fbpx

Akció az online előadásokra!

Akciót hirdetünk az online előadásokra az alábbiak szerint:
3 különböző normál előadás vásárlása esetén a 4. előadás ajándék!
Helyezz 4 normál előadást a kosárba és vásárlásnál használd a következő kuponkódot:
ELOADAS3+1

2 egész napos előadás vásárlása esetén a 3. normál előadás ajándék!
Az ajándék előadás normál (nem egész napos) előadás lehet. Helyezz 2 egésznapos valamint 1 normál előadást a kosárba és a vásárlásnál használd a következő kuponkódot:
ELOADAS2+1

Az élő előadások hiányában elkezdtük a korábbi előadások online videó formájában való feltöltését. Ezek számát folyamatosan növeljük, így a DVD és a CD formátum mellett egyre több előadás online videó formájában is megvásárolható lesz. Előadások megtekintése részletes tematikával 

Részletes tudnivalók az online nézhető előadásokról

 • 2020.09.05. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 206 perc
  • a Hold holisztikus megközelítése
  • a Hold-kapuk szerepe
  • holdfogyatkozás és napfogyatkozás
  • a növekvő és a fogyó Hold hatása
  • a Hold és a táplálkozás
  • a Hold keletkezése
  • a Hold-kiválás jelentősége
  • a Hold-szféra és az elementális világ
  • a köztes lét a Hold-szférában
  • Hold-év és Nap-év, a 12 szent nap jelentősége
  • Gábriel mint a Hold-arkangyal ismérvei
  • röpimák Gábriel arkangyalhoz
  • feladatok és lehetőségek a Hold évében, 2020-ban
  • a Hold és a bizalom, a Hold és a Belső Gyermek
  • az anyai minőség szentháromsága
  • a Holddal összefüggő betegségek
  • a Hold és a meditációk
  • önismereti kérdések a Hold évéhez
  • a Hold-erők felvétele
  • Rudolf Steiner Hold-pecsétje és Hold-mantrái
  Opciók Részletek
 • 2020.02.09. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 227 perc • a kommunikáció alapjai • a közlés négy aspektusa: tárgyi, önmegnyilvánulási, kapcsolati, felszólító • helyes kommunikáció a négy aspektus alapján • a befogadás négy füle – a domináns fül jelentősége • a beszéd folyamata – kódolás és dekódolás, értés és félreértés – a befogadás három fázisa – a tiszta kommunikáció elősegítése • az én-üzenetek jelentősége • kommunikáció a nőknél és a férfiaknál – a két nem eltérő sajátosságai – tipikus problémák a férfi-női kommunikációban – javaslatok a férfiak és a nők számára • az önfeltárás művészete • kommunikáció a „VAKOG” alapján – az öt típus (vizuális, auditív, kinesztetikus, olfaktorikus, gusztatorikus) jellemzői – összhangteremtés a „VAKOG” alapján – a VAKOG-típus beazonosítása a szemirányok figyelésével – a szemirányok jelentősége a kineziológiában • kommunikációs aranyszabályok
  Opciók Részletek
 • 2019.11.17. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 226 perc • a beszéd adta lehetőségek • kommunikáció az állat-, illetve a növényvilágban • nem-verbális kommunikáció • a kommunikáció öt szintje a közlés mélysége szerint • a kommunikáció három szabálya a tranzakcióanalízis fényében • az „előírások” szerepe a kommunikációban • gondolatok a metanyelvről • metanyelvi kifejezések, szófordulatok és azok valódi üzenetei • az aktív figyelem jelentősége • az aktív figyelem leggyakoribb akadályai • tanácsok az aktív figyelemhez • a sztrók szerepe a kommunikációban • a dicséret kifejezése és helyes fogadása • a helyes kérdezés titkai • nyitott és zárt kérdések, illetve kerülendő kérdésfajták • a kommunikáció szerepe a megismerő szeretet útján • a helyes kommunikáció aranyszabályai
  Opciók Részletek
