Váradi Tibor előadás (761) — A hit és az ész kapcsolata a teológia és az antropozófia tükrében (2017.01.27.)

2000 Ft

2017.01.27.
Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.)
109 perc

• különbségek és hasonlóságok a hit és az ész között
• hit és ész viszonya Pál apostolnál
– a szeretet mint cselekvő hit
– emberi bölcsesség és isteni bölcsesség
• hit és ész viszonya Szent Ágostonnál
– a filozófia és a teológia első nagy szintézise
• Szent Ágoston a szeretetről
• Szent Anzelm a hit és az ész viszonyáról
– az értelem feladata
– hitigazság és „lehetséges igazság”
• Szent Anzelm ontológiai istenérve
• Szent Tamás a hit és az ész viszonyáról
– a hitigazságok elfogadásának módja
• Rudolf Steiner a hit és az ész viszonyáról
– a hit mint a Krisztus-impulzus túláradása az emberi ÉN-en
– a hit és az intellektus erőinek egyesítése

Leírás

2017.01.27.
Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.)
109 perc

• különbségek és hasonlóságok a hit és az ész között
• hit és ész viszonya Pál apostolnál
– a szeretet mint cselekvő hit
– emberi bölcsesség és isteni bölcsesség
• hit és ész viszonya Szent Ágostonnál
– a filozófia és a teológia első nagy szintézise
• Szent Ágoston a szeretetről
• Szent Anzelm a hit és az ész viszonyáról
– az értelem feladata
– hitigazság és „lehetséges igazság”
• Szent Anzelm ontológiai istenérve
• Szent Tamás a hit és az ész viszonyáról
– a hitigazságok elfogadásának módja
• Rudolf Steiner a hit és az ész viszonyáról
– a hit mint a Krisztus-impulzus túláradása az emberi ÉN-en
– a hit és az intellektus erőinek egyesítése

További információk

Adathordozó

CD, DVD, ONLINE