Barion Pixel
 • 2013.10.25. Testnevelési Egyetem (Bp.) 95 perc • az ember és az állat közötti különbség szellemtudományos megközelítésben • alapvető tudnivalók az állatokról spirituális szemszögből • a pókok alapvető tulajdonságai • a pókok szimbolikája, mitológiai megjelenése • a pókok csoportszellemének hatásai • önvizsgálat a pókok csoportszellemének tükrében • a pók-hatás negatív aspektusai • analógiák a pókokkal kapcsolatban, a pókok alapüzenete • a pillangók alapvető tulajdonságai, megjelenése a különböző kultúrákban • a pillangók csoportszellemének hatásai • a pillangó-hatás negatív aspektusai • a pillangó a szellemtudomány fényében, a pillangók és a növények fejlődésének párhuzama • Rudolf Steiner mantrája a pillangókról és a növényekről
  Opciók Részletek
 • 2012.02.24.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 97 perc

  • a medve fizikai jellemzői és megjelenése vallásokban, mítoszokban • a medve csoportszellem segítő hatása • a teve csoportszellem segítő hatása és ennek jelei a fizikai jellegzetességekben • a zsiráf fizikai tulajdonságai • a zsiráf csoportszellem támogató hatása • az elefánt fizikai jellemzői és szerepe a vallásokban és mítoszokban • az elefánt csoportszellem támogató hatása • a vastag és a vékony bőr jelentősége szellemtudományi szempontból
  Opciók Részletek
 • 2011.11.25.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 108 perc

  • a totemállat jelentősége és meghatározása • a bagoly fizikai jellemzői és mitológiája • támogatás a baglyok csoportszellemétől • a bagoly totemállatú emberek jellemzői • a héjafélék fizikai és asztrális jellemzői • a héjafélék csoportszellemének segítsége • a papagájfélék élete és a csoportszellemük által az embereknek adott tulajdonságok • a pávák fizikai és mitológiai megjelenése • a pávák csoportszellemének támogatása • a sólyomfélék élete, mitológiája és a csoportszellemük általi segítség • a sólyom és a Turul megjelenése és tisztelete a magyar hagyományokban
  Opciók Részletek
 • 2011.03.19. Testnevelési Egyetem (Bp.) 83 perc • a kecske fizikai jellemzői és mitológiája • a kecskék csoportszellemének hatása • a disznó szerepe az ember életében • a disznók csoportszellemének segítsége • negatív hatás alá kerülő állati csoportszellemek által adott impulzusok • a lúd jelentősége a különböző vallásokban • a ludak csoportszellemének támogatása a kacsa tulajdonságai, mitológiája és csoportszellemének "tanításai" • a tyúk és a kakas jellegzetességei, a csoportszellemük segítő hatása
  Opciók Részletek
 • 2011.01.22. Testnevelési Egyetem (Bp.) 81 perc • a ló a mítoszokban • a ló csoportszelleme támogatja a gondolkodás szabadságát, a belső erőt, a bátorságot, az új utak felfedezését • az emberben degenerálódott ló erők hatása • a ló a magyar hagyományban • a szamár általános jellemzői • a szamár, mint vallási szimbólum • a szamarak csoportszelleme segíti a bölcsességben gyarapodást, az alázatot, a hibáinkból tanulást, a hitet az isteni gondviselésben, az éberséget, a kitartást • az emberben eltorzult szamár erők hatása • a ló és a szamár összehasonlítása
  Opciók Részletek
 • 2010.11.13. Testnevelési Egyetem (Bp.) 104 perc • az állat és az ember összehasonlítása • a csoporténekkel való kapcsolatteremtés • az embert segítő állat csoportszellemének felismerése • a segítő állatfajjal való munka • az egyes állatfajok által képviselt minőségek • a kutya történelme és jellemzői • a háziasítás története • a kutyák csoporténjének segítő hatásai • a macska történelme és jellemzői • a macska csoporténjének segítő hatása • a farkcsóválás és a dorombolás szellemi háttere és megfelelője az embernél • a kutya és a macska poláris ellentéte
  Opciók Részletek
 • 2010.03.12.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 99 perc

  • az ember és az állat különbségei • a csontrendszer kialakulása • az asztráltest és az Én torzult viszonya • az állati őskép viszonya az emberhez • Goethe és a közbülső csont története • az elsődleges formák metamorfózisa • a gerincvelői jelleg az agyvelőben • a növény és az állat különbségei • az élő és az élettelen elkülönítése • a halál és az élet megismerése • a mélyre tekintő ítélőképesség • a szervetlen világ és a szerves világ • Darwin és az okkult materializmus
  Opciók Részletek
 • 2010.01.23.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 100 perc

  • a goethei metamorfózis tan alapjai • az erőszak- és a szeretetalapú fejlődés • Goethe felfedezései a növények terén és azok a szellemtudomány tükrében • az élet és az élőlények kapcsolata • az életelv és az éteritás fogalma • az ősnövény jellemzői • a környezet hatása az élőlényekre • az ősképek keletkezése • Darwin és Goethe elméletének különbségei • a ritmikus és a lineáris fejlődés • a növényi és az emberi fejlődés 3 fázisa • a gondolkodás metamorfózisa
  Opciók Részletek
 • 2009.11.14.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 102 perc

  • az emberiség égi eredetének trónfosztása • Charles Darwin életútja • a természetes szelekció és a közös ős • a darwinizmus megkérdőjelezése • Steiner reflexiója a darwinizmusra • a kreácionizmus és a darwinizmus • a fejlődés és a szellemiség kapcsolata • az ember kettős eredete • a darwinizmus előképe az arabizmusban • Darwin előző életéről • a fej állati eredete és a gondolkodás • az ellenerők hatása a fejben és a testben • a darwinizmus hatása a világban
  Opciók Részletek
 • 2009.04.17.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 89 perc

  • az állati lélek és az emberi lélek • az állati csoportszellem megnyilvánulása az egyedekben • az ösztön adta biztonságérzet • az ember lehetősége: meghaladni ösztöneit • az állat és az ember különbségei • a totemállat jelentősége • a sas, az oroszlán és a bika jellemzői • a sas, az oroszlán és a bika csoportszellemeinek segítő hatásai • a Kis Küszőb Őre és a három állat • a sas-, az oroszlán- és a bika-beavatás • a Vízöntő-beavatás aktualitása
  Opciók Részletek
 • 2009.02.27.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 88 perc

  • az állatok kialakulása a lemúriai és az atlantiszi főkorszakban • az Én és a test összekapcsolódása • a halak és a kígyók feladata • az anyagi és a szellemi szubsztancia és erő kapcsolata a fejjel és a végtagokkal • az ember a Föld adósa • a sas és a bika csoportszellemeinek segítsége • a hangtalan állatok tudatállapota • az érzékelés és a gondolat kapcsolata • a hangadó állatok tudatállapota • az emberi tudat jellemzői
  Opciók