Barion Pixel

Ez az előadássorozat végig veszi a helyes önszeretet 7 fő forrását és azt, hogyan tudunk az egyes területeken fejlődni. 

Az előadásokon elhangzó témák:
az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat jelentősége • az önzés és az önszeretet közötti különbség • a helyes önszeretet 7 fő forrása: önbecsülés, önbizalom, helyes önismeret, pozitív önkép, egészséges önérvényesítés, önmagunk elfogadása, együttérzés önmagunkkal • a gyermekkori élmények hatása önmagunk szeretetére • diagnózis saját önbecsülésünkről • 10 tanács önmagunk helyes szeretetéhez • 12 kérdés a szeretet-modellünk tudatosításához • 7 kulcs a helyes önbecsüléshez • az önkép alapkérdései  • az énkép 3 lényegi eleme: befogadottság-érzés, értékesség-érzés és alkalmasság-érzés • a négy túlélési stratágia: engesztelő, vádaskodó, okoskodó, zavarodott • • a hitelesség 3 szintje • az önmagunkkal való együttérzés gyümölcsei

Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg az önbizalom, önbecsülés és önértékelés témáját, a részletes tematikát lásd az adott részekre kattintva!

 • 108 perc Ízelítő a témákból: • önmagunk szeretetének jelentősége • az önértékelés két fő összetevője • békességben lenni önmagunkkal és másokkal • az egészséges önértékelés jellemzői • hét önismereti gyakorlat önértékelésünk feltárásához • az alacsony önértékelés jellemzői • gyermekkori hatások az alacsony önértékelés mögött • a torzult gondolkodás főbb formái • a negatív önértékelés ördögi köre és az abból való kiút • a negatív hiedelmek leleplezése és átalakítása pozitív megerősítésekké • negatív szülői üzenetek • erősségeink feltérképezése • erősségek a pozitív pszichológiában • a fájdalom átalakulása az elfogadás tükrében • a gyengeségeinkhez való helyes hozzáállás • önismereti kérdések a gyengeségekhez • gyengeségeink felvállalása • az önértékeléssel kapcsolatos alapelvek
  Opciók Részletek
 • 82 perc Ízelítő a témákból:
  • az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat fontossága
  • diagnózis saját önbecsülésünkről
  • az alacsony önértékelésű ember jellemzői
  • az egészséges önértékelésű ember jellemzői
  • a gyengeségeinkhez való viszonyulás lehetséges formái
  • saját gyengeségeink elfogadása
  • a Belső Gyermek szerepe az önértékelésben
  • a Belső Felnőtt mint a Belső Gyermek gyógyítója
  • a négy pszichológiai alap-szükséglet és azok sérülésének következményei
  • az empirikus és a holisztikus pszichológiai közötti különbségek
  • a változástól való félelem egyik lehetséges oka
  • az értékes célok fontossága
  • a jóság mint az ember alaptermészete
  • az ember tökéletlenségének helyes megközelítése
  • áldozati magatartás helyett felelősségvállalás
  • hűség önmagunkhoz
  • tíz kulcs az önbecsülés növeléséhez
  Opciók Részletek
 • Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg az önbizalom, önbecsülés és önértékelés témáját, a részletes tematikát lásd az adott részekre kattintva! 86 perc Ízelítő a témákból:
  • az egészséges önszeretet hét alkotóeleme
  • az önutálat és az önimádat főbb ismérvei
  • az önmagunkkal való együttérzés három oszlopa
  • az ember negatív torzításra való hajlama
  • a negatív érzéseinkhez való helyes és helytelen hozzáállás
  • a három legfontosabb pozitív meggyőződés önmagunkkal kapcsolatban
  • a negatív érzelmek testi tünetei és feloldása
  • boldogság kontra teljesség
  • együttérzés-mantra
  • együttérzés-gyakorlat
  • hála önmagunk felé
  • hála-mantra, hála-gyakorlatok
  • az önmagunkkal és a másokkal való kapcsolatunk összefüggései
  • önszeretet lépésről lépésre
  • szeretet-mantra
  • önmagunk szeretetének hét alapelve
  Rövid ízelítő egy korábbi előadásból:
  Opciók Részletek
 • Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg az önbizalom, önbecsülés és önértékelés témáját, a részletes tematikát lásd az adott részekre kattintva! 100 perc Ízelítő a témákból: • az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat fontossága • az önutálat és az önimádat legfőbb ismérvei • a gyermekkori hatások jelentősége • önmagunk feltétel nélküli szeretete • az egészséges önszeretet alkotóelemei • együttérzés önmagunkkal s ennek pozitív hatásai • az önmagával együttérző ember sajátosságai • az önmagunk iránt érzett kedvesség – gyakorlatok az önmagunk iránti kedvesség megnyilvánításához – a „belső kritikus”-sal való kapcsolatunk harmonizálása – a leggyakoribb önromboló gondolatok – pozitív megerősítések az önromboló gondolatok feloldására • a szenvedés mint közös emberi tapasztalat – az önsajnálat jellemzői • az együttérzés és a jelen-tudatosság – két tudatosságfokozó gyakorlat – a jelenlét mint a tudatos döntéshozatal kulcsa – az ellenállás összefüggése a szenvedéssel – az elfogadás jelentősége – helyes hozzáállás a fájdalomhoz • az önmagunkkal való együttérzés gyümölcsei Rövid ízelítő egy korábbi előadásból:
  Opciók Részletek
 • 2020.01.18. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 115 perc • harmonikus kapcsolat önmagunkkal • „Élni” vagy „túlélni”? • a túlélési stratégiák jellemzői • a négy túlélési pozíció ismérvei: (viselkedésminták, hitrendszerek, pszichoszomatikus testi tünetek stb.) – engesztelő – vádaskodó – okoskodó – zavarodott • a túlélési pozíciók átalakítása • javaslatok a különböző típusok számára • a hitelesség (kongruencia) jellemzői • a hitelesség három szintje • az önbecsülés credoja (Virginia Satir)
  Opciók Részletek
 • 2019.10.25. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 93 perc • harmonikus kapcsolat önmagunkkal • önmagunk szeretetének hét forrása • az önkép alapkérdései • a reális énkép jelentősége • az énkép három lényegi eleme: befogadottság-érzés, értékesség-érzés és alkalmasság-érzés • árnyékmunka az énkép elemeivel • a másokhoz való viszonyom átvilágítása • az énkép másodlagos összetevői: külső megjelenés, társadalmi rang, személyes teljesítmény • hamis önazonosítás a másodlagos tényezőkkel • az elsődleges elemek pasztorálpszichológiai összefüggései • az önismeret és az önelfogadás jelentőségéről • a felelősségvállalás és a jelenlét fontosságáról • hét kulcs az önbecsülés növelésére
  Opciók Részletek