 • 2019.02.09. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 269 perc • alapvető tudnivalók az álmokról, az álmok háromféle megközelítése • a repülős-lebegős álmok mint tipikus álmok – a pszichológia „nagyjai” és egyéb elméletek a repülős álmokról – a repülős álmok metafizikai é spirituális megközelítése – önismereti kérdések a repülős álmokhoz • a ruházat szerepe az álomban – a szerepszemélyiség és az álombéli ruházat összefüggései – példák az álombéli ruházatra • a meztelenség-álmok jelentősége és lehetséges értelmezései – önismereti kérdések az álombéli ruházat és meztelenség kapcsán • tudnivalók a rémálmokról – segítő kérdések a rémálmok megértéséhez – teendők rémálmok esetén – a gyermekek rémálmai • az álom-én megismerése, önismereti munka az álom-énnel – az álom-én pozitív formálása • a tudatos álmok hatása • a nyugodt és tudatos álmodás előkészítése (környezet, gyógynövények, ételek, illatok) • pozitív megerősítések lefekvés előtt • az álmokra való emlékezést segítő módszerek • az álmok a szellemtudomány fényében – én-hasadás az álomban – az ember hét tudatállapota, az alsóbb tudatállapotok átalakulása – szellemi típusú álmok
  Opciók Részletek
 • 2018.11.18. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 257 perc • az álmok háromféle megközelítése • Jung álomértelmezése – eltérések a freudi megközelítéstől – az álmok komplementer szerepe – az álmok szerepe a tudatos és a tudattalan kapcsolatában – a szimbólumok szerepe és értelmezése – az álmok négy fajtája Jungnál – „az álom én vagyok” • az ember négy tudatállapota • tudatos álmodás és imagináció – a tudatos álmodás hét ismérve – ébrenlét-tesztek és álomjelzők – a tudatos álmodás hét fokozata • kommunikáció az álomszereplőkkel – alapkérdések az álmunk szereplőihez – munka az ellenséges álomalakkal • anima és animus az álmainkban – megjelenési formák, jelek és szimbólumok, melyek az animára vagy az animusra utalnak • kulcsok a saját álmok megfejtéséhez • az álmok művészeti feldolgozása – az álomról készült kép értelmezése • a jungi asszociációs technika
  Opciók Részletek
 • 2018.10.20. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 189 perc • félelmek a négyes alap tükrében • a fóbiák csoportosítása az exoterikus és az ezoterikus pszichológiában • a leggyakrabban előforduló félelmek • félelmek a hét csakrához kötődően • a félelem spirituális megközelítése • a félelmek oldása természetgyógyászati módszerekkel (táplálkozás, gyógynövények, aromaterápia, homeopátia, légzés, mozgás stb.) • a félelem átalakítása áldással • a jelenlét és a félelem • a dominanciaigény, a bűntudat és az elvárások összefüggése a félelemmel • gyógyulás a félelmekből • a félelmek három szintje • a kockázatvállalás és a félelmek leküzdése • spirituális kockázatvállalás • alapelvek a félelmekről • a félelemkezelés hét szintje • hét kulcs a félelmek legyőzéséhez
  Opciók Részletek
 • 2018.04.15. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 263 perc • az álmok háromféle megközelítése – test szerint, lélek szerint és szellemi szempontból • az emberiség álmokhoz való viszonya a különböző korokban • tudnivalók az alvásciklusról – a paradox szakasz vagy REM-fázis jellemzői • Sigmund Freud és az álomfejtés – az álom mint vágyteljesülés – álom a külső érzéki, illetve a belső érzéki ingerek alapján – betegségre utaló álmok – álmok a belső pszichés ingerek alapján • álmaink keletkezése – látens és manifeszt álomtartalom, álommunka – sűrítés, eltolás és szimbolizálás mint elsődleges cenzúra – az álommunka egyéb összetevői • embertípusok az álmodáshoz való viszony alapján • álmok a szellemtudomány tükrében – a különböző testekből fakadó álmok jellemzői – néhány tipikus álomfajta: gyógyító-, halál-, vizsga-, profetikus és visszatérő álom – tudatos és nem tudatos álmok – az álomélet átalakulása a szellemi úton – a tudatos álmodás előkészítése és hét fokozata – álmok és az angyali hierarchiák
  Opciók Részletek
 • 2017.02.12. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 259 perc • a kapcsolatok jelentősége • a szeretet mint az ember alaptermészete • a sebek összefüggése a boldogtalan, diszharmonikus élettel • belső munka a lelki sebekkel • a szüleinktől kapható „három kincs” • maszkok a sebek elrejtéséhez • a lelki sebek öt fő típusának jellemzői – Mitől alakul ki? – Milyen maszkot választ az ettől szenvedő ember? – Milyen személyiségjegyeket eredményez ez a seb? – jellemző testalkat, tipikus szófordulatok, gyakori betegségtípusok – nehézségek, félelmek, hajlamok – tanácsok a gyógyuláshoz, a gyógyulás jelei – az adott típusú sebből kigyógyult ember erősségei • a megbocsájtás jelentősége, főleg a szülők felé • a sebek és maszkok elfogadása – a sebekhez való helyes hozzáállás • a lelki sebekhez kapcsolódó tanulnivalók • az igazi boldogság titka
