fbpx

Akció az online előadásokra!

Akciót hirdetünk az online előadásokra az alábbiak szerint:
3 különböző normál előadás vásárlása esetén a 4. előadás ajándék!
Helyezz 4 normál előadást a kosárba és vásárlásnál használd a következő kuponkódot:
ELOADAS3+1

2 egész napos előadás vásárlása esetén a 3. normál előadás ajándék!
Az ajándék előadás normál (nem egész napos) előadás lehet. Helyezz 2 egésznapos valamint 1 normál előadást a kosárba és a vásárlásnál használd a következő kuponkódot:
ELOADAS2+1

Az élő előadások hiányában elkezdtük a korábbi előadások online videó formájában való feltöltését. Ezek számát folyamatosan növeljük, így a DVD és a CD formátum mellett egyre több előadás online videó formájában is megvásárolható lesz. Előadások megtekintése részletes tematikával 

Részletes tudnivalók az online nézhető előadásokról

 • Online előadás (2020. november 14.) „Mondottam, ember: Küzdj, és bízva bízzál!” – Gondolatok a bizalomról a pszichológia, a filozófia és a vallások tükrében 2. rész Ízelítő a témákból: •    a bizalom megalapozása gyerekkorban •    a gyermekkori bizalomvesztés lehetséges főbb okai (szükségletek sérülése, szülői hazugság, szeretett személy elvesztése stb.) •    a gyermekkori bizalomvesztés megelőzése és gyógyítása •    a bizalom mint az ember alaptermészetének része •    a kételkedés és a bizalom kapcsolata •    a tények és a valóság, a modern kor tény-fanatikussága •    a kételkedés, illetve a bizalom útján megismerhető igazság •    „kétség-felhők” és „bizalom-Nap” az emberi lélekben •    a meditáció jelentősége a bizalom helyreállításában •    kétféle embertípus a bizalom szempontjából, az arany középút megtalálása •    bizalom Istenben •    életünk Istenre bízása
 • 2020.11.01. Napfényes Rendezvényterem 92 perc • Mindenszentek ünnepének jelentősége • önvizsgálati kérdések Mindenszentekkor • bibliai idézetek a szentségről • Isten az, aki megszentel • híres emberek gondolatai a szentségről • a szentség tíz alapvonása - a szeretetben való növekedés - Isten mint életünk középpontja - törekvés mindenki üdvére - minden nap keresni a kapcsolatot az Égiekkel - a pillanat szentségének átélése - az Isten általi szeretettség megélése - helyes viszony a fájdalomhoz és a szenvedéshez - a saját akarat átadása Istennek - a helyes szabadság kialakítására törekvés - Hagyjuk, hogy Krisztus átformáljon!
 • Online előadás (2020. október 24.) Rafael Arkangyal a szellemtudomány fényében 80 perc Ízelítő a témákból:
  • a Jelenlét Angyalai
  • Rafael a vallási hagyományban
  • Rafael, a Merkúr-arkangyal
  • Mikor érdemes Rafael segítségét kérni?
  • röpimák Rafael Arkangyalhoz
  • a Rafaellel való kapcsolat segítése
  • a Jelenlét Angyalai mint Krisztus négy arca
  • Rafael, a transzformáció arkangyala
  • a Rafael-korszak szellemi áramlatai
  • Rafael Arkangyal attribútumai
  • Krisztus a világgyógyító
 • Online előadás (2020. október 17.) „Mondottam, ember: Küzdj, és bízva bízzál!” – Gondolatok a bizalomról a pszichológia, a filozófia és a vallások tükrében 98 perc Ízelítő a témákból: •    a bizalom négy fő iránya •    az önmagammal és az emberekkel kapcsolatos bizalom néhány alterülete •    a bizalom hét fő tényezője •    a bizalom tíz magatartásformája •    kapcsolat az önbizalom és a mások iránti bizalom között •    az önbizalom néhány alapelve •    Mi fakad az önbizalomból és az önbizalomhiányból? •    tíz tanács az önbizalom-erősítéshez •    a bizalom spirituális megközelítése –    a bizalom és a szív –    a bizalom átalakító ereje –    a bizalom és a szentség kapcsolata –    a bizalom mint hitvallás –    „mindenki bizalomra méltó” –    az ok nélküli bizalom mint a tiszta szeretet egyik megnyilvánulása
