Váradi Tibor: Szellemtudomány III. rész – A bölcsesség és a szeretet útja

2500 Ft

A szellemtudomány az a megismerési út, amely a szellemi igazságok megértése, megélése és megvalósítása által elvezet minket valódi önmagunkhoz, belső lényegünkhöz, amelynek segítségével képesek vagyunk visszatérni az isteni szeretetegységbe. Erre az útra akkor érdemes rálépnünk, ha a szándékaink tiszták és komolyak. A hiteles szellemi iskolák minden korban nehezen teljesíthető feladatokat adtak a tanítványoknak. Szellemi szempontból csak annak van maradandó értéke, ami belső erőfeszítések árán született!
A mai kor embere számára talán az a legnagyobb kihívás, hogy a szellemi fejlődés útját nem a világtól elvonulva, hanem a mindennapi élet közepette kellene bejárnia. Tiszteletre méltó, ha napjaink embere a hétköznapok gondjai és terhei mellett a munkahelyi követelményeknek és a családi kötelezettségeinek egyaránt megfelelve időt szán a szellemi fejlődésére. Ne feledjük a bölcs mondást: „A világban élni, de nem a világból” – ez lenne a megvalósítandó feladat mindannyiunk számára.

A könyvben kifejtésre kerülő legfőbb témák:

  • A Szent Grál titkai
  • Asztrológia és asztroszófia
  • Szellemtudományos táplálkozástan
  • A találkozás misztériuma
  • Az ima jelentősége a szellemtudomány tükrében

A szellemtudományról szóló könyvsorozat harmadik kötete feltételezi, hogy az olvasó már alaposan és figyelmesen áttanulmányozta az előző köteteket, mert az ott leírtak ismerete nélkül a jelen könyv több ponton érthetetlen vagy félreérthető.

Váradi Tibor

Cikkszám: SZELLEMTUDOMANY-III Kategóriák: ,

Leírás

Részletes tartalom:

I. AZ IMA JELENTÕSÉGE A SZELLEMTUDOMÁNY TÜKRÉBEN
A korszellemnek megfelelő szellemi gyakorlatok; az ima szerepe a lélek tisztításában; az ima mint meditáció; az imádkozáshoz szükséges lelkiállapot; Krisztus tanításai az imáról; a kérő ima; a hálaadó ima; a hit és a bizalom szerepe az imában; az ima és meditáció mint egymás kiegészítői; az áhítat mint a múlt helyes megismerésének gyümölcse; az alázat mint a jövővel való helyes kapcsolat eredménye; a szellemi hő és fény szerepe a külső és belső rabság megszüntetésében; a makro- és a mikrokozmikus Miatyánk; a Miatyánk hét kérése és a hét kultúrkorszak kapcsolata; a Miatyánk kulcsszavai és az ember testei közötti megfelelések; két szellemi gyakorlat a Miatyánk imával; szentek és mesterek az imáról (idézetgyűjtemény)

II. SZELLEMTUDOMÁNYOS CSILLAGBÖLCSELET
Az égbolt test, lélek és szellem szerinti megközelítése; geocentrikus és heliocentrikus világkép; az asztrológia ellenerős hatás alá kerülése; az asztroszófia feladatai a jövőben; a csillagvilág kialakulásának folyamata a planetáris inkarnációk során; a csillagvilág szemléletének változása a Föld-létben; a Nap-kiválás és a Holdkiválás; az asztrológiai szimbólumok jelentése; a születés és a halál asztroszófiai megközelítése; a kultúrkorszakok és a bolygók világának asztroszófiai megközelítése; a három transzcendentális bolygó; üstökösök és meteoritok; bolygó- és csillagkép- beavatások; a Nap- és a Hold-erők hatása az emberre; a bolygóhatások felvétele; a csillagképek hatása az életút során; havi erények; bolygó- és csillagkép-meditációk; az angyalok és a bolygóprincípiumok kapcsolata; az ásvány-, a növény- és az állatvilág asztroszófiai megközelítése; az ember testeinek asztroszófiai vonatkozásai

