Barion Pixel
 • 87 perc Ízelítő a témákból:
  • a szellemi vakság főbb jellemzői
  • a vak ember meggyógyítása során felhasznált köpés és sár szimbolikája
   • ószövetségi és újszövetségi példák, ahol a köpés megjelenik
   • a nyál gyógyító felhasználása
   • a testnedvekkel való gyógyítás (koproterápia) a régi időkben
   • „lemosni a sarat az arcunkról”
   • a sár ezoterikus értelmezése
   • metafizikai aforizmák, melyekben a nyál, könny, vér megjelenik
  • a vak ember feltétlen hite, bizalma Krisztus felé
  • az ember szellemi alaphelyzete
  • a vak ember mint a szellem koldusa
  • az emberi élet egyik magasztos célja: Isten-bizonyítékká válni
  • a gyógyulásra való érettség jelei
  • „három lépés” Krisztus felé
  • az engedelmes hit jelentősége
  • a szellemi vakságban maradás okai
  • a Siloám tavában elvégzett arcmosás jelentései
  • visszatérni Krisztushoz
  • hét kulcs a szellemi vakság legyőzéséhez
  Opciók Részletek
 • 98 perc Ízelítő a témákból:
  • a fény hét megközelítése
  • a fény mint szimbólum
  • összefüggés a keleti utak és a János-kereszténység három nagy áramlata között
  • fény a manicheista tanításokban
     - a két elv tana
     - a három pillanat tana
     - a sötétség megváltása
     - az életreform esszenciája Maninál
     - az öt sötét minőségtől az öt fényes minőségig
  • fény a rózsakeresztes tanításokban
     - az árnyéktól való megszabadulás fázisai
     - a jobb szem és a bal szem feladata
     - a fény-ruha jelentősége és megtisztítása
     - a fény-ruha egyesítése a saját szellemmel
     - rózsakereszt a megújult fény-ruhán
  • fény az antropozófiai tanításokban
     - a fény születése a Nap-létben
     - Isten-élmény a levegő által a régebbi korokban
     - a levegő szerepét átvette a fény
     - szellemi Úrvacsora
  „Krisztus a Világ Világossága” – ennek értelmezése a három áramlatban
  Opciók Részletek
 • 102 perc Ízelítő a témákból:
  • a szellemi vakság legfőbb jellemzői
  • a Jn. 9:5. jelentésrétegei („Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak.”)
  • a fény tisztelete az ősi kultúrákban
  • Krisztus beavat a fény titkaiba
  • a fény megközelítésének hét legfőbb aspektusa
  • a fény mint szimbólum
  • a fény jelentősége a buddhizmusban
   • a tudat fényét eltakaró négy fátyol
   • az ember eredendő fény-mivolta
   • a fény jelentősége a halál során
  • a fény jelentősége a hinduizmusban
   • díváli, vagyis a fény hindu ünnepe
   • a belső fény megtalálása
  • fény jelentősége a judaizmusban
   • a fény teremtése Mózes első könyvében
   • Hanuka, vagyis a zsidó fény-ünnep
   • a fény szimbolikája a Messiásról szóló ószövetségi jövendölésekben
  • a fény szerepe a kereszténységben
   • a fény Pál apostol leveleiben
   • Krisztus mint a Világ Világossága
  • Krisztus mint a Nap szellemi lénye
  • Krisztus megismerésének négy fokozata
  • Krisztus szellemi látása és hallása
  • a keresztény ünnepek fénye
  • út az Isteni Szentháromság fényéhez
  Opciók Részletek
 • 115 perc Ízelítő a témákból:
  • a szellemi vakság főbb jellemzői
  • a János 9. fejezet 4. versében található jézusi mondások értelmezése
  • teljesíteni az Atya akaratát
  • a „nappal” és „éjszaka” szimbólumok jelentésrétegei az exoterikus és az ezoterikus kereszténység fényében
  • a „küldött” szó jelentősége a vak ember meggyógyításának történetében
  • az arc mint szimbólum jelentése
  • Mit jelent megmosni az arcunkat Krisztusban?
