fbpx
 • 2016.11.20. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 251 perc • „Imádkozz úgy, mint Mária!” – „madarat tolláról, embert imájáról” – az ima-terápia néhány jellemzője – Mária imaéletének szakaszai és jellemzői – az ima szerepe Mária fogantatásánál és szülésénél – Mária hálaimája Erzsébetnél („Magnificat”) – a Magnificat párhuzamai Anna énekével (Sám. 2:1–10.) – „a szív csendjé”-nek fontossága az imával összefüggésben – Mária és Jézus kapcsolata Mária imái révén – a „szüntelen imádkozás” titkai • „Imádkozz úgy, mint Jézus!” – a hely és az idő szerepe Jézus imáinál – ima a hely minőségéhez, illetve az időponthoz igazítva – Jézus imájának misztériuma – Jézus imái életének kiemelt pontjain; ezek üzenetei a mai embernek – Jézus tanításai a helyes imáról • a belső ima hét szintje – összefoglalás
  Opciók Részletek
 • 2015.10.22. Balassi Intézet (Bp.) 120 perc • belső ima az Ószövetségben • negyedik szint: Imádkozz úgy, mint egy madár! - a madarak szellemtudományi aspektusai – a madarak tollazata és az emberi gondolkodás kapcsolata - a madarak énekének párhuzama a belső imával • Ábrahám élete és a tíz hitpróbája • Ábrahám jelentősége a szellemtudomány fényében • ötödik szint: Imádkozz úgy, mint Ábrahám! - a természeti létezők önazonossága és az ember meghasonlottsága - amire csak az ember képes: személyes és tudatos kapcsolat Istennel - az „Én és Te” misztériuma - a szívből fakadó személyes kapcsolat és a tárgyiasítás ellentéte - feláldozni, ami a legfontosabb • idézetek Szent Szerafimtól
  Opciók Részletek
 • 2015.04.10. Testnevelési Egyetem (Bp.) 111 perc • a keresztény kontempláció tulajdonságai • az aktív és a passzív kontempláció különbségei • a kontempláció és a belső képek viszonya • a belső képek keletkezésének módja az emberben • a belső képalkotás jelentősége az embernél • a kontempláció gyakorlásának hatásai • a belső képektől az ősképekig • az ember saját ősképéhez való közeledése a kontempláció révén • keresztény misztikusok a kontemplációról: Dionüszosz Areopagitész, Keresztes Szent János, Eckhart mester és Thomas Merton • az aktív imádság mint a szellemi praxis része • az aktív imádság és a kontemplatív élet megközelítése az ezoterikus kereszténységben • az évkör megszentelése: 52 szellemi alapelv az év minden hetére
  Opciók Részletek
 • 2015.01.23. Testnevelési Egyetem (Bp.) 96 perc • Szent Szerafim élete • az Athos-hegyi szerzetesség rövid története • A belső ima három fokozata (hegy, pipacs, óceán) – a testi egészség fontossága – fizikai tisztánlátás – jelenlét és légzés – törekvés a Fény felé – a hajlékonyságban rejlő erő – őszinteség és alázat – a csepp és a tenger szimbolikája – dualitás-tudat és egység-látás • a hegy, a pipacs és az óceán által szimbolizált minőségek összefoglalása a • belső imával kapcsolatban – erények, belső minőségek, testi vonatkozások – mikor segítenek? – mire emlékeztetnek? – mire szólítanak fel?
  Opciók Részletek