Váradi Tibor: János evangéliuma a szellemtudomány fényében

2000 Ft

A mai ember beteg, elvesztette az EGÉSZ-ségét. Homo sapiensbol homo paciens lett. Ennek a betegségnek a legfőbb tünete az amnézia, a felejtés. Az ember elfelejtette, honnan jött, hová tart, és ki is ő valójában. Az idők folyamán rengeteg tanító és tanítás született, hogy meggyógyítsa az embert. Ezen tanítások egyike a szellemtudomány, amely segít az emberiség egészségének helyreállításában.

A gyógyulási folyamat fontos része az önzetlenségben és önállóságban való gyarapodás. Az ember az önzetlenség által lesz szeretetteljes, az önállóság által pedig szabad lény! A szabad ember képes az akaratát bármilyen körülmények között megvalósítani, a szeretetteljes ember képes az akaratáról bármilyen körülmények között lemondani. Hogyan képes az ember egyszerre szeretetteljes (önzetlen) és szabad (önálló) lény lenni? Erre tanítanak meg az evangéliumok! A beteg emberiség számára a Krisztus életét és tanításait magába foglaló négy evangélium a legfőbb recept!

Merítsünk hát ebből a gyógyforrásból a szellemtudomány segítségével, hogy EGÉSZ-séges emberként ismét helyreálljon bennünk az összhang a természettel, felebarátainkkal és Istennel!

Cikkszám: JANOS-EVANGELIUMA Kategóriák: ,

Leírás

“Isten a szeretet” – a legrövidebb és leglényegesebb mondat Istenről, amit János apostol fogalmazott meg. Az Isten és a Szeretet azonos fogalmak. Minden Istenből – azaz a szeretetből – született, és minden Istenbe – azaz a szeretetbe – tér vissza.

Az ember egyetlen valódi tápláléka a szeretet. Ha szeretnek miket, annál már csak egy jobb dolog van: ha mi szeretünk másokat. A szeretet által mehet végbe igazi újjászületésünk, a halál erőinek legyőzése. Krisztusban akkora volt a szeretet, hogy legyőzte a halált. Általa és benne ez minden ember számára lehetséges ajándék!

Az igazi szeretet ismérve az áldozatkészség és a megbocsátás. Az áldozatkészség tulajdonképpen szenvedésvállalás a szeretet jegyében. Azaz: képes vagyok saját vágyaimról lemondani, és áldozatot hozni a másik emberért. A megbocsátás lényege ugyanakkor az elnéző lelkület, aminek a kulcsszava a “mégis” – bármit is tegyen vagy mondjon a másik ember, én mégis elfogadom és szeretem őt.

Nem csak szeretettel kell akarni, de akarni kell szeretni is! Akik akarnak szeretni, azok számára javaslom János evangéliumát, a szeretet legszebb tankönyvét, amelyet megértve, megélve, és megvalósítva ismét megtanulhatjuk szeretni egymást: a természetet, embertársainkat és Istent.

Tartalom

Első előadás – 2001. október 05.
János evangéliumának szerkezeti felépítése; János élete; Lázár beavatása; János és Mária Efezoszban; Patmosz és a Jelenések könyve; az evangéliumok és a keresztény élet négy fokozata; a János-kereszténység kulcsfogalmai: 1) Krisztus; 2) Logosz; 3) örök élet; 4) istenismeret

Második előadás – 2001. november 02.
A János-kereszténység kulcsfogalmai: 5) igazság; 6) hit; 7) szeretet; a Prológus elemzése; a Prológus mondatainak üzenetei a ma embere számára; az Isten gyermekévé válás feltételei; a krisztusi fény két megnyilvánulása: az infravörös és az ibolyán túli fény

Harmadik előadás – 2001. december 07.
Az ezoterikus kereszténység és a rózsakeresztesség; az evangélisták jelképei; régi atlantiszi és egyiptomi beavatási típusok; Advent négy hetének erényei; az esszénus titkosírás; a bibliai események időpontjainak meghatározása; naprendszerünk kozmikus ritmusai; a „tükrözés” törvénye; szimbolikus jelentésű szavak János evangéliumában; Karácsony, az agapé szintű szeretet ünnepe

Negyedik előadás – 2002. január 04.
Jézus életének szakaszai; a múlt szellemi örökségének begyűjtése: indiai, perzsa és egyiptomi beavatások; a keresztény halszimbólum eredete; Jézus és az ősmagyarok kapcsolata; a Mani-féle uruki egyistenhit; Ehnaton fáraó és az esszénusok eredete; Jézus látomásai az esszénusok között; Jézus és Mária párbeszéde a Vízkeresztség előtt; a Jordán-keresztelő, a krisztusi lény megfoganása a földi lét számára; a Golgotai Misztérium, Krisztus megszületése a Föld számára; Jézus és Keresztelő János

Ötödik előadás – 2002. február 01.
Jézus Krisztus háromszori megkísértése; a hét csoda: az ezoterikus János-kereszténység hétfokú beavatási útja; a csodáról; a kánai menyegző: a víz borrá változtatása; Krisztus és Ízisz Szófia; Mária és az emberiség Grál-kérdése; a vérségi és a szellemi szeretet; a keresztség szentsége: vízkereszt és tűzkereszt

Hatodik előadás – 2002. március 01.
A királyi tisztviselő fiának meggyógyítása és a bérmálás szentsége; a 38 esztendeje beteg meggyógyítása a Bethesda-tónál és a gyónás szentsége; a betegségek helyes megélési módja; az ötezrek megvendégelése; a két kenyérszaporítás közötti eltérések; a szellemi közösségekről; Jézus a tengeren jár; a szellemi megismerés fokozatai; a vízenjárás rejtett üzenetei

Hetedik előadás – 2002. április 05.
A vakon született ember meggyógyítása; a szellemi vakság megszűnésének következményei; Hold-karma és Nap-karma; a tisztánlátásról; régi típusú asztrális látás és Grál-megismerés; az asztrális és a szellemi látók feladatai; a pappá szentelés szentsége; Lázár feltámasztása; Jézus „késlekedésének” okai; a bűnbeesés és az emberiség kollektív feltámadása a szellemi halálból; régi és új típusú beavatás; feltámasztások az evangéliumokban: Jairusz lánya, a naini ifjú és Lázár

Nyolcadik előadás – 2002. május 03.
A négy evangélium egymáshoz való viszonya a megváltás tekintetében; János evangéliumának tagolása a zsidó ünnepkör hét hete szerint; János evangéliumának inspiratív fejezetei; Jézus felkenése; bevonulás Jeruzsálembe; Jézus megmossa tanítványai lábát; az agapé szintű szeretetről; Jézus búcsú beszéde és főpapi imája; az ember négy testének átalakulása; az apai és anyai impulzus; az Ödipusz-mítosz és Júdás élete

Kilencedik előadás – 2002. június 07.
János evangéliumának intuitív fejezetei; a Golgotai Misztérium mint a teremtett lét legfontosabb eseménye; 36 változás, ami a Golgotai Misztérium óta, Krisztus áldozati tette révén az emberiség és a Föld fejlődésében bekövetkezett