  • a bűnbeesés összefüggése az ember szellemi vakságával
  • a szellemi látás visszanyerése Krisztus által
  • a szimbólumok értelmezése Szent Ágostonnál
  • „belső nappal” és „belső sötétség”
  • Krisztus mint a szellemi világ Napja, a Világ Világossága
  • a szellemi látás visszanyerése – „szellemi látásjavítók”
  • az ember tudatállapotai az emberiségfejlődés különböző szakaszaiban
  • különleges kapcsolódás a hármasságokon belül; a lelki területek rejtett kapcsolatai egymással
  • az imaginatív tudat három szintje
  • az imagináció első stádiuma és a szimbólumok
  • a képekkel való belső munka, hét fázisa és az ehhez javasolt szimbólumok
  • a szellemi látás előkészítése az embernek adott szellemi képekkel
  Opciók Részletek
 • 105 perc Ízelítő a témákból:
  • önvizsgálati kérdések a vak ember meggyógyítása kapcsán (Jn. 9. fejezet)
  • a szellemi vakság fokozatai
  • az Igazság megismerésének fontossága és a vele járó felelősség súlya
  • megfelelő felkészülés az igazság megismerésére
  • vakság a test, a lélek és a szellem szintjén
  • Krisztus kigyógyít a szellemi vakságból
  • a szellemi vakság főbb jellemzői
  • a szellemtudomány három alaptézise
  • téves hozzáállások a magasabb megismeréshez
  • a szellemi fejlődés nem magánügy, hanem közügy
  • a szellemi fejlődésre való törekvés fontossága
  • a megismerés történetének fő korszakai
  • az imaginatív tudat jellegzetességei
  • a régi típusú, asztrális látás és az új típusú, szellemi látás közötti különbségek
  • az imaginatív tudatállapot kialakításának néhány előfeltétele
  • a szellemi látás felébresztésének folyamata korunkban
  • a hétköznapi intellektustól az intelligens tisztánlátásig
  Opciók Részletek
 • Ízelítő a témákból:
  • események a János-evangéliumban az 5. és a 6. csoda (a vízenjárás és a vak meggyógyítása) között
  • a vak ember meggyógyítását közvetlenül megelőző események
   • félreértik Jézus kijelentését
   • Jézust meg akarják kövezni
  • az önátlépés fontossága
  • Krisztus a Világ Világossága
  • a vak ember története minden emberről szól
  • a tanítványok kérdése Krisztushoz a vak ember bűnével kapcsolatban
  • az eredendő bűn tana az exoterikus kereszténységben
  • karma- és reinkarnáció-tan az ezoterikus kereszténységben
  • Krisztus mint a Karma Ura
  • a jövő keresztény gyógyítói
  • Hold-karma és Nap-karma
  • a vakság meggyógyítása mint Jézus isteni mivoltának bizonyítéka
  • gyógyulás Isten dicsőségére
  • megszentelni Isten nevét a tetteink és az életünk által
  • Krisztus gyógyításai a János-evangéliumban
  • a három gyógyítás mint prototípus – a betegségek három fő oka
  • a három isteni erény és a gyógyítás kapcsolata
  • a Krisztusból fakadó gyógyító erők
  Opciók Részletek
 • Ízelítő a témákból:
  • Nikodémus felkeresi Jézust titokban (Jn. 3. fejezet)
  • Nikodémus eredeti motivációja a beszélgetésre
  • Nikodémus engedi, hogy Krisztus irányítsa a beszélgetést
  • Nikodémus feleségének halála és ennek hatása Nikodémusra
  • Nikodémus a Golgotán
  • az üres sír mint Krisztus "virág-beszéde"
  • Nikodémus megtérése és tanítvánnyá válása
  • idézetek Nikodémus írásaiból
  • a keresztény újjászületés tana
  • újjászületés víz és szellem által
  • farizeus út és keresztény út a szellemi világba
  • a keresztény értelemben újjászületett ember hét jellemzője
  • Isten megismerésének jelentősége
  • az Istennel való egyesülés három előfeltétele
  • a lélek háromszoros újjászületése
  • személyes jó és egyetemes jó
  • az újjászületés három fázisa és annak szellemi segítői
  • a Hierarchikus és az Isteni Szentháromság összefüggései
  Opciók Részletek
 • 97 perc Ízelítő a témákból:
  • a Jn. 6:20. vers további jelentésrétegei („Ők megijedtek, de Jézus megszólalt: »Én vagyok, ne féljetek!«”)
  • Isten közelségének érzése és a bátorság
  • isteni ígéret a Máté-evangélium zárómondatában: „Én veletek vagyok minden napon!”
  • Isten közelségét keresni
  • észlelni Isten jelenlétét a hétköznapok legszokványosabb eseményeiben is
  • minden hely szent hely – Istennel bárhol találkozhatunk
  • az ellenerők törekvése az Isteni Jelenlét érzésének megakadályozására
  • Isten tesz minket képessé a legapróbb dolgokra is
  • a spirituális fejlődés akadályai – a legfőbb szellemi típusú félelmek
  • félelem a haláltól
  • félelem a szellemi fejlődéstől
  • félelem Istentől
  • a szeretet útjának három fokozata
  • félelmek a szellemi úton
  • félelem és szeretet
  • félelem és jelenlét
  • a vágy és a félelem mint összetartozó ellentétpárok; a szeretet feloldó ereje
  • fizikai és szellemi megismerés
  • a szellemitől való félelem és a materiális gondolkodás kapcsolata
  • hét gyógyír a szellemi félelmekre
  Opciók Részletek
 • 93 perc Ízelítő a témákból: • a vízen járás csodája az evangéliumokban • a Jn. 6:20. vers értelmezése: „Ők megijedtek, de Jézus megszólalt: »Én vagyok, ne féljetek!«” • a Krisztussal és a magasabb ÉN-nel való kapcsolat jelentősége • szeretet és jelenlét • tanmese a kígyóról és a kötélről • a tudatlanság és a fény keleti és nyugati értelmezése • a „Ne félj!” megjelenései a Bibliában • II. János Pál székfoglaló beszéde és más prédikációi a „Ne féljetek!”-kel kapcsolatban • a félelmek összefüggése a bölcsességben, szabadságban és szeretetben való fejlődéssel • a szorongás mint a modern ember alapérzése • a félelmek legyőzése Istenben • a világgal és a szellemivel való kapcsolat jelentősége • a szeretetteljes kapcsolatok jelentősége • szeretet és elfogadás • az ima, a hit és a meditáció mint a félelem ellenszere • hét evangéliumi tanítás a félelmek legyőzéséről
  Opciók Részletek