Leírás

„Isten, áldd meg a magyart…” (54. rész) A Magyar Szent Korona 2. rész
Szín-diéta 2. rész
Szellemi tanítások a modern kor mítoszaiban 3. rész Befogadás és értelmezés a tudai lélek korában
Pünkösd misztériuma
Krisztus mennybemenetele
VII. Napfényes Fesztivál
A temperamentumok titkai 2. rész
Álmodni jó
„…Hazajöttünk, megáldott a Csíksomlyói Szûz Mária…” A csíksomlyói Mária-kegyhely és a csíksomlyói pünkösdi búcsújárás története és jelentõsége
Váradi Tibor nyári elõadásai
Könyörgés a Szentlélekhez