Barion Pixel
 • 108 perc Ízelítő a témákból: • önmagunk szeretetének jelentősége • az önértékelés két fő összetevője • békességben lenni önmagunkkal és másokkal • az egészséges önértékelés jellemzői • hét önismereti gyakorlat önértékelésünk feltárásához • az alacsony önértékelés jellemzői • gyermekkori hatások az alacsony önértékelés mögött • a torzult gondolkodás főbb formái • a negatív önértékelés ördögi köre és az abból való kiút • a negatív hiedelmek leleplezése és átalakítása pozitív megerősítésekké • negatív szülői üzenetek • erősségeink feltérképezése • erősségek a pozitív pszichológiában • a fájdalom átalakulása az elfogadás tükrében • a gyengeségeinkhez való helyes hozzáállás • önismereti kérdések a gyengeségekhez • gyengeségeink felvállalása • az önértékeléssel kapcsolatos alapelvek
  Opciók Részletek
 • 90 perc Ízelítő a témákból:
  • a párkapcsolat nyújtotta lehetőségek
  • a harmonikus párkapcsolat öt alappillére
  • megerősítő mondatok egymás felé
  • az intimitás jelentősége és formái
  • a testi intimitás jellemzői
  • az érzelmi intimitás tulajdonságai
   • az elfojtott negatív érzelmek következményei
   • a leggyakoribb érzelmi szükségletek
  • a gondolati intimitás összetevői
   • vita kontra veszekedés
   • a leggyakoribb gondolati igények
   • az osztatlan figyelem és a tisztázás jelentősége
  • a szellemi intimitás jellemzői
   • a szellemi intimitás elősegítése
   • megragadni egymást képekben és a képeken túl
   • a képeken való túllépés jelentősége
   • „Noli me tangere!” – Jézus mondatának értelmezése a képek meghaladásának szempontjából
   • meglátni a másikban az istenit
  • a párkapcsolat és az isteni erények
   • bízni egymásban
   • a remény fontossága és aspektusai egymás felé
   • a szeretet jelentősége a „kapcsolat szentháromságának” megtalálásában
  Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg a párkapcsolat témáját!
  Opciók Részletek
 • 87 perc Ízelítő a témákból:
  • a négyes alap a bizalom szempontjából
  • bizalom az embertársainkban
   • a bizalom alapját képező 7 terület
   • 10 dolog, ami felébreszti a bizalmat
  • az önbizalom mint a helyes önszeretet egyik pillére
   • az önbizalom és az önbizalomhiány okai és következményei
   • Hogyan építsük vissza az önbizalmunkat?
  • bizalom a világban, a természetben Novalis természetfilozófiája alapján
  • bizalom az Égiekben, Istenben
   • a feltétel nélküli bizalom fontossága
   • a horizontális és vertikális bizalom kapcsolata
   • Isten-hit és Isten-bizalom, a bizalom fokozatos kialakulása
   • életterületeink Istenre bízása
  Opciók Részletek
 • 82 perc Ízelítő a témákból:
  • az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat fontossága
  • diagnózis saját önbecsülésünkről
  • az alacsony önértékelésű ember jellemzői
  • az egészséges önértékelésű ember jellemzői
  • a gyengeségeinkhez való viszonyulás lehetséges formái
  • saját gyengeségeink elfogadása
  • a Belső Gyermek szerepe az önértékelésben
  • a Belső Felnőtt mint a Belső Gyermek gyógyítója
  • a négy pszichológiai alap-szükséglet és azok sérülésének következményei
  • az empirikus és a holisztikus pszichológiai közötti különbségek
  • a változástól való félelem egyik lehetséges oka
  • az értékes célok fontossága
  • a jóság mint az ember alaptermészete
  • az ember tökéletlenségének helyes megközelítése
  • áldozati magatartás helyett felelősségvállalás
  • hűség önmagunkhoz
  • tíz kulcs az önbecsülés növeléséhez
  Opciók Részletek
 • Lélektől lélekig – a harmonikus párkapcsolatról 108 perc Ízelítő a témákból:
  • A párkapcsolat nyújtotta lehetőségek • A párkapcsolat öt alappillére • A párkapcsolati diagnózis öt kérdése • Egymás múltjának megismerése • Közös munka a múlttal • A szülőkkel való viszony hatása a párkapcsolatra • A szülőktől való függőség • Az elérhetetlen szülő esete • A szülőkkel folytatott elhúzódó harc • Az anya és az apa elutasításának hatásai a párkapcsolatra • Megbékélés a szülőkkel, megbékélés a múlttal • A testvérkapcsolat hatása a párkapcsolatra • Az áldozati magatartás ismérvei • A sorsunkért való felelősségvállalás a holisztikus pszichológia tükrében • Az "elhanyagolt gyermek"-szindróma és felnőttkori hatásai • A szülőknek való megbocsájtás jelentősége • A szülőkkel való kapcsolat gyógyítása - a megismeréstől a szeretetig
  Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg a párkapcsolat témáját!
  Opciók Részletek
 • A Boldogmondások misztériuma – Nyolc lépés a teljesség felé 108 perc Ízelítő a témákból: • Mit jelent az igazi boldogság? • az Isteni boldogság 7 szintje • a Hegyi Beszéd jelentősége • Krisztushoz való kapcsolódás a Boldogmondások által • Az első Boldogmondás üzenete - a lelki szegénység értelmezése - az Égi ajándékok elfogadásának akadályai - az „ontológiai szegénység” és belátásának következményei - az „evangéliumi szegénység” három dimenziója - a lelki szegénység felismerésének gyümölcsei - a fizikai szegénység értelmezése • Eckhart mester gondolatai az első Boldogmondásról - az igazi szegénység három formája - önkiüresítés és a Mindenség befogadása - az Istennel való szeretet-egység
  Opciók Részletek
 • Karma és szabadság a szellemtudomány fényében 120 perc Ízelítő a témákból: •    a karma lényege és helyes megközelítése •    a tudatos sorsformálás korunkban •    a karmikus gondolkodásmód jelentősége •    keresztény karma- és reinkarnációtan •    a gyermekek karmikus nevelése •    a fiatalkori alkoholfogyasztás karmikus hatásai •    a gyermekkori harag karmikus következményei •    a felnőttkori önzetlenség és ítélőképesség mint karmikus következmények •    igazi szelídség a harag uralása által •    az áhítat jelentősége gyermekkorban és ennek karmikus következményei •    a pszichológia jövőbeni átalakulása – a pszichoszófia •    a családi karma és egyéni karma megnyilvánulásai •    a koponyatan karmikus háttere – mazdaznan koponyatan •    karmikus múltunk az akaratvilágban •    a karmikus kapcsolatok jelentősége •    a János-kereszténység tanításai a karmáról
  Opciók Részletek