Akció az online előadásokra!

Akciót hirdetünk az online előadásokra az alábbiak szerint:
3 különböző normál előadás vásárlása esetén a 4. előadás ajándék!
Helyezz 4 normál előadást a kosárba és vásárlásnál használd a következő kuponkódot:
ELOADAS3+1

2 egész napos előadás vásárlása esetén a 3. normál előadás ajándék!
Az ajándék előadás normál (nem egész napos) előadás lehet. Helyezz 2 egésznapos valamint 1 normál előadást a kosárba és a vásárlásnál használd a következő kuponkódot:
ELOADAS2+1

 • 108 perc Ízelítő a témákból: • önmagunk szeretetének jelentősége • az önértékelés két fő összetevője • békességben lenni önmagunkkal és másokkal • az egészséges önértékelés jellemzői • hét önismereti gyakorlat önértékelésünk feltárásához • az alacsony önértékelés jellemzői • gyermekkori hatások az alacsony önértékelés mögött • a torzult gondolkodás főbb formái • a negatív önértékelés ördögi köre és az abból való kiút • a negatív hiedelmek leleplezése és átalakítása pozitív megerősítésekké • negatív szülői üzenetek • erősségeink feltérképezése • erősségek a pozitív pszichológiában • a fájdalom átalakulása az elfogadás tükrében • a gyengeségeinkhez való helyes hozzáállás • önismereti kérdések a gyengeségekhez • gyengeségeink felvállalása • az önértékeléssel kapcsolatos alapelvek
  Opciók Részletek
 • 87 perc Ízelítő a témákból:
  • a szellemi vakság főbb jellemzői
  • a vak ember meggyógyítása során felhasznált köpés és sár szimbolikája
   • ószövetségi és újszövetségi példák, ahol a köpés megjelenik
   • a nyál gyógyító felhasználása
   • a testnedvekkel való gyógyítás (koproterápia) a régi időkben
   • „lemosni a sarat az arcunkról”
   • a sár ezoterikus értelmezése
   • metafizikai aforizmák, melyekben a nyál, könny, vér megjelenik
  • a vak ember feltétlen hite, bizalma Krisztus felé
  • az ember szellemi alaphelyzete
  • a vak ember mint a szellem koldusa
  • az emberi élet egyik magasztos célja: Isten-bizonyítékká válni
  • a gyógyulásra való érettség jelei
  • „három lépés” Krisztus felé
  • az engedelmes hit jelentősége
  • a szellemi vakságban maradás okai
  • a Siloám tavában elvégzett arcmosás jelentései
  • visszatérni Krisztushoz
  • hét kulcs a szellemi vakság legyőzéséhez
  Opciók Részletek
 • 100 perc Ízelítő a témákból: • a Hegyi Beszéd és a boldogmondások jelentősége • a 4. boldogmondás értelmezése („Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.” – Mt. 5:6.) • a testi éhség és szomjúság párhuzamai a lelki éhséggel és szomjúsággal • a lelki étvágytalanság és annak fő okai • a lélek haldoklása • a földi igazság és a szellemi Igazság közötti különbségek • hétköznapi és szellemi megismerés • a szellemi megismerés néhány fontos területe • a szellemi Igazsághoz való hozzáállás fokozatai • az Igazság útjának három fontos fázisa • Krisztus mint az Igazság Lénye • az egészséges táplálkozás három alapelve testi és lelki szinten - a mennyiség jelentősége - tipikus hibák a mennyiséggel kapcsolatban - a szellemi emésztés fokozatai - a minőség szerepe és lehetséges problémák ezen a területen - a ritmus fontossága • az ember lelkében lévő egzisztenciális űr és annak betöltése • ószövetségi idézetek az Igazságra való szomjazásról • Krisztus mint az igazi gyógyír a szellemi éhségre és szomjúságra • az Örök Élet Vizének és a Mennyei Kenyérnek a Krisztusi misztériuma
  Opciók Részletek
 • 90 perc Ízelítő a témákból:
  • a párkapcsolat nyújtotta lehetőségek
  • a harmonikus párkapcsolat öt alappillére
  • megerősítő mondatok egymás felé
  • az intimitás jelentősége és formái
  • a testi intimitás jellemzői
  • az érzelmi intimitás tulajdonságai
   • az elfojtott negatív érzelmek következményei
   • a leggyakoribb érzelmi szükségletek
  • a gondolati intimitás összetevői
   • vita kontra veszekedés
   • a leggyakoribb gondolati igények
   • az osztatlan figyelem és a tisztázás jelentősége
  • a szellemi intimitás jellemzői
   • a szellemi intimitás elősegítése
   • megragadni egymást képekben és a képeken túl
   • a képeken való túllépés jelentősége