 • 2020.09.05. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 206 perc
  • a Hold holisztikus megközelítése
  • a Hold-kapuk szerepe
  • holdfogyatkozás és napfogyatkozás
  • a növekvő és a fogyó Hold hatása
  • a Hold és a táplálkozás
  • a Hold keletkezése
  • a Hold-kiválás jelentősége
  • a Hold-szféra és az elementális világ
  • a köztes lét a Hold-szférában
  • Hold-év és Nap-év, a 12 szent nap jelentősége
  • Gábriel mint a Hold-arkangyal ismérvei
  • röpimák Gábriel arkangyalhoz
  • feladatok és lehetőségek a Hold évében, 2020-ban
  • a Hold és a bizalom, a Hold és a Belső Gyermek
  • az anyai minőség szentháromsága
  • a Holddal összefüggő betegségek
  • a Hold és a meditációk
  • önismereti kérdések a Hold évéhez
  • a Hold-erők felvétele
  • Rudolf Steiner Hold-pecsétje és Hold-mantrái
 • 2020.08.08. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 82 perc · elengedés és elfogadás a „négyes alap” szerint · az elengedés és az elfogadás összefüggése a bölcsességgel, a szabadsággal és a szeretettel · a túlzásba vitt ragaszkodás/függőség okozta problémák · az elengedés művészetének kifejlesztése a fogyasztói társadalomban · belső gyarapodás a téves önazonosítások felszámolása révén · alapvető elengednivalók (félelem, irigység, figyelmetlenség, perfekcionizmus, elvárás) · az elfogadás mint „igent-mondás” · a jelen pillanat szentsége, misztériuma · az ösztönös szeretettől a megismerő szeretetig · az elfogadás és a hit: az Isten általi elfogadottság · a kritika mint belső gyengeség · az elfogadás vertikális iránya, szellemi aspektusai · az elfogadás mantrája · a szeretet alkímiája: a tagadás átalakítása igenléssé Ez az előadás a témában elhangzott korábbi előadások (698, 703, 845) ismétlő összefoglalása, illetve kivonata.
 • 2020.08.08. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 107 perc • a karma mint kozmikus törvény • a karma főbb összetevői • karmikus összefüggések a jelenlegi és a következő élet között az emberi testek szempontjából • főbb karmatípusok • a karmikus gondolkodásmód jellemzői • a karma helyes megközelítése • a karma mint szociális erő • Hold-karma és Nap-karma • az első találkozás jelentősége • pozitív karmikus lánc és negatív karmikus kör • tudatállapotok és a szellemi kutatás • Rudolf Steiner által kikutatott inkarnációs láncok • az idő előtti karmikus információk hatása • a karmával való munka az alvás során • a felébredés jelentősége • a karmikus álmok jelentősége • a karmikus betegségekről • a legfőbb karmaoldók
 • 2020.05.30. 85 perc
  • Miben számíthatunk a Szent Szellem segítségére?
  • Hogyan kérjük a Szent Szellem eljövetelét?
  • a Szent Szellem befogadásának következményei
  • a pünkösdi élmény mint keresztény megvilágosodás
  • Pünkösd és az újfajta keresztény beavatás
  • Pünkösd mint a közösségalkotás ünnepe
  • Mi a különbség a keresztény közösség és a krisztusi közösség között?