III. A TÁPLÁLKOZÁS A SZELLEMTUDOMÁNY FÉNYÉBEN
A táplálkozás spirituális megközelítése; égi és földi táplálék; az egészség megőrzésének morális  spektusai; természeti és kozmikus törvények; egyensúly a földi és a szellemi táplálkozás között;
a táplálkozás és a lelki-szellemi fejlődés közötti összefüggések; az emberi táplálkozás változásai a főkorszakok során; a táplálkozás és a gondolkodás összefüggései; a tudati lelket támogató
táplálkozás; a táplálék hasonítása; az életfolyamatok és az étertípusok közötti összefüggések; az elementális lények hatása a táplálkozásunkban; a fehérjék, zsírok és szénhidrátok fogyasztásának
szellemi háttere; a túlzott fehérje-, zsír- és cukorbevitel hatásai; a vitaminok és ásványi anyagok szellemi megközelítése; a sófogyasztás hatásai; a növényi és az állati eredetű táplálékok fogyasztásának hatásai; a húsfogyasztás szellemi megközelítése; az Úrvacsora üzenete; a nem ártás elve; a húsfogyasztás egészségügyi következményei; a hal- és a tojásfogyasztás szellemi és fizikai hatásai; a tejfogyasztás következményei; a szívcsakraétrend; a növényi étrend jelentősége; a gyökér, a szár és a virág hatásai; a gyümölcs és a gabona; az egészség megőrzését hátráltató és támogató ételek; a táplálkozás tízparancsolata; a helyes étkezési körülmények; idézetek a Béke evangéliumból

IV. A SZENT GRÁL TITKAI A TUDATI LÉLEK KORÁBAN
Három nagy szellemi irányzat megjelenése a Raffael-korszakban; a Grál-irodalom 13. századi megjelenése; a Grál hétféle jelentése; a tudati lélek korának feladatai: Grál-megismerés és Grál-beavatás; a kérdezés jelentősége, egyéni és kollektív Grál-kérdés; a Grál négy erénye; a Grál-titok; a Grál-tudomány hét fő területe; az egyiptomi beavatás atavisztikussá válása; az egoizmus kialakulásának jelentősége; az önzetlenségben és önállóságban való fejlődés három fázisa; Anfortasz és Parszifál; önzésmentes öntudat; a kehely, az ostya és a galamb szimbólumok jelentése; a Szent Grál kapcsolata az ünnepekkel; a Grál-kehely és a planetáris inkarnációk összefüggései; Grál-királyok; a belső Grál kialakítása; antigrálmozgalmak; a Szent Grálon megjelenő kép és felirat; Gráltemplom és Grál-közösség; Grál-helyek; a Grál útja; a Szent Grál kapcsolata a Szent Koronával mikro- és makrokozmikus szinten

V. A TALÁLKOZÁS MISZTÉRIUMA
Az emberi találkozások jelentősége; az éntudat és a szabad akarat szerepe a találkozásokban; a Hold- és Nap-erők működése a találkozásoknál; a szeretet mint átalakító erő; a találkozások első két szintje: előkészület és felajánlás; az élő gondolkodás szerepe a találkozásokban; a másik ember előítélet-mentes elfogadása mint a beavatás egyik előfeltétele; a találkozások harmadik szintje (átváltozás); a karmikus találkozások átélése; a találkozások negyedik szintje (eggyé válás); a tudati lélek korának feladatai a találkozások terén; az emberi találkozások változásai a következő kultúrkorszakokban; a duálpárral és a mesterrel való találkozás; a magasabb Énnel és a védőangyallal való találkozás; a Kis Küszöb őrének kérdései; találkozás Krisztussal; a szeretetteljes kapcsolatok megvalósítása; az agapé megvalósítása a Földön