   • „Noli me tangere!” – Jézus mondatának értelmezése a képek meghaladásának szempontjából
   • meglátni a másikban az istenit
  • a párkapcsolat és az isteni erények
   • bízni egymásban
   • a remény fontossága és aspektusai egymás felé
   • a szeretet jelentősége a „kapcsolat szentháromságának” megtalálásában
  Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg a párkapcsolat témáját!
  Opciók Részletek
 • 88 perc Ízelítő a témákból:
  • az ember önreflexiója • az ősi, misztikus és a modern, tudományos emberkép szintézise a szellemtudomány által • a belső szervek tudata • a belső szervek hallucinációi • a szervek és az emberi tudat viszonya • a szív különleges volta • a tévedés háttere szellemi szempontból • példák az egyes szervek egészségtelen befolyására az emberi gondolkodásra (vese, immunrendszer, idegrendszer, vastagbél) • a tiszta gondolkodás kialakítása • a meditáció és a szabad gondolkodás • a szervi igazságok egyoldalúsága • a szervek különböző fokú hatása a lélekre • a lelki és szervi betegségek közötti összefüggések • kozmikus imaginációk és kozmikus hallucinációk • keresztény imaginációs terápia • hallucináció és imagináció • az ember két nagy tévedése • a fantázia szerepe az ember életében • a szervekben található egyéb erők és azok hatása a tudatra • a szabad gondolkodás kialakítása • a test átszellemesítése a jövőben
  Opciók Részletek
 • 75 perc Ízelítő a témákból:
  • Michael fő tulajdonságai, a hozzá kapcsolódó minőségek
  • Michael harca a sárkánnyal az emberben
  • az égi intelligencia és a földi intellektus közötti különbségek
  • a gondolkodás fejlődésének hét fokozata
  • Ahrimán törekvései az ember magasabb ÉN-je ellen
  • Michael és a magasabb ÉN kapcsolata
  • önazonosság és téves önazonosítások
  • az ember belső világának valódi középpontja
  • Rudolf Steiner mantrája a magasabb ÉN-ről
  • a mantra 12 sorának értelmezése
  • a kis én (ego) és a magasabb ÉN közötti különbségek
  • a magasabb ÉN-től elválasztó és vele összekötő minőségek
  • Mihály-nap aspektusai
  Opciók Részletek
 • 87 perc Ízelítő a témákból:
  • a négyes alap a bizalom szempontjából
  • bizalom az embertársainkban
   • a bizalom alapját képező 7 terület
   • 10 dolog, ami felébreszti a bizalmat
  • az önbizalom mint a helyes önszeretet egyik pillére
   • az önbizalom és az önbizalomhiány okai és következményei
   • Hogyan építsük vissza az önbizalmunkat?
  • bizalom a világban, a természetben Novalis természetfilozófiája alapján
  • bizalom az Égiekben, Istenben
   • a feltétel nélküli bizalom fontossága
   • a horizontális és vertikális bizalom kapcsolata
   • Isten-hit és Isten-bizalom, a bizalom fokozatos kialakulása
   • életterületeink Istenre bízása
  Opciók Részletek
 • 105 perc Ízelítő a témákból:
  • az ős-Pünkösd – a Szentlélek kitöltése a Bibliában • az apostoli közösség és annak Krisztus által vezetett fejlődési útja • a közösségépítés négy alapja Krisztusnál • az egyéni lét és a közösségi lét összhangba hozása • a közösségi lét tíz alapelve • a Szent Szellem mint az Igazság feltárója • a megismerés fokozatai • a Szent Szellem általi megértés • Húsvét és a Golgotai Misztérium megértése Pünkösd által • a Szent Szellem és a megismerő szeretet • önismeret a Szent Szellem által • a Szentháromság erőinek hatása három irányból az emberre • Pünkösd ünnepének főbb aspektusai
  Opciók Részletek
 • 105 perc Ízelítő a témákból:
  • a karma mint kozmikus törvény • a karmaismeret jelentősége • a karma négy vonala • főbb karmatípusok • karmikus ciklusok • a karmikus gondolkodásmód jellemzői • a karmához való helyes hozzáállás a lélek három szintjén • a karma megfigyelése életünkben • a karma mint jellem-nevelő • a karma nem a büntetésről szól • a karma helyes megközelítése • a csoport-ÉN és a csoport-karma összefüggései • a csoportos halál lehetséges karmikus hátterei • a népkarmát súlyosbító tényezők • a téves önazonosítás és a karma összefüggése • az önazonosítás kilenc fokozata • az egyéni karmával való munka pozitív hatása a Földre és annak szellemi küldetésére
  Opciók Részletek