Váradi Tibor: Szellemtudomány II. rész – A tudati lélek korának titkai

2500 Ft

A Föld egy „iskola”, ahol a fő „tantárgyak” a bölcsesség, a szabadság és a szeretet. Mindannyian azért születünk a Földre, hogy ezekben fejlődjünk. Égi és földi tanítóink, mestereink segítenek abban, hogy minél jobban elsajátítsuk a főtantárgyakat. Fontos megértenünk, hogy a szellemi fejlődés nem automatikusan történik, azért nap mint nap tudatos erőfeszítéseket kell tennünk! Saját törekvésünkhöz azonban mindig hozzáadódnak a kegyelmi erők, csak így képes az ember egyre feljebb emelkedni. A szellemi képlet tehát a következő: törekvés + kegyelem = fejlődés.
A szellemtudomány abban kíván segítségünkre lenni, hogy ha már felébredt bennünk a helyes törekvés, akkor a magasabb isteni szándékokkal összhangban cselekedjünk. A szellemtudomány a korszellemnek megfelelő tanítások és gyakorlatok átadásával támogatja fejlődésünket és felemelkedésünket. Így tud megvalósulni a végső cél, amely az emberben lévő egyéni szellem visszavezetése az isteni Világszellembe, az érzékfeletti világ lényeinek és tényeinek valódi megismerése által.

A könyvben kifejtésre kerülő legfőbb témák:

  • Beavatás Lemúriától napjainkig
  • A szívcsakra felélesztése
  • Élet a halál után
  • Az elementális világ lényei
  • Michael-impulzus korunkban

A szellemtudományról szóló könyvsorozat második kötete feltételezi, hogy az olvasó már alaposan és figyelmesen áttanulmányozta az első kötetet! Az előző könyvben leírtak ismerete nélkül a jelen könyv több ponton érthetetlen vagy félreérthető.

Váradi Tibor

Cikkszám: SZELLEMTUDOMANY-II Kategóriák: ,

Leírás

Részletes tartalom:

I. A szellemtudomány tanulmányozása a tudati lélek korában
A beavatás 7 fokozata; Az érzékletmentes gondolkodás szerepe; A szellemtudomány helyes tanulmányozásának legfőbb kritériumai (türelem; tisztelet, alázat; lelki béke; nyitott lelkület; megértés; hála; zavaró ingerek kiküszöbölése; helyes időzítés; testhelyzet; testi-lelki egészség; helyes táplálkozás; jelenlét; minőségi olvasás; mûvészi megjelenítés; felidézés; folyamatosság, ritmus; saját megfogalmazás; kérdések megfogalmazása; személyes aspektusok; visszafelé elgondolás; közös feldolgozás; egzisztenciális megértés; ráhangolódás; erő és fény; Michaellel való kapcsolat; Szófiával
való kapcsolat; Krisztussal való kapcsolat)

II. Michael-impulzus a tudati lélek korában
Szent Mihály a keresztény hagyományban; Szent Mihály a magyar hagyományban; Szent Mihály a szellemtudomány fényében; Michael korábbi elnevezései és ősi tisztelete; Michael és Ahrimán; Michael arché szintre emelkedése; Michael hatása az évkörön belül; Én-élmény és Te-élmény; A michaeli és az ahrimáni tudat jellemzői; Michael és a rózsakeresztesség; Michael és a köztes lét; Michaeli bölcsesség; Michael kardja; Michael és a szabadság; Michael egyéb megnyilvánulásai; Mihály-naptól Karácsonyig

III. A szívcsakra felélesztése – a szív útja a tudati lélek korában
A csakrák szerepe, felépítése és kialakulása; A szívcsakra szerepe és felélesztésének jelentősége a mai korban; Fizikai szintű tudnivalók a szívről; Éteri szív – a szívmeridián és a szívcsakra éteri szirmai; Az éteri szirmok gondozása és aktivizálása; Az éteri szív szerepe a szívgondolkodásban; A szívcsakra működésének lelki aspektusai; A szívcsakra kapcsolata a Nap-szférával; A szívcsakra felélesztésének hat gyakorlata; Gondolatkontroll; Cselekedetkontroll; Érzelemkontroll; Türelem, tolerancia; Hit, bizalom; Kitartás, állhatatosság; Új éteri áramlások; A szívcsakra és az ellenerők; A szívcsakra-gyakorlat és az erények; Kiegészítő gyakorlatok; A szívcsakra szerepe az ember felemelkedésének útján; A szívcsakra szerepe a Föld felemelkedésében

IV. A szellem útja a halál és a születés között – a köztes lét eseményei
Az ember halála; A születés előtt és a halál után működő erők; A halál mint szellemi születés; A halál folyamata; A halálra való lelki felkészülés; Az elhunyt segítése a köztes létben; Halálhoroszkóp; Az étertest feloldódása; Élet a bolygószférákban (Hold-szféra; Merkúr-szféra; Vénusz szféra; Nap-szféra); A Nap-szférán túl; A csillagvilág és a Kozmikus Éjfél; Az új inkarnáció előkészítése; Élet a bolygószférákban; A köztes lét és az ellenerők; A köztes lét és az angyali hierarchiák; A fogantatástól a születésig

V. Az elementális világ lényeinek megismerése
Az éteri látás elveszítése; Az éteri világ észlelése; Angyalok és elementálok; Az elementális világ evolúciója; Földelementálok; Vízelementálok; Levegőelementálok; Tűzelementálok; Az elementálok és a növényvilág; Az elementálok és az állatvilág; Különleges elementáltípusok; Az írott és nyomtatott szöveghez kapcsolódó elementálok; Bolygóprincípiumokat hordozó elementálok; Sérült elementálok gyógyítása; Elementálok az ember életében; A személyes elementál; Az ember által teremtett elementálok; Ellenerős hatás alá került elementálok; Az elementálok megváltása;
Az elementális lények üzenete az ember felé

VI. Beavatási utak lemúriától napjainkig
A beavatás jelentősége; A korszellemnek megfelelő beavatás; Lemúriai beavatás; Atlantiszi beavatás; Beavatás az Indiai kultúrkorszakban; A Perzsa kultúrkorszak beavatása; Az Egyiptomi kultúrkorszak beavatása; A Görög-római korszak beavatása; A Buddha által hátrahagyott út; A hüberniai misztériumok; Az orfikus misztériumok; Az eleuziszi misztériumok (azaz az efezoszi beavatóközpont); Krisztocentrikus beavatás; A manicheista beavatás és annak hét fokozata; Rózsakeresztes beavatás és fokozatai; Antropozofikus beavatás és fokozatai