Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg a témát, a részletes tematikát lásd az adott részekre kattintva!

 • Akció!
  Ízelítő a témákból:
  • Mi mindent tehetünk boldogságunk érdekében?
  • Hogyan tűzzünk ki pozitív célokat?
  • Melyek a legfőbb akadályai a boldogság elérésének és hogyan tudjuk ezeket átalakítani?
  • Hogyan legyünk helyesen optimisták?
  • Mi a boldog élet tizenkét aranyszabálya?
  • Mi a pozitív lét hét dimenziója?
  • Hogyan tudjuk megváltoztatni a gondolkodásunkat úgy, hogy ezáltal örömtelibbé váljon az életünk?
  • Mit tanítottak a boldogságról az ókori bölcsek, és mit tanít a modern pszichológia?
  Kosárba teszem Részletek
 • 2019.03.22. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 113 perc • az önmagunkhoz való őszinteség fontossága – alapvető kérdések az önvizsgálathoz – Önmagunk barátja vagy ellensége vagyunk? • konfliktuskezelési stratégiák – a passzív-önfeladó és az agresszív-erőszakos típus – az ezek mögött álló hitrendszerek – gyerekkori hatások és a konfliktuskezelés – az asszertív kommunikáció alapjai – asszertív konfliktuskezelés (a DERN-módszer) • önmagunk elfogadása és az ideálok • minden ember különleges • a perfekcionizmus elengedése – alapvető kérdések perfekcionistáknak • a mindennapi csodák felfedezése • önátadás a pillanatnak
  Opciók Részletek
 • 2019.01.25. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 107 perc • boldogság-identitás • a boldogság megosztása • örülni mások boldogságának • belső napüdvözlet – Kezdjük örömmel a napot! • a környezetünk boldoggá tétele • a mesehősök hét boldogságreceptje • értékes célok kitűzése • az erőfeszítések jelentősége • Alakítsuk ki az elköteleződést! • az önmagunk felé való elköteleződés • a boldogság hét alapelve
  Opciók Részletek
 • 2018.11.30. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 98 perc • a pszichológia új irányzatai • a felelősségvállalás jelentősége – az ember teremtő ereje – védekező mechanizmusok a felelősség elkerülésére – áldozati tudat vagy tudatos sorsformálás • a gondolkodásmód megváltoztatása – tipikus negatív gondolatok önmagunkról, az életről és az embertársainkról – pozitív gondolatok ugyanezekről a témákról – a gondolat hatalma – a változás alapelvei és a változást akadályozó fő tényezők • IGEN-t mondani mindarra, ami van – tagadás és elutasítás, mindennapi „nem”-jeink – elfogadás és boldogság – a szeretet alkímiája – az IGEN-t mondás három fokozata • zárógondolatok a boldogságról
  Opciók Részletek
 • 2018.05.26. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 77 perc • a pozitív pszichológia néhány fontos jellemzője • a pozitív pszichológia és a viselkedésszabályozás • a viselkedésszabályozás és a boldogságszint összefüggése • az emberi viselkedés hét szintje – alacsonyabb rendű viselkedésszabályozók: vágykielégítés, reakció, tanult szokások, társadalmi elvárások – magasabb rendű viselkedésszabályozók: életszükségletek, szabadság, „végső megértés” • néhány gyakori boldogságmítosz és a valóság – a pénz és a boldogságszint összefüggése – az élmények mint boldogságfokozók – a siker és a boldogság kapcsolata – boldogság a munkahelyen, boldogságökonómia • a boldogság három aranyszabálya
  Opciók Részletek
 • 2017.05.26. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 88 perc • a hét görög bölcs tanácsai a boldog és teljes élethez – „Ismerd meg önmagad!” – az ember valódi lényének megismerése – „Légy mértékletes!” – „A legszebb dolog a világon a nyugalom” – „Ha megtanultál engedelmeskedni, akkor tudsz majd uralkodni” – „Emlékezz meg a barátaidról!” – „Fizesd vissza a tartozásod!” – a karma mint adósság rendezése – „Az emberek többsége rossz” – a mondat helyes értelmezése • Buddha tanításai az örömről – az igazi öröm ismérvei – az igazi öröm és a szórakozás közötti különbségekről – a teljesség-tudat és az összekötöttség-tudat jelentősége – a megingathatatlan belső béke születése – a túlzott birtoklásvágy következményei – kilépés a győzelem és vereség játszmájából