  • a krisztusi közösség 10 aranyszabálya
 • 2020.05.16. · a XVII. században bekövetkező materialista fordulat szellemi oka · az ember szellemi süllyedésének fázisai a korokon át · az ember szellemi felemelkedésének lépcsőfokai · a szellemi megtalálása önmagunkban · a szellemi megismerés akadályai · a szabad ember jellemzői · Isten viszonya az ember szabadságához · az ember megnyilvánulásainak összhangja a létsíkok törvényeivel · az önzőség legyőzése · az ember szellemi érettségének egyik fokmérője · a kötelezettségek és a szabadság viszonya · az emberiség szellemi adósságának törlesztése · az imaginációs tudat megalapozása, jellemzői és fokozatai · út az ÉN-imaginációtól a Krisztus-imaginációig · a szellemi fejlődés 10 fontos alapelve 109 perc
 • 2020.05.03. 89 perc · a láthatatlan (szakrális) szív mint belső otthonunk · a láthatatlan szív hétszeres titka · a jelenlét fontossága és három fokozata · a tudat ébersége és a szív ébersége · Én-élmény és Szív-élmény · a szívek találkozásának három fokozata · Isten általi szeretettség és áldottság · a minden ember születésénél felcsendülő Isteni szózat · a kedvesség mint fontos szívminőség · a kedvesség három szintje · kedvesség gyakorlásának szempontjai · a szerető kedvesség és az együtt érző szeretet a buddhizmusban · a „szerető kedvesség”-meditáció menete · a szerető kedvesség gyakorlásának pozitív hatásai · keresztény tanítások a kedvességről · pszichológiai megfigyelések a kedves emberekről · a kozmikus morál és a lelkiismeret hangja · szakrális szívünk mint a szeretet kiapadhatatlan forrása
 • 2020.04.26. 83 perc
  • a kapcsolatok jelentősége az ember életében
  • a kapcsolatok négy fő iránya és ezek kihatása egymásra
  • a saját testhez való viszony hatása a párkapcsolat testi szintjére
  • helyes viszony a saját testünkhöz
  • a spirituális fejlődés mint az ellentétek feloldása egyre magasabb szinten
  • a szexualitás mögötti szellemi hajtóerők
  • a szexualitás mint kétélű fegyver
  • a szexualitás mint a szellemi egyesülés fizikai előképe
  • az öröm iránti vágy mély belső indítéka
  • egyesülés testi, lelki és szellemi szinten
  • a szexualitás mint megismerési út
  • öt alapelv egy spirituális párkapcsolathoz - az Isten-kép hatása a párkapcsolatra - egymás sorsának (karmájának) hordozása - párunk valódi arcának meglátása - szellemi üzenetek közvetítése társunknak - egymás megáldása
 • 2020.04.19. 100 perc
  • Fehérvasárnap mint az Isteni Irgalmasság ünnepe
  • az irgalmasság hét lelki cselekedetéről
  • meginteni az eltévelyedetteket -„egymásra vagyunk bízva” – nem lehetünk közönyösek egymás iránt -a figyelmeztetés fokozatai
  • tanítani a tudatlanokat -az égi kincsek megosztása – hozzásegíteni másokat a szellemi tudáshoz -az élő tanítás jelentősége
  • tanácsot adni a kételkedőknek -az empátia és a szabadon hagyás jelentősége -Krisztus mint az igazi válasz minden kérdésre
  • a szomorúak megvigasztalása -a szent sírásról – sírni másokért -Krisztus mint a vigasztalás igazi forrása
  • a bántalmakat békével elviselni -az ehhez szükséges lelki erények -hozzájárulás az egész világ békéjéhez
  • megbocsájtani az ellenünk vétkezőknek -a valódi megbocsájtás jellemzői -bántalmazó és áldozat a szellemi megközelítés alapján
  • imádkozni élőkért és holtakért -Kikért érdemes imádkozni? -a „szüntelen imádkozás” jelentősége
 • 2020.04.10. 86 perc • Jézus keresztfán elhangzott mondásainak jelentősége • Első mondás: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” - megbocsájtani a szenvedés közepette is - a tudatlanság és a bűn kapcsolata - az Isteni Kegyelem megszületése - az igazi megbocsájtás három eleme - saját magasabb ÉN-ünk keresztre feszítése • Második mondás: „Bizony mondom néked, ma velem leszel a Paradicsomban.” - a bal lator és a jobb lator viselkedése, lelkülete - Jézus válasza mint a remény szavai - a szenvedés közepette is van választása az embernek - a két lator képe mint az emberiség jövőbeli kettészakadásának profetikus szimbóluma • Harmadik mondás: „Asszony, íme, a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád!” - a kereszt alatt állás jelentése a keresztény beavatási úton - Krisztus és a kereszt - félelem a szenvedéstől - áldozathozatal a szeretet jegyében - János és Mária hatása egymásra és ennek gyümölcsei - a vérségi szeretet helyett a szellemi szeretet szintjére lépés • az első három mondás összefüggése a három isteni erénnyel
