Váradi Tibor: Az emberi lét titkai – Spirituális emberismeret

3000 Ft

“Ember, ismerd meg önmagad!” – szól hozzánk a múlt messzeségéből a bölcs felszólítás. Önmagunk megismerésénél kevés dolog lehet fontosabb, hiszen az ember önmagával élete végéig “össze van zárva”. Az emberi lét rengeteg titkot rejt, amit érdemes megfejteni. Az idők során sokan keresték a választ a következő kérdésekre:
Ki az ember? Mi az ember? Mitől ember az ember? Hogyan alakult ki? Mivé fejlődhet? Mi az ember feladata a földi világban?
A spirituális emberismeret a magasabb megismerés segítségével vizsgálja az ember eredetét, kialakulását, a világban elfoglalt helyét, felépítését és fejlődését. A szellemi megközelítés szerint ami az emberből látszik, az csak a jéghegy csúcsa. Nem szűkíthetjük le őt arra, ami belőle fizikálisan érzékelhető! Ha sikerül teljes és tiszta képet alkotnunk róla, az fejlesztő hatással lesz az élet több területére is. Másként éli az életét az ember, ha úgy gondolja, hogy léte pusztán egy véletlen eseménynek köszönhető, és másként, ha úgy tekint az emberi létállapotra, mint lehetőségre és egyúttal feladatra. Úgy gondolom, nagyobb tisztelettel és szeretettel fordulnának az emberek egymás felé is, ha tudnák és átélnék az emberi lét páratlan jelentőségét.

Váradi Tibor

Cikkszám: EMBERI-LET Kategóriák: ,

Leírás

Tartalom

Bevezetés
Az ókori emberkép; A középkori emberkép; Az újkori emberkép; A szellemtudományos emberkép;

A Fizikai Test titkai
 A fizikai test értékéről; A fizikai test és az ásványvilág; A fizikai test és a táplálkozás; A fizikai test kialakulása; A fizikai test és a főkorszakok; A fizikai test fejlődése a Föld-lét során; A fizikai test változásai; A fizikai test és az ellenerők; Ahrimán és a fizikai test; Az érzékfeletti ember; A fizikai test és a kozmosz; Karmikus betegségek; A fizikai test és az igazság; A fizikai test mint remekmű; A fizikai test változásai; Változások az inkarnációk szempontjából;Szellemi iskolázás hatásai a fizikai testre; A holttest jelentősége; A fizikai test és a járás; A fizikai test hármas tagozódása; Zárógondolatok a fizikai testről;

Az Étertest titkai
Az étertest megteremtése; Az étertest anatómiája; Az étertestet gyengítő tényezők; A magzati lét titkai; Étertípusok; Betegség és fájdalom; A hét életfolyamat; Az étertest és a táplálkozás; Energetizáló gyakorlatok; A légzés és az étertest; Az étertest és a temperamentum; Az emlékezés titkai; Születés és halál; A beszéd titkai; Az étertest belső mozgása; A víz elem és az étertest; Az étertest és a Doppelgänger; Az étertest és a beavatás; Az euritmia titkai; A beavatási út hatása az étertestre; A hét étertesttípus;

Az Asztráltest titkai
A lélek hídszerepe; Az asztráltest felépítése; Egészség és betegség; Az étertest és az asztráltest; Az asztráltest keletkezése; Lélek és lélegzés; Alvás és álom; Az asztráltest és a táplálkozás; Az asztráltest és a stressz; Az asztráltest és az önismeret; Érzések és érzelmek; A lélek és a beavatás; Az asztráltest felépítése; Az asztráltest a leszületés előtt; Az asztráltest a halál után; Mikrokozmikus és makrokozmikus lelki erők; A lelki területek szétválása és újraegyesítése; Az asztráltest átalakulása a szellemi úton; Az asztráltest és a szívcsakra; Az asztráltest és a morális fejlődés; Az asztráltest és a Hegyi beszéd; Az asztráltest és a védőangyal; Az asztráltest és a meditáció; Az asztráltest tisztítása és fejlesztése (összefoglalás);

A Magasabb Én titkai
A magasabb Én és a szellemtudomány; A háromszoros Én; Személyiség és egyéniség A torzult ego ismérvei; Az Én-erők hatása az emberben; Gondolati út a szellemhez; A magasabb Éntől eltávolító állapotok; A magasabb Énnel összekötő állapotok; A vér és a magasabb Én; Az alkohol mint anti-Én; A magasabb Én és a szabadság; Az Én-beavatás; A magasabb Én és Krisztus; „Én vagyok”-meditáció; Önazonosság és önmeghasonlás; Én-élmény és Te-élmény; Az ember megistenülése;

Az emberi testek további összefüggései
A planetáris inkarnációk és az angyali hierarchiák; A magasabb testek és az angyali hierarchiák; Az ellenerők és az ember testei; Az ember testei és a ritmusok; Az ember testei és a táplálkozás; Az asztroszófia és az ember testei; Az ember testei és a karma; A kultúrkorszakok és az ember testei; Emberi és isteni erények; Az ember testeinek megmentése

Cím