• 84 perc Ízelítő a témákból:
  • a három isteni erény a kereszténységben
  • az isteni erények és az ima-élet egymásra hatása az embernél
  • „madarat tolláról, embert imájáról” – a világi élet és az ima-élet kapcsolata
  • ima-biográfia – életünk az imáink tükrében
  • a hit és az ima kapcsolata
   • az ima hiányának lehetséges okai
   • négy tipikus téves előfeltétel, amitől az ember a hitét függővé teszi
   • a hit, az ima és az érzékenység
   • a hit, az ima és az értelem
  • a remény és az ima kapcsolata
   • az alázat fontossága a reménnyel összefüggésben
   • a „lelki szegénység” átélésének fontossága
   • Krisztus mint a legfőbb reményünk
   • mindent a kegyelemnek köszönhetünk, amink van
   • az alázat és a megalázkodás közötti különbség
  • a szeretet és az ima kapcsolata
   • a szeretet és a kapcsolódni vágyás
   • az ima mint kapcsolódás Istenhez
   • Isten Szeretetének fogadása a csendes imában
   • az ima mint Isten egyik szeretetnyelve
   • kötelességként elmondott és belülről fakadó ima
  • az ima és az isteni erények
  Opciók Részletek
 • 95 perc Ízelítő a témákból:
  • az ima szerepe és lényege
  • két alapkérdés az ima kapcsán
  • amikor Isten nem válaszol az imánkra
  • a kérés és a követelés közötti különbség
  • az Ajándékozó (Isten) fontosabb az ajándéknál
  • a beteljesületlen ima lehetséges okai
  • az érett hívő jellemzői
  • az ima-élet és a világi élet kapcsolata
  • az Istennek tetsző élet hét alapelve
  • Isten kéréseinek megtartása
  • kulcskérdések a kérő imákhoz
  • Isten Csendje és az ahhoz való kapcsolódás
  • ószövetségi és újszövetségi példák, amikor Isten nem teljesítette a kéréseket
  • Pál apostol „tövise”
  • a saját töviseink megtalálása
  • erő a gyengeségben
  • Krisztus nevében kérni és hittel kérni az imában
  • a meghallgatott imádság
  Opciók Részletek
 • 91 perc Ízelítő a témákból: • az ima emlékeztet égi hazánkra • kapcsolat Istennel az ima által • az Istennel való kapcsolat hét szintje • Isten legyen a legjobb barátunk! • az ima segíti Isten érzékelését • Istenben találjuk az igazi boldogságot • Avilai Szent Teréz az imádságról - az ima által Istenre nézni - viszonozni Isten „szerelmét” - az ima révén kaput nyitni Istennek • Isten legfontosabb kérései az emberhez • az ember kérése Istenhez az ima révén • kapcsolódás az Igazi Középhez, aki Isten • fogadni Isten ajándékait az ima által • Isten mint az „Örök Te” • Istennel való egységélmény az ima által
  Opciók Részletek
 • Online előadás (2021. február 6.) „Szüntelenül imádkozzatok!” – Bevezetés az ima misztériumába 2. rész Ízelítő a témákból: • Az ima mint eszköz az ember égi hazájához való kapcsolódáshoz • Szívből fakadó ima, a szív mint az ima forrása • Az ima és a hit kapcsolata • Az ima az orvostudományi kutatások fényében • Angyali közreműködés az imádkozás során • A „szüntelenül imádkozás” jelentése • Az imahangulat hét alkotóeleme • Az ima mint dialógus az ember és az égiek között • Isten csendje és a szavak nélküli ima • Az ima mint az Istennel való szeretetegység átéléséhez vezető út • Az imaélet megújítása Krisztus által • Jézus Krisztus áldó imái és szabad imaélete • A szív szerepe és jelentősége a szüntelen imádságban • Isten élet-lehelete az emberben • Bibliai igehelyek az imádság fontosságáról és a szív szerepéről • Isten új szívről szóló ígéretének beteljesedése • A szívhez vezető zarándokút • A szív-éberség jelentése és jelentőség
  Opciók Részletek
 • Online előadás (2021. január 9.) „Szüntelenül imádkozzatok!” – Bevezetés az ima misztériumába 1. rész 109 perc • az ima jelentősége • a modern kori „ima-válság” • az ima mint misztérium • Krisztus megtanít imádkozni • az ima hét fokozata • Miért imádkozott Jézus Krisztus? • Jézus Krisztus imádságának helyszínei • Jézus Krisztus forradalmasítja az imát • a keresztény ima titkai • együtt imádkozni Krisztussal • a hegyen imádkozás szimbolikája • Krisztus az ima új formájáról • az első új ima: a Miatyánk
  Opciók Részletek

Cím

Napfényes Tanfolyamok az alapítvány szervezésében:

Önismereti tanfolyamok

Lelkiség, önismeret

A tanfolyamot 2 változatban is rendszeresen meghirdetjük (hétvégi és hétköznap esti).
A Sajátmese a lélek számára olyan éltető erők forrása, mint a test számára a finom és egészséges táplálék. A lélek ugyanúgy éhezi a mesét, mint a test az ételt.