 • 2020.04.05. 90 perc • Virágvasárnaptól Húsvét vasárnapig – a Nagyhét belső átélésének jelentősége • a virágvasárnapi lelkület és a húsvét vasárnapi lelkület jellemzői • a Nagyhét mint ősképszerű sors-kinyilatkoztatás • rejtett összefüggések a Nagyhét eseményei és Jézus Krisztus három földi évének történései között • Virágvasárnap eseményei - a szamárcsikó története és szimbóluma - „Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” – Jézus mondásának jelentésrétegei - kő-szív és hús-szív - Szűz Mária részvétele a virágvasárnapi eseményekben - Annalia élete és halála - Jézus kemény beszéde a tanítványokhoz Virágvasárnap estéjén - az ünneplő tömeg viselkedése és valódi lelkülete • a Nagyhét mint nagy lehetőség az igazi húsvéti lelkület megszületéséhez az emberben
 • 2020.03.13. Napfényes Rendezvényterem 74 perc • a párkapcsolat öt alappillére • a nő teremtése az Ószövetségben • egység és egyéniség • az intimitás jelentősége a házasságban • a paradicsomi állapotra jellemző „meztelenség” magasabb aspektusai • bűnbeesés és intimitászavar • az intimitás egyik alapja: hibáink és kudarcaink beismerése • az intimitás négy szintje: – testi intimitás o a szexualitás három szintje – érzelmi intimitás o az elfojtott negatív érzelmek következményei o a leggyakoribb érzelmi szükségletek – gondolati intimitás o a leggyakoribb gondolati igények o a gondolati intimitás ismérvei – szellemi intimitás o a szellemi intimitás elősegítése • a harmonikus házasság alapja az intimitás
 • 2020.02.28. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 100 perc • a mese jelentőségéről • az ősi mesék szellemi értéke • a játék és a mese kapcsolata • a mese mint a morális érzék felébresztője • javasolt mesék és mítoszok életkor szerint • a játék jelentőségéről • a mese hatásai • reggeli mese és esti mese • a mesék által tanított alapelvek • a mesék gyógyító ereje • főbb mesetípusok • a mesék lehetséges megközelítései • a meseszereplők és a bolygók kapcsolata • a mesemondás művészete • a mesék és a temperamentumok kapcsolata • a szereplők szimbolikája két ismert mesében • a „hol volt, hol nem volt…” mesekezdés szellemi jelentésrétegei „és boldogan éltek, amíg meg nem haltak” – a mesék gyakori befejezésének jelentése szellemi szempontból
 • 2020.02.21. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 113 perc • a karma törvénye • a karmaismeret jelentősége • a karma főbb összetevői • a karmikus gondolkodásmód fő elemei • karma a lélek három szintjén • a karma megfigyelése életünkben • a karma mint jellem-nevelő • a karma helyes és helytelen megközelítése • az irigység és a hazugság karmikus hatásai • az együttérzés és a tisztelet jelentőségéről • az elfojtott irigység és az elfojtott hazudozási hajlam következményei • a spirituális pszichológia alapjai • a helyes viszony a másik ember karmájához • segítségnyújtás az irigység és a hazugság karmája esetén • a karma oldása • a jóakarat és az elégedettség karmikus hatásai • az ember hatása a világ fejlődésére
 • 2020.02.09. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 227 perc • a kommunikáció alapjai • a közlés négy aspektusa: tárgyi, önmegnyilvánulási, kapcsolati, felszólító • helyes kommunikáció a négy aspektus alapján • a befogadás négy füle – a domináns fül jelentősége • a beszéd folyamata – kódolás és dekódolás, értés és félreértés – a befogadás három fázisa – a tiszta kommunikáció elősegítése • az én-üzenetek jelentősége • kommunikáció a nőknél és a férfiaknál – a két nem eltérő sajátosságai – tipikus problémák a férfi-női kommunikációban – javaslatok a férfiak és a nők számára • az önfeltárás művészete • kommunikáció a „VAKOG” alapján – az öt típus (vizuális, auditív, kinesztetikus, olfaktorikus, gusztatorikus) jellemzői – összhangteremtés a „VAKOG” alapján – a VAKOG-típus beazonosítása a szemirányok figyelésével – a szemirányok jelentősége a kineziológiában • kommunikációs aranyszabályok
