• 122 perc Ízelítő a témákból:
  • 2022: a Jupiter éve!
  • a Jupiter alaptémái
  • a Jupiter bölcs tanításai
  • a Jupiter segít kilépni önmagunkból – az „extázis” helyes és helytelen útjai
  • a jupiteri bőség ismérvei
  • a vallás mint vállalás
  • a Jupiter az igazi vallásossághoz vezet el
  • a Jupiter / Nyilas hatása alatt álló játszmák
  • a Jupiter hatása a 12 csillagképben
   • Mit segít az adott konstelláció?
   • Mi jellemzi azt az embert, akinél domináns ez a hatás?
   • Milyen erények és negatívumok jelenhetnek meg nála?
   • Hogyan jelenik meg a Jupiter növekedést, gyarapodást serkentő ereje az adott csillagkép hatása alatt?
  Opciók Részletek
 • 236 perc Ízelítő a témákból:
  • • a Jupiter holisztikus megközelítése
   • a Jupiter az asztronómia szintjén – főbb jellemzők és különlegességek
   • A Jupiter asztrológiai megközelítésben
      o    a Jupiter és a Szaturnusz mint poláris pár
      o    a Jupiter mint a Merkúr magasabb oktávja
      o    a Jupiter alaptémái
      o    a Jupiter mint a Bölcsesség bolygója
      o    a Jupiterhez tartozó pozitív minőségek és negatív aspektusok
      o    a jupiteri erők hatása az emberben
      o    a jupiteri növekedés ismérvei
      o    a Jupiteri negatív aspektusai
      o    a Jupiter bölcs tanításai
   • a Jupiterhez tartozó szervek és betegségeik
   • az elfojtás–kompenzáció–krízis–gyógyulás folyamat a jupiteri életterületen
   • a Jupiter kialakulása a szellemtudomány megközelítésében
   • a Jupiter-szféra jellemzői a halál utáni létben, illetve az új inkarnáció előkészítése során
   • a Jupiter az asztroszófia tükrében
      o    a Jupiter segíti a megértést
      o    a Jupiter-lények szerepe az emberi szabadságban
      o    külső és belső ritmus az egyes főangyalok által uralt időszakokban
      o    Zadkiel, a Jupiter-arkangyal fő témái és hatásai
      o    Mikor kérjük Zadkiel segítségét?
   • önismereti kérdések a Jupiter-évhez
   • a Jupiteri fejlődés hét szintje
   • Jupiter-mantra és Jupiter-pecsét
   • 2022 – a Jupiter éve!
  Opciók Részletek
 • 242 perc Ízelítő a témákból:
  • a Szaturnusz kiemelt jelentősége 2021-ben
  • a Szaturnuszhoz tartozó minőségek, erények és negatív aspektusok
  • a Szaturnusz mint „Isten metszőollója”
  • a Szaturnusz üzenete
  • a Szaturnusz legfontosabb csillagászati jellemzői
  • a Szaturnuszhoz tartozó fő szervek és betegségek
  • a bőr és a csontrendszer összefüggései
  • a Szaturnusz és a táplálkozás – a lép szerepe az individualizálásban
  • a szaturnuszi halál-erők és a gondolkodás kapcsolata
  • a bolygó-szimbólumok értelmezése
  • elébe menni a Szaturnusz lemetsző hatásának – az önkéntes áldozathozatal jelentősége
  • a szaturnikus fejlődés hét szintje
  • a Szaturnusz-erők felvételét segítő és akadályozó tényezők
  • a Szaturnusz 29,5 éves ciklusa és annak jelentősége az ember sorsának alakulásában
  • biográfia (életút-elemzés) a szaturnuszi ciklusok szemszögéből
   • az első ciklus (0–30 éves korig) és annak legfontosabb szakaszai (első kvadrát, szembenállás, második kvadrát, trigonok és kvinkunxok)
   • az egyes szakaszok fő témái, központi kérdései, döntési helyzetei
   • jellemző életmotívumok, buktatók és nehézségek az egyes szakaszokban
   • a második ciklus (30-60 év) mint az első ciklus magasabb oktávja
   • a harmadik ciklus jellemzői (60-90 év)
  Opciók Részletek
 • 127 perc Ízelítő a témákból: • 2021 – a Szaturnusz éve • a Szaturnuszhoz tartozó fő minőségek • a Szaturnusz mint „Isten metszőollója” • a Szaturnuszhoz tartozó erények és negatív aspektusok • a Szaturnusz üzenete számunkra • a Szaturnuszhoz tartozó fő szervek és betegségek • a sors nem büntet, hanem kiegyenlít • sors-elfogadás és sors-szeretet • a felelősségvállalás jelentősége életünkben • az emberi fejlődés kulcsai • a törvények helyes megközelítése • a munka és a hivatás közötti különbségek • az életfeladatunknak megfelelő hivatás • az időtől való függetlenedés eszközei • a halálfélelem kialakulása és legyőzése • a tudatos küszöbátlépés jelentősége korunkban • a Szaturnusz mint hétszeres őrző • önvizsgálati kérdések a Szaturnusz évében • a szaturnikus fejlődés hét szintje
  Opciók Részletek
 • 2020.09.05. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 206 perc
  • a Hold holisztikus megközelítése
  • a Hold-kapuk szerepe
  • holdfogyatkozás és napfogyatkozás
  • a növekvő és a fogyó Hold hatása
  • a Hold és a táplálkozás
  • a Hold keletkezése
  • a Hold-kiválás jelentősége
  • a Hold-szféra és az elementális világ
  • a köztes lét a Hold-szférában
  • Hold-év és Nap-év, a 12 szent nap jelentősége
  • Gábriel mint a Hold-arkangyal ismérvei
  • röpimák Gábriel arkangyalhoz
  • feladatok és lehetőségek a Hold évében, 2020-ban
  • a Hold és a bizalom, a Hold és a Belső Gyermek
  • az anyai minőség szentháromsága
  • a Holddal összefüggő betegségek
  • a Hold és a meditációk
  • önismereti kérdések a Hold évéhez
  • a Hold-erők felvétele
  • Rudolf Steiner Hold-pecsétje és Hold-mantrái
  Opciók Részletek

Cím

Napfényes Tanfolyamok az alapítvány szervezésében: