Akció az online előadásokra!

Akciót hirdetünk az online előadásokra az alábbiak szerint:
3 különböző normál előadás vásárlása esetén a 4. előadás ajándék!
Helyezz 4 normál előadást a kosárba és vásárlásnál használd a következő kuponkódot:
ELOADAS3+1

2 egész napos előadás vásárlása esetén a 3. normál előadás ajándék!
Az ajándék előadás normál (nem egész napos) előadás lehet. Helyezz 2 egésznapos valamint 1 normál előadást a kosárba és a vásárlásnál használd a következő kuponkódot:
ELOADAS2+1

Az élő előadások hiányában elkezdtük a korábbi előadások online videó formájában való feltöltését. Ezek számát folyamatosan növeljük, így a DVD és a CD formátum mellett egyre több előadás online videó formájában is megvásárolható lesz. Előadások megtekintése részletes tematikával 

Részletes tudnivalók az online nézhető előadásokról

 • 188 perc Ízelítő a témákból:
  • az ünnepek jelentősége
  • profán idő és szent idő
  • az évkör ünnepei és a beavatás
  • az évkör körforgása és a Föld légzése
  • a hét fő ünnep
  • a téli napforduló és a Karácsony
  • a tavaszi nap-éj egyenlőség és a Húsvét
  • a nyári napforduló és a János-nap
  • az őszi nap-éj egyenlőség és a Mihály-nap
  • a Krisztus előtti ünnepnapok és a keresztény ünnepek összefüggései
  • az ünnepek és a tudatszintek, illetve a beavatási fokozatok kapcsolata
  • az év két felének jellemzői (János-naptól Karácsonyig, illetve Karácsonytól János-napig)
  • az évszakok szellemi megközelítése
  • az évszakok és a Jelenlét Angyalai
  • az évszakok üzenete az ezoterikus kereszténységben
  • Krisztus keresése az egyes évszakokban
  • az évkör átélése Michael, Szófia és Krisztus vezetésével
  Opciók Részletek
 • 200 perc Ízelítő a témákból:
  • a négy elem szerepe a világ keletkezésében az ókori tanítások szerint
  • a négy alapelem és a négy platonikus test, illetve a négy fizikai alaperő
  • Platón és Arisztotelész tanításai a négy elemről
  • önismeret a négy elem alapján
  • a domináns elem és az árnyékelem felfedezése magunkban
  • a tűz, a víz, a levegő és a föld típusú ember lélekrajza – pozitív tulajdonságok és negatív hajlamok, erények, kihívások és gyengeségek
  • a négy elem összefüggése az alszemélyiségekkel, illetve a temperamentummal
  • időorientáltság, a döntés és az értékelés szempontjai a négy típusnál
  • testi jellemzők és egészségmegőrző javaslatok a négy típus számára
  • az elemek, az emberi testek és az érzékelés összefüggései
  • a csakrák és az elemek
  • a planetáris inkarnációk és az elemek keletkezése, illetve feloldódása
  • a négy elem szellemi háttere
  • a beavatás előtti elemi próbák
  • föld-, tűz, víz- és levegőpróba régen és a mai korban
  • az elementális lények típusai és azok üzenetei az ember számára
  • a Jelenlét Angyalai és a négy elem
  • a négy elem és azok egyesítése az alkímiában (a kvintesszencia létrehozása)
  • belső fejlődés az elemek tükrében
  Opciók Részletek
 • 221 perc Ízelítő a témákból:
  • a megbocsájtás különböző szintjei
  • a neheztelés leggyakoribb okai
  • a megbocsájtás mint a fájdalmas emlékek gyógyítása
  • a megbocsájtás mint a tudati lélek korának egyik fő feladata
  • felejtés és emlékezés
  • a nem valódi és a valódi megbocsájtás ismérvei
  • megbocsájtás és szabadság
  • a megbocsájtás fokozatai
  • megbocsájtás önmagunknak
  • a bűntudat és az Isten-kép kapcsolata
  • a bűntudat feloldása
  • a türelem mint a megbocsájtás előszobája
  • tolerálni más emberek gondolatait
  • a megbocsájtás mint beavatási út
  • a neheztelés és a megbocsájtás következményei a Köztes Lét szempontjából
  • a megbocsájtás mint belső halál és belső feltámadás
  • a megbocsájtás ősképei az Újszövetségben
  • szubjektív karma és objektív karma
  • a megváltás misztériuma
  • karma és kegyelem
  • a megbocsájtás szerepe a Kozmosz átalakításában
  • az igazi megbocsájtás következményei
  Opciók Részletek
 • 250 perc Ízelítő a témákból:
  • alapvető tudnivalók a műről
  • a kisbolygó mint a lélek szimbóluma
  • bolygónk napi tisztítása
  • a vulkánok szimbolikája – szennyeződések, kitörések, tisztítás
  • az ima és a meditáció kapcsolatáról és jelentőségéről
  • a Kis Herceg és a pilóta beszélgetése a tövisekről
  • a tövisek mint az egó-védő mechanizmusok jelképei
  • a tövis szellemi megközelítése - Pál apostol töviséről - az emberiség kollektív tövise
  • utazás a hat bolygón keresztül - a hat ember mint hat tipikus torzult személyiség – a király, a hiú, az iszákos, az üzletember, a lámpagyújtogató, a geográfus - a gyógyulás útja számukra, amire a Kis Herceg utal a találkozások során
  • a rózsa jelentése „A kis herceg”-ben
  • a szív-rózsa jelentősége, a belső rózsa gondozása
  • tudati éberség és szív-éberség
  • a szív-kapcsolat három fokozata
  • a szív hétszeres titka
  • a szívünk három fő betegsége
  • rózsa és kereszt
  • személyes találkozás a Kis Herceggel
  • életreform a Kis Herceg tanításai alapján
  Opciók Részletek
 • Ízelítő a témákból:
  • alapvető tudnivalók és érdekességek a műről
  • a szerző életének legfontosabb mozzanatai
  • „A kis herceg” születésének körülményei
  • a motorhiba mint szív-hiba – kapcsolódás a szívünkhöz
  • Milyen lényegi kérdésekhez ad kulcsokat „A kis herceg”?
  • „A kis herceg” és a küszöb-élmény
  • a kis herceg és a Belső Gyermek
  • a kis herceg mint ébresztő – szellemi alvás és szellemi ébredés
  • gyermeki lét és felnőtt lét – a két minőség szintézise
  • a kis herceg szellemi aspektusai
  • a három fő szív-hiba és gyógyításuk
  • a kényszerleszállás szimbolikája
  • a pilóta gyerekkori rajzainak jelentősége
  • a kis herceggel való találkozás előzményei és legfőbb ismérvei
  • a kis herceg kérése és a pilóta reakciói – tipikus emberi megnyilvánulások az Égiek kéréseire
  • a bárány szimbolikája
  • a három legfontosabb keresztény imagináció
  • a kis herceg öltözetének jelentősége – kardja, palástja, virágdísze
  • a „sivatagba zuhant ember” öt jellemzője és feladata
  • a kis herceg bolygója
  • a majomkenyérfa szimbolikája
  • az önvizsgálat mint belső gyomlálás
  • a kis herceg tíz fontos tanítása
  Opciók Részletek
 • 236 perc Ízelítő a témákból:
  • • a Jupiter holisztikus megközelítése
   • a Jupiter az asztronómia szintjén – főbb jellemzők és különlegességek
   • A Jupiter asztrológiai megközelítésben
      o    a Jupiter és a Szaturnusz mint poláris pár
      o    a Jupiter mint a Merkúr magasabb oktávja
      o    a Jupiter alaptémái
      o    a Jupiter mint a Bölcsesség bolygója
      o    a Jupiterhez tartozó pozitív minőségek és negatív aspektusok
      o    a jupiteri erők hatása az emberben
      o    a jupiteri növekedés ismérvei
      o    a Jupiteri negatív aspektusai
      o    a Jupiter bölcs tanításai
   • a Jupiterhez tartozó szervek és betegségeik
   • az elfojtás–kompenzáció–krízis–gyógyulás folyamat a jupiteri életterületen
   • a Jupiter kialakulása a szellemtudomány megközelítésében
   • a Jupiter-szféra jellemzői a halál utáni létben, illetve az új inkarnáció előkészítése során
   • a Jupiter az asztroszófia tükrében
      o    a Jupiter segíti a megértést
      o    a Jupiter-lények szerepe az emberi szabadságban
      o    külső és belső ritmus az egyes főangyalok által uralt időszakokban
      o    Zadkiel, a Jupiter-arkangyal fő témái és hatásai
      o    Mikor kérjük Zadkiel segítségét?
   • önismereti kérdések a Jupiter-évhez
   • a Jupiteri fejlődés hét szintje
   • Jupiter-mantra és Jupiter-pecsét
   • 2022 – a Jupiter éve!
  Opciók Részletek
 • 242 perc Ízelítő a témákból:
  • a Szaturnusz kiemelt jelentősége 2021-ben
  • a Szaturnuszhoz tartozó minőségek, erények és negatív aspektusok
  • a Szaturnusz mint „Isten metszőollója”
  • a Szaturnusz üzenete
  • a Szaturnusz legfontosabb csillagászati jellemzői
  • a Szaturnuszhoz tartozó fő szervek és betegségek
  • a bőr és a csontrendszer összefüggései
  • a Szaturnusz és a táplálkozás – a lép szerepe az individualizálásban
  • a szaturnuszi halál-erők és a gondolkodás kapcsolata
  • a bolygó-szimbólumok értelmezése
  • elébe menni a Szaturnusz lemetsző hatásának – az önkéntes áldozathozatal jelentősége
  • a szaturnikus fejlődés hét szintje
  • a Szaturnusz-erők felvételét segítő és akadályozó tényezők
  • a Szaturnusz 29,5 éves ciklusa és annak jelentősége az ember sorsának alakulásában
  • biográfia (életút-elemzés) a szaturnuszi ciklusok szemszögéből
   • az első ciklus (0–30 éves korig) és annak legfontosabb szakaszai (első kvadrát, szembenállás, második kvadrát, trigonok és kvinkunxok)
   • az egyes szakaszok fő témái, központi kérdései, döntési helyzetei
   • jellemző életmotívumok, buktatók és nehézségek az egyes szakaszokban
   • a második ciklus (30-60 év) mint az első ciklus magasabb oktávja
   • a harmadik ciklus jellemzői (60-90 év)
  Opciók Részletek
 • 2020.09.05. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 206 perc
  • a Hold holisztikus megközelítése
  • a Hold-kapuk szerepe
  • holdfogyatkozás és napfogyatkozás
  • a növekvő és a fogyó Hold hatása
  • a Hold és a táplálkozás
  • a Hold keletkezése
  • a Hold-kiválás jelentősége
  • a Hold-szféra és az elementális világ
  • a köztes lét a Hold-szférában
  • Hold-év és Nap-év, a 12 szent nap jelentősége
  • Gábriel mint a Hold-arkangyal ismérvei
  • röpimák Gábriel arkangyalhoz
  • feladatok és lehetőségek a Hold évében, 2020-ban
  • a Hold és a bizalom, a Hold és a Belső Gyermek
  • az anyai minőség szentháromsága
  • a Holddal összefüggő betegségek
  • a Hold és a meditációk
  • önismereti kérdések a Hold évéhez
  • a Hold-erők felvétele
  • Rudolf Steiner Hold-pecsétje és Hold-mantrái
  Opciók Részletek
 • 2020.02.09. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 227 perc • a kommunikáció alapjai • a közlés négy aspektusa: tárgyi, önmegnyilvánulási, kapcsolati, felszólító • helyes kommunikáció a négy aspektus alapján • a befogadás négy füle – a domináns fül jelentősége • a beszéd folyamata – kódolás és dekódolás, értés és félreértés – a befogadás három fázisa – a tiszta kommunikáció elősegítése • az én-üzenetek jelentősége • kommunikáció a nőknél és a férfiaknál – a két nem eltérő sajátosságai – tipikus problémák a férfi-női kommunikációban – javaslatok a férfiak és a nők számára • az önfeltárás művészete • kommunikáció a „VAKOG” alapján – az öt típus (vizuális, auditív, kinesztetikus, olfaktorikus, gusztatorikus) jellemzői – összhangteremtés a „VAKOG” alapján – a VAKOG-típus beazonosítása a szemirányok figyelésével – a szemirányok jelentősége a kineziológiában • kommunikációs aranyszabályok
  Opciók Részletek
 • 2019.11.17. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 226 perc • a beszéd adta lehetőségek • kommunikáció az állat-, illetve a növényvilágban • nem-verbális kommunikáció • a kommunikáció öt szintje a közlés mélysége szerint • a kommunikáció három szabálya a tranzakcióanalízis fényében • az „előírások” szerepe a kommunikációban • gondolatok a metanyelvről • metanyelvi kifejezések, szófordulatok és azok valódi üzenetei • az aktív figyelem jelentősége • az aktív figyelem leggyakoribb akadályai • tanácsok az aktív figyelemhez • a sztrók szerepe a kommunikációban • a dicséret kifejezése és helyes fogadása • a helyes kérdezés titkai • nyitott és zárt kérdések, illetve kerülendő kérdésfajták • a kommunikáció szerepe a megi