 • 2020.01.18. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 115 perc • harmonikus kapcsolat önmagunkkal • „Élni” vagy „túlélni”? • a túlélési stratégiák jellemzői • a négy túlélési pozíció ismérvei: (viselkedésminták, hitrendszerek, pszichoszomatikus testi tünetek stb.) – engesztelő – vádaskodó – okoskodó – zavarodott • a túlélési pozíciók átalakítása • javaslatok a különböző típusok számára • a hitelesség (kongruencia) jellemzői • a hitelesség három szintje • az önbecsülés credoja (Virginia Satir)
 • 2019.11.17. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 226 perc • a beszéd adta lehetőségek • kommunikáció az állat-, illetve a növényvilágban • nem-verbális kommunikáció • a kommunikáció öt szintje a közlés mélysége szerint • a kommunikáció három szabálya a tranzakcióanalízis fényében • az „előírások” szerepe a kommunikációban • gondolatok a metanyelvről • metanyelvi kifejezések, szófordulatok és azok valódi üzenetei • az aktív figyelem jelentősége • az aktív figyelem leggyakoribb akadályai • tanácsok az aktív figyelemhez • a sztrók szerepe a kommunikációban • a dicséret kifejezése és helyes fogadása • a helyes kérdezés titkai • nyitott és zárt kérdések, illetve kerülendő kérdésfajták • a kommunikáció szerepe a megismerő szeretet útján • a helyes kommunikáció aranyszabályai
 • 2019.10.25. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 93 perc • harmonikus kapcsolat önmagunkkal • önmagunk szeretetének hét forrása • az önkép alapkérdései • a reális énkép jelentősége • az énkép három lényegi eleme: befogadottság-érzés, értékesség-érzés és alkalmasság-érzés • árnyékmunka az énkép elemeivel • a másokhoz való viszonyom átvilágítása • az énkép másodlagos összetevői: külső megjelenés, társadalmi rang, személyes teljesítmény • hamis önazonosítás a másodlagos tényezőkkel • az elsődleges elemek pasztorálpszichológiai összefüggései • az önismeret és az önelfogadás jelentőségéről • a felelősségvállalás és a jelenlét fontosságáról • hét kulcs az önbecsülés növelésére
 • 2019.09.28. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 102 perc • Michael arché fő tulajdonságai • a michaeli kinyilatkoztatás fő ismérvei • Michael harca a sárkánnyal • a Mihály-imagináció skorpió-aspektusa • az önmegsemmisítés művészete – „minden napnak megvan a maga keresztje” – a kis én keresztre feszítése – félelmek az önmegsemmisítéstől • Michael és a szabadság • Michael és a földi ember tettei – amihez Michael kapcsolódni tud • Michael három attribútuma – Michael iránymutató tekintete • Michael munkatársává válni • Michael és Ahrimán – Ahrimánt erősítő hatások az emberben – Michaelt erősítő hatások az emberben
 • 2019.07.06. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 105 perc • párhuzamos események az exoterikus és az ezoterikus kereszténység történelmében • a IX. század főbb eseményei • a Rafael arkangyal által inspirált szellemi áramlatok • a „Grál” jelentései • a Grál-tudomány hét területe • atavisztikus megismerés és korhű Grál-megismerés • ősi beavatás és Grál-beavatás • a személyes Grál-kérdés • a Grál-közösség főbb ismérvei • a Grál-titok jelentősége • Grál-királyok, Grál-őrzők és Grál-helyek • a Szent Grál főbb erényei • Szent Grál és Szent Korona • a Belső Grál kialakítása
 • 2019.05.25. Testnevelési Egyetem (Bp.) 125 perc • az érzéki és az érzékfeletti világ • az asztráltest és az ÉN megismerése • a Paradicsomi Imagináció és annak tiszta átélése • az egoizmus mint az asztráltest alapvonása • önérdek és közérdek, a személyes érdekek kitágítása • teendők a keresztény beavatási úton • a Küszöb Őrével való találkozás jelentősége • szellemi élmények a küszöbön túl • szellemi kép és annak földi ellenképe • Káin és Ábel története az ember belső világában • Ábel életre keltése önmagunkban • tudnivalók Énokról • a szellemi út célja: „Énok”-ká válni
 • 2019.05.18. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 91 perc • az elengedés és az elfogadás kapcsolata a szenvedéssel • összefüggés a személyes fejlődéssel és kiteljesedéssel • összefüggés a bölcsesség, szabadság, szeretet hármasával • a ragaszkodás és a függőség következményei • az elengedés gyakorlásának gyümölcsei • elengedés és a fogyasztói társadalom • az elengedés néhány fő területe • kérdések az elengedéshez • az elfogadás akadályai • Isten és az elfogadás • az elfogadás kapcsolata az idővel • az elutasítás mint páncél • a valódi elfogadás ismérvei • önmagunk elfogadásának három alapkérdése • a kritika és az el nem fogadás három fő forrása • az elfogadás pozitív hatásai • az elfogadás üzenetei a másik ember számára • „nem megváltoztatni akarlak, hanem megváltozni akarok általad”
