a szív- és a végtag-élmény • a hierarchikus lények érzékelése a különböző korokban • michaeli önismeret lelki szintje: önismeret az akarati, az érzelmi és a gondolati síkon • michaeli önismeret szellemi szintje: a tér, az idő és a szeretet összefüggése az ember részeinek megismerésével • az Isteni Hármasság kapcsolata a test és a lélek részeivel • a mikrokozmikus és a makrokozmikus Szentháromság összefonódása
  Opciók Részletek