  Opciók Részletek
 • 2016.11.20. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 251 perc • „Imádkozz úgy, mint Mária!” – „madarat tolláról, embert imájáról” – az ima-terápia néhány jellemzője – Mária imaéletének szakaszai és jellemzői – az ima szerepe Mária fogantatásánál és szülésénél – Mária hálaimája Erzsébetnél („Magnificat”) – a Magnificat párhuzamai Anna énekével (Sám. 2:1–10.) – „a szív csendjé”-nek fontossága az imával összefüggésben – Mária és Jézus kapcsolata Mária imái révén – a „szüntelen imádkozás” titkai • „Imádkozz úgy, mint Jézus!” – a hely és az idő szerepe Jézus imáinál – ima a hely minőségéhez, illetve az időponthoz igazítva – Jézus imájának misztériuma – Jézus imái életének kiemelt pontjain; ezek üzenetei a mai embernek – Jézus tanításai a helyes imáról • a belső ima hét szintje – összefoglalás
  Opciók Részletek
 • 2016.08.06. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 221 perc • a megbocsájtás jelentősége három vonatkozásban • a nem valódi megbocsájtás ismérvei • a valódi megbocsájtás jellemzői – a tudatos felejtés és a tudatos emlékezés jelentősége – a világba kerülő rossz ellensúlyozása • a megbocsájtás mint hétfokú beavatási út • a megbocsájtás fokozatai • bűnbeesés és kegyelem • Krisztus példázata a megbocsájtásról – a király és a gonosz szolga története o az isteni kegyelem és az emberi megbocsájtás viszonya o a megbocsájtás mint az adósság elengedése • a megbocsájtás mint tudatos döntés • a gondolatok uralásának fontossága – röpimák negatív gondolatok esetén • a megbocsájtás és a szabadság • az igazi megbocsájtás hét jele • a megbocsájtás kozmikus ősképei • a megbocsájtás hatásai kozmikus szinten • a megbocsájtás akadályai; segítő kérdések a megbocsájtáshoz • az igazi megbocsájtás következményei
  Opciók Részletek
 • 2016.04.17. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 228 perc • az Istenkép változásának szintjei • a felnőttkori Istenképet meghatározó gyermekkori tényezők • az egyes Istenképek jellemzői, lehetséges buktatói • felismerések, feladatok az egyes szinteken • fejlődési lehetőség a különböző Istenképeken belül • Milyen válaszokat adunk Istenképünknek megfelelően a következő kérdésekre: – Milyen világot teremtett Isten? – Mi az emberi élet célja? – Mi vezet az élet beteljesedéséhez? – Hogy tudok az Istenhez kapcsolódni? • az Istenkép torzulásának gyerekkori okai • a torz Istenkép és a torz önkép kapcsolata • az Istenkép „méregtelenítése” • az „ellenőrző Istenkép” megismerése és átalakítása • a „büntető Istenkép” megismerése és átalakítása • az Istenben való csalódás megértése • a torz Istenkép elengedése • Isten és az ember kapcsolata • „Isten a szeretet” (1Jn. 4:16)
  Opciók Részletek
 • 2016.03.20. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 269 perc • az irgalmasság hét lelki cselekedetének értelmezése – egymásra vagyunk bízva – felelősség magunkért és másokért – a megintés helyes módjai – a tanítás mint égi kincsek átadása – a keresztény tanító fő ismérvei – Mi szükséges a jó tanácshoz? – Krisztus mint az igazi vigasztaló – a „szent sírás”-ról – az igazi megbocsájtás jelei Krisztus szerint – Golgota mint a megbocsájtás ősképe • az irgalmasság hét szellemi cselekedete – egy alapvető különbség a testi-lelki és a szellemi cselekedetek között – a betegek csodás meggyógyítása – a megszállottak megszabadítása – az ellenerők megváltása – csodatételek az isteni irgalmasság jegyében – a bűnök megbocsájtása – a kegyelem és a bűnbocsánat elutasításának lehetséges okai – a karma átvállalása – halottak feltámasztása
  Opciók Részletek
 • 2016.02.14. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 270 perc • 2016: az irgalmasság éve • XXIII. János pápa, II. János Pál pápa és Ferenc pápa az irgalmasságról • Szent Fausztina mint az irgalmasság hírvivője – kilenced az isteni irgalmassághoz • az irgalmasság szerepe az utolsó ítéletnél • felismerni Krisztust mindenkiben • az irgalmasság hét testi cselekedete – közvetlen (fizikai) és szimbolikus (lelki-szellemi) megközelítések – földi és égi táplálék; éhezés és pazarlás a világon – a vízfogyasztás szellemi jelentősége; Krisztus szomjúságának enyhítése – a ruházkodás szellemi háttere; a „menyegzői ruha” jelentősége – a vendégszeretet jelentősége; befogadni az idegeneket a szívünkbe – a szegények és betegek segítésének tízparancsolata; betegség és gyógyulás – a rabkiváltó rendek tevékenysége; az asztrális börtön falai; Jézus Krisztus mint szabadító – a temetési szertartás lényege; a múlt eltemetése • az irgalmasság 7 testi cselekedetének összefüggése az ember 7 lénytagjával
  Opciók Részletek
 • 2015.10.18. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 242 perc • Arisztotelész és Aquinói Szent Tamás tanításai a bátorságról • az újtól, újdonságtól való félelem (neofóbia) okai és a gyógyuláshoz vezető kulcsok – József, Heródes, a napkeleti bölcsek és Mária hozzáállása Jézus születéséhez • félelem a kudarctól és a megszégyenüléstől – a modern kor sikerorientáltsága és a kudarc valódi szerepe életünkben – Jézus tanítása a szégyenről • a természeti jelenségektől való félelmek és azok lelki-szellemi okai • a természeti katasztrófák szellemi háttere • módszerek a félelmek oldására és gyógyítására • az ember tipikus szabotázs-módszerei mint a változást és gyógyulást akadályozó tényezők • a szorongás mint korunk alapérzése • a szorongás és a félelmek gyógyításának spirituális megközelítése – a félelmek legyőzése Istenben – félelem és szeretet – az ima mint a félelem ellenszere • a Krisztus általi Megváltás szerepe a félelmek feloldásában • hét fő tanítás az evangéliumokban a félelmek legyőzéséről
  Opciók Részletek
 • 2015.02.15. Testnevelési Egyetem (Bp.) 217 perc • a fóbiák csoportosítása az exoterikus és az ezoterikus pszichológiában • a mag-félelem (gyökérfélelem) jellemzői és annak legyőzése • jin és jang típusú félelmek • félelmek a négy elemhez kötődően • a 12 csillagképhez kapcsolódó félelmek • a félelem mint üzenet, a félelemhez való hozzáállás • tipikus félelemelkerülési stratégiák • bűntudat és félelem • 7 gyakori félelem és ezek feloldása: – félelem a sötétségtől, a repüléstől, a magasságtól és a betegségektől – önmagunk féltése, félelem a jövőtől és a víztől • „aki követni akar, vegye fel keresztjét…” – félelmek a kereszthordozással kapcsolatban – „minden napnak megvan a maga keresztje” – az ego kifogásai a kereszthordozással szemben • a félelmekből való gyógyulás segítése testi módszerekkel: • táplálkozás, gyógynövények, aromaterápia, homeopátia, légzőgyakorlatok, lazítás, mozgás, szabad energiaáramlás biztosítása, „fókuszolás” • a félelem átalakítása áldással
  Opciók Részletek
 • 2014.10.26. Testnevelési Egyetem (Bp.) 237 perc • félelmek a „négyes alap” tükrében (félelmek a természettel, embertársainkkal, önmagunkkal és a természetfelettivel kapcsolatban) • egészség és félelem • az igazságtól, a felelősségvállalástól és a sebezhetőségtől való félelem következményei • a félelem testi és lelki hatásai • félelem és fóbia, a fóbiák alapvető csoportjai • a leggyakoribb félelmek • a félelemre adott hét tipikus viselkedési forma • félelmek a szellemi úton • félelem és szeretet, félelem és jelenlét, félelem és vágy • gyógyulás a szellemitől való félelemből • félelmek a hét csakrához kapcsolódóan (néhány részletesebben tárgyalt téma: félelem a szegénységtől, félelem a másik nemtől, félelem a gonosztól, félelem a szeretettől stb.) • a szeretet útjának három fokozata • „Isten a szeretet” • a félelem spirituális megközelítése • a félelmek lehetséges okai és gyógyulás a félelmekből
  Opciók Részletek