 • 2019.04.26. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 89 perc • harmonikus kapcsolat önmagunkkal • önmagunk szeretetének hét forrása • belső önbecsülés és külső önbecsülés • az ember szabad választása a döntéseiben • négy lépés a teljes élethez • az élet hét alapvető döntése – Tudatosság vagy öntudatlanság? – Rend vagy káosz? – Béke vagy háború? – Elengedés vagy ragaszkodás? – Szabadság vagy rabság? – Boldogság vagy depresszió? – Szeretet vagy félelem? • tíz dolog, amit a szeretet teremt és táplál
 • 2019.03.29. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 112 perc • az ember mint megismerő lény – az emberi megismerés kitágulása az ember fejlődése során • a szellemtudomány tanulmányozása – az érzékletmentes gondolkodás hatásai – a tanítvány érzésvilágának átalakulása • a szellemi igazságok szeretet-tartalma • az ember teljes – 12 aspektust átfogó – megismerése • az imaginatív tudat kialakítása – a Föld-lélek hangulatainak meglátása a természeti jelenségek mögött • a földi létezők erő-áramlásai • a világ-kereszt misztériuma • az imagináció három fokozata • a fizikai test imaginatív megismerése – a paradicsomi imagináció • az étertest imaginatív megismerése – az étertest és a Grál-imagináció – a Szent Kehely tartalma
 • 2019.03.22. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 113 perc • az önmagunkhoz való őszinteség fontossága – alapvető kérdések az önvizsgálathoz – Önmagunk barátja vagy ellensége vagyunk? • konfliktuskezelési stratégiák – a passzív-önfeladó és az agresszív-erőszakos típus – az ezek mögött álló hitrendszerek – gyerekkori hatások és a konfliktuskezelés – az asszertív kommunikáció alapjai – asszertív konfliktuskezelés (a DERN-módszer) • önmagunk elfogadása és az ideálok • minden ember különleges • a perfekcionizmus elengedése – alapvető kérdések perfekcionistáknak • a mindennapi csodák felfedezése • önátadás a pillanatnak
 • 2019.02.22. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 85 perc • a lelkiismeret jelentősége • a lelkiismeret hangja • Friedrich Nietzsche a lelkiismeretről – a lelkiismeret négy kérdése • Martin Heidegger a lelkiismeretről – létfelejtés és létmegértés – az ember mint jelenvaló-lét – „akárki”-lét, önmaga-lét, együtt-lét – a gondolkodás és a gondoskodás jelentősége – odahallgatás és meghallás – kitörés az „akárki”-létmódból – a lelkiismeret hívó szava és ébresztő hatása – a perifériáról a Centrumba – vélt és valós szabadság – az alapvető Gond az ember életében és ennek feloldása
 • 2019.02.09. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 269 perc • alapvető tudnivalók az álmokról, az álmok háromféle megközelítése • a repülős-lebegős álmok mint tipikus álmok – a pszichológia „nagyjai” és egyéb elméletek a repülős álmokról – a repülős álmok metafizikai é spirituális megközelítése – önismereti kérdések a repülős álmokhoz • a ruházat szerepe az álomban – a szerepszemélyiség és az álombéli ruházat összefüggései – példák az álombéli ruházatra • a meztelenség-álmok jelentősége és lehetséges értelmezései – önismereti kérdések az álombéli ruházat és meztelenség kapcsán • tudnivalók a rémálmokról – segítő kérdések a rémálmok megértéséhez – teendők rémálmok esetén – a gyermekek rémálmai • az álom-én megismerése, önismereti munka az álom-énnel – az álom-én pozitív formálása • a tudatos álmok hatása • a nyugodt és tudatos álmodás előkészítése (környezet, gyógynövények, ételek, illatok) • pozitív megerősítések lefekvés előtt • az álmokra való emlékezést segítő módszerek • az álmok a szellemtudomány fényében – én-hasadás az álomban – az ember hét tudatállapota, az alsóbb tudatállapotok átalakulása – szellemi típusú álmok
