Barion Pixel

Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg a karma és a reinkarnáció témáját, a részletes tematikát lásd az adott részekre kattintva!

 • 105 perc Ízelítő a témákból:
  • a karma mint kozmikus törvény • a karmaismeret jelentősége • a karma négy vonala • főbb karmatípusok • karmikus ciklusok • a karmikus gondolkodásmód jellemzői • a karmához való helyes hozzáállás a lélek három szintjén • a karma megfigyelése életünkben • a karma mint jellem-nevelő • a karma nem a büntetésről szól • a karma helyes megközelítése • a csoport-ÉN és a csoport-karma összefüggései • a csoportos halál lehetséges karmikus hátterei • a népkarmát súlyosbító tényezők • a téves önazonosítás és a karma összefüggése • az önazonosítás kilenc fokozata • az egyéni karmával való munka pozitív hatása a Földre és annak szellemi küldetésére
  Opciók Részletek
 • Karma és szabadság a szellemtudomány fényében 120 perc Ízelítő a témákból: •    a karma lényege és helyes megközelítése •    a tudatos sorsformálás korunkban •    a karmikus gondolkodásmód jelentősége •    keresztény karma- és reinkarnációtan •    a gyermekek karmikus nevelése •    a fiatalkori alkoholfogyasztás karmikus hatásai •    a gyermekkori harag karmikus következményei •    a felnőttkori önzetlenség és ítélőképesség mint karmikus következmények •    igazi szelídség a harag uralása által •    az áhítat jelentősége gyermekkorban és ennek karmikus következményei •    a pszichológia jövőbeni átalakulása – a pszichoszófia •    a családi karma és egyéni karma megnyilvánulásai •    a koponyatan karmikus háttere – mazdaznan koponyatan •    karmikus múltunk az akaratvilágban •    a karmikus kapcsolatok jelentősége •    a János-kereszténység tanításai a karmáról
  Opciók Részletek
 • 2020.08.08. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 107 perc • a karma mint kozmikus törvény • a karma főbb összetevői • karmikus összefüggések a jelenlegi és a következő élet között az emberi testek szempontjából • főbb karmatípusok • a karmikus gondolkodásmód jellemzői • a karma helyes megközelítése • a karma mint szociális erő • Hold-karma és Nap-karma • az első találkozás jelentősége • pozitív karmikus lánc és negatív karmikus kör • tudatállapotok és a szellemi kutatás • Rudolf Steiner által kikutatott inkarnációs láncok • az idő előtti karmikus információk hatása • a karmával való munka az alvás során • a felébredés jelentősége • a karmikus álmok jelentősége • a karmikus betegségekről • a legfőbb karmaoldók
  Opciók Részletek
 • 2020.02.21. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 113 perc • a karma törvénye • a karmaismeret jelentősége • a karma főbb összetevői • a karmikus gondolkodásmód fő elemei • karma a lélek három szintjén • a karma megfigyelése életünkben • a karma mint jellem-nevelő • a karma helyes és helytelen megközelítése • az irigység és a hazugság karmikus hatásai • az együttérzés és a tisztelet jelentőségéről • az elfojtott irigység és az elfojtott hazudozási hajlam következményei • a spirituális pszichológia alapjai • a helyes viszony a másik ember karmájához • segítségnyújtás az irigység és a hazugság karmája esetén • a karma oldása • a jóakarat és az elégedettség karmikus hatásai • az ember hatása a világ fejlődésére
  Opciók Részletek
 • 2014.08.30. Testnevelési Egyetem (Bp.) 78 perc • karmadefiníciók, főbb karmatípusok • a karmaismeret szerepe az önismereti úton • a karmáról szóló tanítás Keleten és Nyugaton; karma és kegyelem • kapcsolati karma – karmikus kötelékek a családban – testvérkarma; a házasság mint karmikus kapcsolat – a válásról – kérdések a kapcsolati karmához • munkakarma – összefüggés a gyökércsakrával, illetve az életfeladattal – munka és egzisztencia, munka és hivatás – pozitív és negatív munkakarma – kérdések a munkakarmához • a munkakarma és a kapcsolati karma metszete: a munkatársakkal való viszony – vezetők és beosztottak • a munka területének gyógyítása a jövőben a szociális alaptörvénynek megfelelően • a legfőbb karmaoldók
  Opciók Részletek
 • 2012.03.31. Testnevelési Egyetem (Bp.) 118 perc • bevezetés a karma-tanba • az ember testeihez kapcsolódó karma • két ember közötti karma típusai • a családhoz tartozó kapcsolati karma • a házasság, mint karmikus kötelék • a felgyorsult idő megjelenése a kapcsolati és a munkakarmában • a munkakarma megjelenési formái • a hivatás megtalálásának jelentősége ma • a tehetség mögött meghúzódó karmikus okok • a pozitív és a negatív munkakarma képzés • a munkakapcsolati karma • a karma működése Dosztojevszkij életében • a karmaoldás lehetőségei
  Opciók Részletek
 • 2011.02.04. Testnevelési Egyetem (Bp.) 106 perc • a karma meghatározásai, definíciója • a tudatos sorsformálás jelentősége ma • a karmaismeret két téves megközelítése • a sorsérzékenység a görögöknél és ma • a karma iránti fogékonyság két útja: spirituális művészet és spirituális önismeret • a köztes létbeli találkozások hatása • az érdeklődés és a közönyösség hatása a következő életre • a köztes lét eseményeinek tükröződése az emberi törzs arányaiban • a gondolkodás szeretetének vagy hiányának hatása a következő életre • a szabad ember ismérvei • a szabadsághoz vezető út lépései
  Opciók Részletek
 • 2009.01.17. Testnevelési Egyetem (Bp.) 90 perc • a karma típusai és jellemzői • a karma és az életfeladat kapcsolata • az életfeladat megtalálásának jelentősége és a felismerést segítő gyakorlatok • a geometria és az életfeladat kapcsolata • a köztes létben kötött megállapodások • katalizátorok és zökkenés-megállapodások • az energia-szerepmodell fogalma • a 12 fő életfeladat jellemzése • a mellék-életfeladatok típusai • az élet dele mint fordulópont • a csakra- és a bolygóhatások összefüggése az életfeladattal
  Opciók Részletek
 • 2008.03.28. Testnevelési Egyetem (Bp.) 96 perc • különböző karmatípusok • a karmaismeret helytelen módjai • a karmaismerethez vezető út: az önismeret • a karmaismeret 3 fokozata • Otto Weininger inkarnációs lánca, életeseményei és ezek tanulságai a mai korban • az előző három, a mostani és a következő három élet összefüggései • az öngyilkosság szellemi háttere • egy luciferi és egy ahrimáni hatás alatt álló élet következményei későbbi életekre • a karmaátadás, -átvétel lehetőségei • a karma megnyilvánulásai a köztes létben
  Opciók Részletek