fbpx

Akció az online előadásokra!

Akciót hirdetünk az online előadásokra az alábbiak szerint:
3 különböző normál előadás vásárlása esetén a 4. előadás ajándék!
Helyezz 4 normál előadást a kosárba és vásárlásnál használd a következő kuponkódot:
ELOADAS3+1

2 egész napos előadás vásárlása esetén a 3. normál előadás ajándék!
Az ajándék előadás normál (nem egész napos) előadás lehet. Helyezz 2 egésznapos valamint 1 normál előadást a kosárba és a vásárlásnál használd a következő kuponkódot:
ELOADAS2+1

Az élő előadások hiányában elkezdtük a korábbi előadások online videó formájában való feltöltését. Ezek számát folyamatosan növeljük, így a DVD és a CD formátum mellett egyre több előadás online videó formájában is megvásárolható lesz. Előadások megtekintése részletes tematikával 

Részletes tudnivalók az online nézhető előadásokról

 • 127 perc Ízelítő a témákból: • 2021 – a Szaturnusz éve • a Szaturnuszhoz tartozó fő minőségek • a Szaturnusz mint „Isten metszőollója” • a Szaturnuszhoz tartozó erények és negatív aspektusok • a Szaturnusz üzenete számunkra • a Szaturnuszhoz tartozó fő szervek és betegségek • a sors nem büntet, hanem kiegyenlít • sors-elfogadás és sors-szeretet • a felelősségvállalás jelentősége életünkben • az emberi fejlődés kulcsai • a törvények helyes megközelítése • a munka és a hivatás közötti különbségek • az életfeladatunknak megfelelő hivatás • az időtől való függetlenedés eszközei • a halálfélelem kialakulása és legyőzése • a tudatos küszöbátlépés jelentősége korunkban • a Szaturnusz mint hétszeres őrző • önvizsgálati kérdések a Szaturnusz évében • a szaturnikus fejlődés hét szintje
  Opciók Részletek
 • 91 perc Ízelítő a témákból: • az ima emlékeztet égi hazánkra • kapcsolat Istennel az ima által • az Istennel való kapcsolat hét szintje • Isten legyen a legjobb barátunk! • az ima segíti Isten érzékelését • Istenben találjuk az igazi boldogságot • Avilai Szent Teréz az imádságról - az ima által Istenre nézni - viszonozni Isten „szerelmét” - az ima révén kaput nyitni Istennek • Isten legfontosabb kérései az emberhez • az ember kérése Istenhez az ima révén • kapcsolódás az Igazi Középhez, aki Isten • fogadni Isten ajándékait az ima által • Isten mint az „Örök Te” • Istennel való egységélmény az ima által
  Opciók Részletek
 • Rövid ízelítő az előadásból:
  125 perc Ízelítő a témákból: • a félelem és az egész-ség összefüggése • a félelem és szeretet kapcsolata • a jelenlét hatása a félelmekre • a félelem spirituális megközelítése • a félelmek lehetséges okai • a hét csakraszinthez kapcsolódó félelmek és kulcsok azok feloldásához – félelem a szegénységtől – félelem a másik nemtől, a szexualitástól, az egyedülléttől – félelem az érzelmek kimutatásától, az erőszaktól, a gonosztól – félelem a szeretettől – félelem a kritikától – félelem az igazságtól – félelem a haláltól, a szellemi fejlődéstől, Istentől • a szeretet útjának három fokozata • „Isten a szeretet” • gyógyulás a félelmekből
  Opciók Részletek
 • Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg az önbizalom, önbecsülés és önértékelés témáját, a részletes tematikát lásd az adott részekre kattintva! 100 perc Ízelítő a témákból: • az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat fontossága • az önutálat és az önimádat legfőbb ismérvei • a gyermekkori hatások jelentősége • önmagunk feltétel nélküli szeretete • az egészséges önszeretet alkotóelemei • együttérzés önmagunkkal s ennek pozitív hatásai • az önmagával együttérző ember sajátosságai • az önmagunk iránt érzett kedvesség – gyakorlatok az önmagunk iránti kedvesség megnyilvánításához – a „belső kritikus”-sal való kapcsolatunk harmonizálása – a leggyakoribb önromboló gondolatok – pozitív megerősítések az önromboló gondolatok feloldására • a szenvedés mint közös emberi tapasztalat – az önsajnálat jellemzői • az együttérzés és a jelen-tudatosság – két tudatosságfokozó gyakorlat – a jelenlét mint a tudatos döntéshozatal kulcsa – az ellenállás összefüggése a szenvedéssel – az elfogadás jelentősége – helyes hozzáállás a fájdalomhoz • az önmagunkkal való együttérzés gyümölcsei Rövid ízelítő egy korábbi előadásból:
  Opciók Részletek
 • Az irgalmasság hét szellemi cselekedete a János-kereszténység tükrében 120 perc Ízelítő a témákból:
  • a irgalmasság jelentősége a kereszténységben