 • 2019.01.25. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 107 perc • boldogság-identitás • a boldogság megosztása • örülni mások boldogságának • belső napüdvözlet – Kezdjük örömmel a napot! • a környezetünk boldoggá tétele • a mesehősök hét boldogságreceptje • értékes célok kitűzése • az erőfeszítések jelentősége • Alakítsuk ki az elköteleződést! • az önmagunk felé való elköteleződés • a boldogság hét alapelve
 • 2019.01.18. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 122 perc • emberi erények, isteni erények • Pál apostol a hitről • a három alapvető hitigazság – Isten van / Isten létezik – Isten teremtette a világot – a látható világ a láthatatlanból keletkezett • az ezoterikus kereszténység alaptézisei • az ember szellemi felelősségérzete • „Isten halála” Nietzschénél • Miért idézte elő az ember „Isten halálát”? • „Isten feltámadása” a hit által • hitünk megvallása, felvállalása • a hitvallás helyes és helytelen formái • „Isten feltámasztásának” hét kulcsa
 • 2018.11.30. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 98 perc • a pszichológia új irányzatai • a felelősségvállalás jelentősége – az ember teremtő ereje – védekező mechanizmusok a felelősség elkerülésére – áldozati tudat vagy tudatos sorsformálás • a gondolkodásmód megváltoztatása – tipikus negatív gondolatok önmagunkról, az életről és az embertársainkról – pozitív gondolatok ugyanezekről a témákról – a gondolat hatalma – a változás alapelvei és a változást akadályozó fő tényezők • IGEN-t mondani mindarra, ami van – tagadás és elutasítás, mindennapi „nem”-jeink – elfogadás és boldogság – a szeretet alkímiája – az IGEN-t mondás három fokozata • zárógondolatok a boldogságról
 • 2018.11.18. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 257 perc • az álmok háromféle megközelítése • Jung álomértelmezése – eltérések a freudi megközelítéstől – az álmok komplementer szerepe – az álmok szerepe a tudatos és a tudattalan kapcsolatában – a szimbólumok szerepe és értelmezése – az álmok négy fajtája Jungnál – „az álom én vagyok” • az ember négy tudatállapota • tudatos álmodás és imagináció – a tudatos álmodás hét ismérve – ébrenlét-tesztek és álomjelzők – a tudatos álmodás hét fokozata • kommunikáció az álomszereplőkkel – alapkérdések az álmunk szereplőihez – munka az ellenséges álomalakkal • anima és animus az álmainkban – megjelenési formák, jelek és szimbólumok, melyek az animára vagy az animusra utalnak • kulcsok a saját álmok megfejtéséhez • az álmok művészeti feldolgozása – az álomról készült kép értelmezése • a jungi asszociációs technika
 • 2018.10.20. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 189 perc • félelmek a négyes alap tükrében • a fóbiák csoportosítása az exoterikus és az ezoterikus pszichológiában • a leggyakrabban előforduló félelmek • félelmek a hét csakrához kötődően • a félelem spirituális megközelítése • a félelmek oldása természetgyógyászati módszerekkel (táplálkozás, gyógynövények, aromaterápia, homeopátia, légzés, mozgás stb.) • a félelem átalakítása áldással • a jelenlét és a félelem • a dominanciaigény, a bűntudat és az elvárások összefüggése a félelemmel • gyógyulás a félelmekből • a félelmek három szintje • a kockázatvállalás és a félelmek leküzdése • spirituális kockázatvállalás • alapelvek a félelmekről • a félelemkezelés hét szintje • hét kulcs a félelmek legyőzéséhez
 • 2018.10.12. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 108 perc • bevezetés az angyaltanba • a kilenc angyali hierarchia • az angyalok szerepe az emberiség múltjában, jelenében és jövőjében • a védőangyal által elhelyezett képek • a szabad gondolkodás jelentősége • gondolati út a szellemhez • az imaginációhoz vezető hét lépcsőfok • az emberi találkozás legmagasabb szintje • a megismerő szeretet hét kérdése • kölcsönös odafordulás egymás felé • az ellenerők törekvése a jövőideálok eltorzult megvalósulására • a szellemi tompaság legyőzése • a szellemiség ébresztő hatása • az emberi fejlődés 3 × 7 alapelve, mely az angyalokkal való kapcsolatot is segíti
