Barion Pixel

Váradi Tibor: Márk evangéliuma a szellemtudomány fényében

2000 Ft

A mai ember beteg, elvesztette az EGÉSZ-ségét. Homo sapiensbol homo paciens lett. Ennek a betegségnek a legfőbb tünete az amnézia, a felejtés. Az ember elfelejtette, honnan jött, hová tart, és ki is ő valójában. Az idők folyamán rengeteg tanító és tanítás született, hogy meggyógyítsa az embert. Ezen tanítások egyike a szellemtudomány, amely segít az emberiség egészségének helyreállításában.

A gyógyulási folyamat fontos része az önzetlenségben és önállóságban való gyarapodás. Az ember az önzetlenség által lesz szeretetteljes, az önállóság által pedig szabad lény! A szabad ember képes az akaratát bármilyen körülmények között megvalósítani, a szeretetteljes ember képes az akaratáról bármilyen körülmények között lemondani. Hogyan képes az ember egyszerre szeretetteljes (önzetlen) és szabad (önálló) lény lenni? Erre tanítanak meg az evangéliumok! A beteg emberiség számára a Krisztus életét és tanításait magába foglaló négy evangélium a legfőbb recept!

Merítsünk hát ebből a gyógyforrásból a szellemtudomány segítségével, hogy EGÉSZ-séges emberként ismét helyreálljon bennünk az összhang a természettel, felebarátainkkal és Istennel!

Cikkszám: MARK-EVANGELIUMA Kategóriák: ,

Leírás

Tartalom

Első előadás – 1999. október 8. 
Az egyes evangéliumok feladatai, Márk életének sorsfordulói, Márk evangéliumának jellegzetességei, párhuzamok tanai, Apollonius és Jézus élete között, a római császárság korszakai, Márk apostol célja, a messiási titok szerepe, Galilea és Jeruzsálem

Második előadás – 1999. november 5.
Jézus Krisztus evangéliumának a kezdete, Keresztelő János működése, Malakiás próféciái, mester és tanítvány viszonya, Hektor és Hamlet, Empedoklész és Faust, Júdás apostol és Mózes inkarnációi, az ószövetségi próféták feladatai, Hóseás és az Újszövetség, Jézus keresztsége, Jézus megkísértése

Harmadik előadás – 1999. december 3.
Jézus színrelépése, az első tanítványok elhívása, a tesuvah szó háromféle jelentése, Jézus apostoli és szélesebb tanítványi köre, Buddha tanítványaihoz való viszonya, Illés próféta kenyérszaporítása, különbségek Keresztelő János és Jézus között, régi és új típusú gyógyítás, vallási tolerancia, Buddha és Szókratész eltérő feladatai és tanítási módszerei,a krisztusi szintézis, Jézus Kapernaumban, Jézus Simon-Péter házában, kérdések és válaszok

Negyedik előadás – 2000. január 7.
Krisna élete, a Grál-kehely története, párhuzamok Krisna és Jézus között, a két Jézus gyermek, a Nátháni Lélek, az ahimszáelve, hindu alaptanítások, a három guna, a kis én és a nagy Én, az emberiség történelmének juga-korszakai és azok jellegzetességei, Krisna kapcsolata Buddhával és Manival

Ötödik előadás – 2000. február 4.
Jézus küldetéséről, a leprás meggyógyítása, a béna meggyógyítása, Máté elhívása, a böjtről, a keleti és a nyugati időszemlélet eltérései, az idő és a tér keletkezése, ciklikusság és történelmi lét, a két kenyérszaporítás, a krisztusi megváltás az ellenerők szempontjából, filozófiai és szellemtudományos nézetek a kereszténység történetiségéről, Krisztus második eljövetele, az emberiség
spirális fejlődésének menete

Hatodik előadás – 2000. március 3.
A szombat napjáról, életmentés szombat napján, Jézus ördöngösöket gyógyít meg, a tizenkét tanítvány elhívása, a tanítványok lelki tulajdonságai, Krisztus és az apostolok kapcsolata, a korabeli
misztériumbeavatások és a Golgotai Misztérium, Krisztus a feltámadás után, Padmaszambhava, sumér agyagtáblák vallomásai, a sippari nazír egyház szent könyvei, szellemi erők felvétele a Golgotai Misztérium előtt és után, a szellemi látás alakulása Keleten és Nyugaton, Patandzsali Jóga-szútrája, Sankara és a védánta-iskola, szüroszi Phereküdész és a görög filozófia irányzatai, kérdések és válaszok

Hetedik előadás – 2000. április 7.
A Szentlélek elleni bűnről, Jézus igazi családjáról, Jézus színeváltozása, Mózes küldetése, Illés vallási reformja, a fügefa szimbólum, a Golgotai Misztérium megértésének szintjei, Pilátus és Jézus, Natánael és Nikodémus, Cirenei Simon és Arimátiai József, a Szent Grál és a Szent Korona

Nyolcadik előadás – 2000. május 5.
A materialista valláskritika problémái, Jézus történelmi léte, Jézus csodatételei, az evangéliumok ellentmondásai, az evangéliumok mitikus elemei, Márk evangéliumának szerkezeti felépítése, az ember étertestének hétféle típusa, az ellenerők és Krisztus hatása az emberi forma kialakulásában, az emberiség feladatáról és a krisztusi szeretetről