  • a szeretet, az igazságosság és az irgalmasság
  • az isteni irgalom mint a rossz elé állított végső korlát
  • felismerni Krisztust mindenkiben
  • az irgalmasság cselekedetei testi és lelki szinten
  • az irgalmasság hét szellemi cselekedete o a betegek csodás meggyógyítása - Kiket gyógyított meg Jézus? - a keresztény gyógyítás alapelvei o a megszállottak megszabadítása - a megszállottság fő típusai és legfőbb tünetei - a keresztény ördögűzés néhány eleme o a gonoszság lényeinek megváltása - a megváltás az ellenerők három fő csoportjának vonatkozásában o csodatételek az irgalmasság jegyében - minden egyes csoda mint jel és tanítás o a bűnök megbocsájtása - a bűnbánat és a kegyelem befogadásának útja - a kegyelem elutasításának lehetséges okai o az emberiség bűneinek átvállalása - a Golgotai esemény mint az átvállalás ősképe o a halottak feltámasztása - a halál legyőzése mint a bűn legyőzése
  Opciók Részletek
 • Húsvét misztériuma – Krisztus hét mondata a kereszten (2. rész) 112 perc Ízelítő a témákból:
  • az emberiség süllyedése és megváltása
  • a Golgotai Misztérium jelentősége
  • Krisztus hét utolsó mondata a kereszten
  • a negyedik mondás értelmezése („Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”)
  • az Isten-nélküliség átélése, ennek jelentése
  • kapcsolat a 22. zsoltárral, messiási próféciák a zsoltárban
  • az Atya válasza Krisztus kérdésére
  • az Isten-hiánytól az Isten-szeretetig
  • a János-kereszténység magyarázata erre a mondatra
  • teljes kiüresedés (kenózis) a kereszten
  • az „Istenen túli Isten” megismerése
  • kitörés a negatív spirálból, mely a bűnbeeséssel indult
  • Krisztus átéli az emberiség helyzetét
  • az Atya és a Fiú közötti szeretet-egység
  • Krisztus legemberibb pillanata a kereszten
  • Jézus keresztre feszítésének egyedisége
  • az Istenhez való visszatérés három lépése
  • megtalálni a kapcsolatot Krisztussal minden emberi szenvedésben is
  Opciók Részletek
 • Maradj otthon a Szívedben! (2. rész) - Bevezetés a CSEND misztériumába 102 perc Ízelítő a témákból:
  • „az ember tragédiája” – kizuhanás a Létezés Centrumából
  • a Centrumtól való eltávolodás folyamata és a Centrumhoz való visszatérés lépcsőfokai
  • a Szív mint az ember belső Centruma
  • a Szív hétszeres titka
  • bevezetés a Csend misztériumába
  • a modern kori zajszennyezés és menekülés a Csend elől
  • a Csend szerepe a keleti tanításokban
   • a hinduizmus, Sri Ramana Maharsi és Buddha tanításai
   • a japán haikuk és a Csend kapcsolata
  • keresztény kérdések a Csendről
  • Isten Csendje a hetedik napon
  • megáldott és megszentelt Csend
  • meghallani Istent a Szív Csendjében
  • Isten Szava és Isten Csendje
  • a Csend megvalósításának fokozatai
  • a Csendből születő cselekvés
  • a Csend és a Szeretet kapcsolata
  • a Megfeszített Csendje – Csendben állni a Kereszt alatt
  Opciók Részletek
 • Gábriel Arkangyal a szellemtudomány fényében 79 perc Ízelítő a témákból: • a Jelenlét Angyalai • a zsidó, a keresztény és az iszlám hagyomány tanításai Gábrielről • Gábriel és a víz elem kapcsolata • Gábrielhez tartozó főbb analógiák • Gábriel hatása a lélekre • Gábrielhez tartozó minőségek és területek • gábrieli periódusok a történelemben, a gábrieli korszakok jellegzetességei • Gábriel attribútumainak jelentése – harsona és liliom • Gábriel az anyák/anyaság égi segítője • héthetes Gábriel-program • Gábriel és Michael összehasonlítása • Miben tud Gábriel segíteni? • Mikor kérjük Gábriel segítségét? • röpimák Gábriel Arkangyalhoz
  Opciók Részletek
 • A Boldogmondások misztériuma – Nyolc lépés a teljesség felé 108 perc Ízelítő a témákból: • Mit jelent az igazi boldogság? • az Isteni boldogság 7 szintje • a Hegyi Beszéd jelentősége • Krisztushoz való kapcsolódás a Boldogmondások által • Az első Boldogmondás üzenete - a lelki szegénység értelmezése - az Égi ajándékok elfogadásának akadályai - az „ontológiai szegénység” és belátásának következményei - az „evangéliumi szegénység” három dimenziója - a lelki szegénység felismerésének gyümölcsei - a fizikai szegénység értelmezése • Eckhart mester gondolatai az első Boldogmondásról - az igazi szegénység három formája - önkiüresítés és a Mindenség befogadása - az Istennel való szeretet-egység
  Opciók Részletek
 • Karma és szabadság a szellemtudomány fényében 120 perc Ízelítő a témákból: •    a karma lényege és helyes megközelítése •    a tudatos sorsformálás korunkban •    a karmikus gondolkodásmód jelentősége •    keresztény karma- és reinkarnációtan •    a gyermekek karmikus nevelése •    a fiatalkori alkoholfogyasztás karmikus hatásai •    a gyermekkori harag karmikus következményei •    a felnőttkori önzetlenség és ítélőképesség mint karmikus következmények •    igazi szelídség a harag uralása által •    az áhítat jelentősége gyermekkorban és ennek karmikus következményei •    a pszichológia jövőbeni átalakulása – a pszichoszófia •    a családi karma és egyéni karma megnyilvánulásai •    a koponyatan karmikus háttere – mazdaznan koponyatan •    karmikus múltunk az akaratvilágban •    a karmikus kapcsolatok jelentősége •    a János-kereszténység tanításai a karmáról
  Opciók Részletek
 • Lélektől lélekig – a harmonikus párkapcsolatról 112 perc •   a párkapcsolat mint virágoskert –  minden párkapcsolat gondozásra szorul –  javaslatok a tudatos gondozáshoz •   támogassuk társunkat céljai elérésében •   kerüljük az egymással való versengést –  a versengés valódi mozgatórugói és káros következményei •   a helyes konfliktuskezelésről –  a külső konfliktusok mint a belső konfliktusok kivetülése –  közös sebünk megtalálása a konfliktus mélyén •   magunkénak érezni a másik problémáját –  a közös problémakezelés főbb lépései –  önismereti kérdések párunk gondjaival kapcsolatban •   boldogság és boldogtalanság –  boldogtalanságom valódi okozója –  a boldogtalanság mint öntudatlan büntetés –  a boldogságom ajándék a világnak •   párunk megismerése a szeretet által Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg a párkapcsolat témáját!
  Opciók Részletek
 • Online előadás (2021. február 6.) „Szüntelenül imádkozzatok!” – Bevezetés az ima misztériumába 2. rész Ízelítő a témákból: • Az ima mint eszköz az ember égi hazájához való kapcsolódáshoz • Szívből fakadó ima, a szív mint az ima forrása • Az ima és a hit kapcsolata • Az ima az orvostudományi kutatások fényében • Angyali közreműködés az imádkozás során • A „szüntelenül imádkozás” jelentése • Az imahangulat hét alkotóeleme • Az ima mint dialógus az ember és az égiek között • Isten csendje és a szavak nélküli ima • Az ima mint az Istennel való szeretetegység átéléséhez vezető út • Az imaélet megújítása Krisztus által • Jézus Krisztus áldó imái és szabad imaélete • A szív szerepe és jelentősége a szüntelen imádságban • Isten élet-lehelete az emberben • Bibliai igehelyek az imádság fontosságáról és a szív szerepéről • Isten új szívről szóló ígéretének beteljesedése • A szívhez vezető zarándokút • A szív-éberség jelentése és jelentőség
  Opciók Részletek
 • Online előadás (2021. január 23.) „Az légy, aki vagy!” – A boldog és önazonos élet titkai 108 perc Ízelítő a témákból:
  • a boldogság mint harmónia a létezéssel
  • kulcstémák és kulcsminőségek a létezés négy területével való összhanghoz
  • életünk alapvető döntései
  • döntés az önazonosság mellett
  • valódi természetünk elveszítése
  • az önazonos ember által kiváltott tipikus reakciók
  • a másolt élet sérti az emberi méltóságot
  • a meghasonlott állapot jellemzői
  • négy lépés az önazonosság felé
  • belső világunk középpontja
  • Valódi ÉN-ünk mint a kimeríthetetlen belső forrás
  • az önmeghasonlott ember és az önazonos ember összehasonlítása
  • 10 dolog, ami Valódi ÉN-ünktől elválaszt
  • 10 teendő, ami Valódi ÉN-ünkkel összeköt
  Opciók Részletek
 • Online előadás (2021. január 16.) Hit, Remény, Szeretet – Isteni erények a szellemtudomány fényében 120 perc Ízelítő a témákból:
  • a gondolkodás és a hit kapcsolata
  • értelmes hit a tudati lélek korában
  • a hit mint a „szív logikája”
  • a hit és a hitetlenség
  • a materialista monizmus mint vakhit
  • a hit mint dinamizáló erő
  • a felszínes hit és a mély hit
  • a hitből fakadó gyógyító erők és egyéb pozitív hatások
  • az érzékfelettiben való értelmes hit jelentősége
  • a keresztény felébredés három fokozata
  • első felébredés a hit által
   • félelempróba és hitpróba
   • a hitből kialakuló tisztánlátás
  • második felébredés a remény által
   • a színeváltozás jelentősége
   • a reményből kialakuló tisztánhallás
  • harmadik felébredés a szeretet ált