 • 2018.09.28. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 121 perc • Michael arché legfőbb tulajdonságai • szellemi típusú félelmek • materiális és spirituális történelemszemlélet – az egyes főangyalokhoz tartozó történelmi időszakok • a Mihály-korszak jellegzetességei • az ötös szám jelentései és megjelenései a spirituális tanításokban – ötösségek a különböző vallásokban • a pentagram jelentései és geometriája • bukás és megváltás a manicheizmusban • pentagram a rózsakeresztes áramlatban – belső karácsony és a belső pentagram megszületése • a szimbólumok új jelentései a michaeli korban • a pentagram mint az éteri test váza • meditáció a szimbólumokkal – néhány pentagram-meditáció • az emberi fejlődés útja a pentagram tükrében
 • 2018.05.26. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 77 perc • a pozitív pszichológia néhány fontos jellemzője • a pozitív pszichológia és a viselkedésszabályozás • a viselkedésszabályozás és a boldogságszint összefüggése • az emberi viselkedés hét szintje – alacsonyabb rendű viselkedésszabályozók: vágykielégítés, reakció, tanult szokások, társadalmi elvárások – magasabb rendű viselkedésszabályozók: életszükségletek, szabadság, „végső megértés” • néhány gyakori boldogságmítosz és a valóság – a pénz és a boldogságszint összefüggése – az élmények mint boldogságfokozók – a siker és a boldogság kapcsolata – boldogság a munkahelyen, boldogságökonómia • a boldogság három aranyszabálya
 • 2018.04.20. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 94 perc • lelkiismeret az ősi korban • a lelkiismeret születése – ennek nyomai az ókori görög drámákban • a lelkiismeret megjelenése az ókori filozófiában – a „phronészisz” jelentése Arisztotelésznél • a lelkiismeret fokozatai • Szentháromság a János-kereszténységben • kinyilatkoztatás és lelkiismeret – ezek kapcsolata a Szentháromsággal – Kelet és Nyugat viszonya a kinyilatkoztatáshoz és a lelkiismerethez • Krisztus és a keresztény lelkiismeret • ösztön és lelkiismeret • a magasabb Én és a lelkiismeret
 • 2018.04.15. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 263 perc • az álmok háromféle megközelítése – test szerint, lélek szerint és szellemi szempontból • az emberiség álmokhoz való viszonya a különböző korokban • tudnivalók az alvásciklusról – a paradox szakasz vagy REM-fázis jellemzői • Sigmund Freud és az álomfejtés – az álom mint vágyteljesülés – álom a külső érzéki, illetve a belső érzéki ingerek alapján – betegségre utaló álmok – álmok a belső pszichés ingerek alapján • álmaink keletkezése – látens és manifeszt álomtartalom, álommunka – sűrítés, eltolás és szimbolizálás mint elsődleges cenzúra – az álommunka egyéb összetevői • embertípusok az álmodáshoz való viszony alapján • álmok a szellemtudomány tükrében – a különböző testekből fakadó álmok jellemzői – néhány tipikus álomfajta: gyógyító-, halál-, vizsga-, profetikus és visszatérő álom – tudatos és nem tudatos álmok – az álomélet átalakulása a szellemi úton – a tudatos álmodás előkészítése és hét fokozata – álmok és az angyali hierarchiák
 • 2018.03.22. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 95 perc • lelkiismeret a pszichológiában – a freudi megközelítés – Erich Fromm gondolatai a lelkiismeretről – autoriter és humanista lelkiismeret – lelkiismeret és integritás – a lelkiismeret „hatástalanságának” okai – az elhanyagolt lelkiismeret tünetei – produktivitás és lelkiismeret • lelkiismeret a keresztény teológiában – a jó és a rossz lelkiismeret ismérvei – a lelkiismeret hétféle „hangja” – alaplelkiismeret és szituációs lelkiismeret – a lelkiismeret és az Istennel való kapcsolat • a szellemtudomány a lelkiismeretről – a születés előtti létezés elfelejtése és a lelkiismeret keletkezése – a lelkiismeret szellemtudományi háttere – a lelkiismeret szerepe a halál utáni létben – lelkiismeret és örökkévalóság
 • 2018.02.23. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 93 perc • az ember tudatállapotai ­ a transzcendentálék (szépség, jóság, igazság) összefüggése a három emberi tudatállapottal • a fizikai test különleges helyzete • az ember teremtő képessége az ásványi világban és az élet világában – az új élet teremtésének előfeltételei – az új élet létrehozásának kétféle útja – szintetikus élet létrehozása a technika révén – az ember jövője: társteremtővé válni • erők és szubsztanciák az ember fejénél és végtagjainál • az ember tartozása a Földnek és az angyali hierarchiáknak • a tisztességesség fogalmának kitágítása • az ember kozmikus adósságának törlesztése • az ember híd-szerepe és társmegváltóvá válása