  Opciók Részletek
 • 2015.12.12. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 114 perc • a hinduizmus tanításai az örömről és a boldogságról – a szenvedés végső oka és az igazi boldogság forrása az advaita védánta alapján – Rabindranáth Tagore gondolatai a az örömről az Upanisadok nyomán • a buddhizmus hitvallása a szenvedésről és az örömről – szabadulás a szenvedéstől, a szenvedés végső oka Buddha tanításában – a szenvedés és öröm fölé emelkedés állapota – a Dammapada tanításai a boldogságról – a jelenlegi dalai láma tanácsai a boldogsághoz • a judaizmus tanításai a boldogságról a Zsoltárok Könyvének tükrében – az Isten Igéjéből fakadó boldogság – az isteni törvények megtartásából fakadó boldogság – a bűnbánatból fakadó boldogság ösvénye • a kereszténység tanításai a boldogságról – az öröm megjelenése Jézus életében; Jézus megnyilatkozásai az örömről – Krisztusban válik teljessé az ember öröme – zavartalan és megzavarhatatlan boldogság – szeretet és boldogság – „az öröm tízparancsolata”
  Opciók Részletek
 • 2015.05.15. Testnevelési Egyetem (Bp.) 83 perc • a szenvedés és a boldogtalanság elsődleges okai • ellenállás és elfogadás, ezek következményei • a problémákhoz való helyes hozzáállás és a problémákhoz való ragaszkodás okai • problémacentrikusság helyett megoldáscentrikusság, a problémakezelés lépcsőfokai • „akkor leszek boldog, ha...” – gyakori boldogság-mítoszok • önmagunk valódi elfogadása és szeretete • a boldogság mint igazi alaptermészetünk része • a várni tudás képességének jelentősége • az élvhajhászat mint az igazi boldogság pótléka
  Opciók Részletek
 • 2014.10.18. Testnevelési Egyetem (Bp.) 102 perc • a pozitív gondolkodás jelentése és jelentősége • optimista hozzáállás az örömhöz és a szenvedéshez • a pozitív szellemi tartás jelentősége • egy nehéz élethelyzetre adott optimista és pesszimista reakció jellemzői • az élet irányíthatóságának megítélése • karmikus és szabad események az életben • a pozitív pszichológia az optimizmusról – optimista és pesszimista emberek körében végzett felmérések eredményei • Martin Seligman „A, B, C, D, E” módszere az optimista megközelítés eléréséhez magunkban • az események értelmezésének jelentősége és az értelmezés négy fő módja • funkcionális és diszfunkcionális optimizmus, a rosszul értelmezett optimizmus jellemzői • a helyesen értelmezett optimizmus tíz alapelve • a szívcsakra felélesztésének jelentősége korunkban, a pozitivitás mint az egyik szívcsakraerény • a pozitív lét hét dimenziója: pozitív gondolkodás, érzés és akarat, pozitív beszéd, cselekvés és tudat, pozitív élet
  Opciók Részletek
 • 2014.05.17. Testnevelési Egyetem (Bp.) 113 perc • pozitív célok kitűzése mint a sikeresség egyik tényezője • a nem megfelelő célok ismérvei • a pozitív cél szintjei • a pozitív célok és az értékrend összefüggése • pozitív célokkal kapcsolatos kérdések • a pozitív cél elérésének hét tényezője és ezek mélyebb jelentése: pozitív önelvárás, pozitív önmotiváció, pozitív önértékelés, pozitív önirányítás, önfegyelem, önbecsülés, pozitív én-dimenzió • a boldogság spirituális megközelítése • a boldogság átélése az „alvó tudatban”, illetve az „éber tudatban” • élvezet és fájdalom összefüggése • a belülről fakadó öröm természete • az isteni boldogság állapota • az élvezet, a belső öröm és az üdvösség összehasonlítása • az igazi boldogság titkai • mesterek az igazi boldogságról
  Opciók Részletek