fbpx

Akció az online előadásokra!

Akciót hirdetünk az online előadásokra az alábbiak szerint:
3 különböző normál előadás vásárlása esetén a 4. előadás ajándék!
Helyezz 4 normál előadást a kosárba és vásárlásnál használd a következő kuponkódot:
ELOADAS3+1

2 egész napos előadás vásárlása esetén a 3. normál előadás ajándék!
Az ajándék előadás normál (nem egész napos) előadás lehet. Helyezz 2 egésznapos valamint 1 normál előadást a kosárba és a vásárlásnál használd a következő kuponkódot:
ELOADAS2+1

Az élő előadások hiányában elkezdtük a korábbi előadások online videó formájában való feltöltését. Ezek számát folyamatosan növeljük, így a DVD és a CD formátum mellett egyre több előadás online videó formájában is megvásárolható lesz. Előadások megtekintése részletes tematikával 

Részletes tudnivalók az online nézhető előadásokról

 • Akció!
  Ízelítő a témákból:
  • Hogyan találhatom meg az ideális párom?
  • Mit lehet tenni annak érdekében, hogy megmaradjon a kölcsönös szeretet és bizalom egymás felé?
  • Mi a harmonikus párkapcsolat hét aranyszabálya?
  • Hogyan érthetem meg jobban a partnerem?
  • Miért romlik meg a viszonyom azzal, akit valaha a legjobban szerettem?
  • Hogyan lehet megelőzni, hogy válságba jusson a kapcsolatunk?
  • Hogyan tud megújulni a párkapcsolatom/házasságom?
  Betekintés a könyvbe – Első fejezet (PDF)
  Kosárba teszem Részletek
 • 120 perc Ízelítő a témákból: • Krisztus küldetésének beteljesedése Nagyhéten • a zsidó és a keresztény húsvét közötti különbségek • Krisztus és az Úrvacsora • Krisztus három húsvétja – a nagyheti Úrvacsora előkészítése • az Úrvacsora értelmezése fizikai szinten - a paradicsomi ember táplálékai - az Úrvacsora szimbolikája az étkezés vonatkozásában - az ember híddá válása Ég és Föld között • az Úrvacsora értelmezése lelki szinten - a kézbe vétel szimbolikája - az áldás jelentése és jelentősége - az ember eredendő áldottsága és annak megerősítése - a megtöretés lelki aspektusai és gyakori formái - önmagunk szétosztása • az Úrvacsora értelmezése szellemi szinten - az Úrvacsora négy attribútumának párhuzamai - Úrvacsora fizikai hordozóval és anélkül - a szellemi Úrvacsora misztériuma - Michael és Szófia szerepe a szellemi Úrvacsorában - a tiszta gondolkodás és a tiszta érzésvilág jelentősége - az Úrvacsora szellemi hatásai • Krisztus mint a Föld új szelleme
  Opciók Részletek
 • 100 perc Ízelítő a témákból:
  • a jelenlét jelentősége és három fokozata
  • az egó „menekülése” a jelenből
  • gondolkodás és a jelenlét
  • szellemi alvás és szellemi éberség
  • Buddha tana és Krisztus tana az éberségről
  • 12 tudatosságfokozó gyakorlat
  • a jelenlét keresztény szemmel
  • a jelenlét mint kapu Istenhez
  • szent és profán
  • a tudat ébersége és a szív ébersége
  • a szeretet és a jelenlét
  • a jelenlét mint szüntelen ima
  • a jelenlét mint kapu a másik emberhez
  • jelen lenni Isten számára
  • a jelenlét útja a szabadsághoz és a szeretethez
  Opciók Részletek
 • 113 perc Ízelítő a témákból: • az Oidipusz-legenda jelentése az emberiségfejlődés vonatkozásában • a vágy és a szeretet közötti különbség • az ős-vágy (Isten utáni vágy) jelentősége és felébresztése • a vágyak transzcendentálása • hétköznapi és magasabb megismerés • a hierarchikus lények általi megismerés • a megismerés összefüggése az átszellemesítéssel • a meditációs praxis jelentősége - a meditáció legfőbb hatásai • túllépés a szimpátián és antipátián • a szeretet misztériuma
  Opciók Részletek
 • 99 perc Ízelítő a témákból: • a trinoszófia és az antroposzófia jelentése • a belső alkímia lényege • a trinoszófia és az antroposzófia a hitről • a változás jelentőségéről • a változás lehetséges akadályai • az Antroposzófia alapelvei a rosszról • az ellenerők főbb csoportjai és hatásuk az emberre • Saint-Germain a szív nézőpontjáról • a szívbéli nézőpont elsajátításának hatásai az emberre és kapcsolataira • Saint-Germain a hívásról • az integráció négy vonala • szellemi hívás és szellemi válasz • a trinoszófia az egységről
  Opciók Részletek
 • 106 perc Ízelítő a témákból: • Szentháromság a kereszténységben • a Szentlélek az Ószövetségben • a „felkent”-ekre vonatkozó utasítások • a keresztség és a Szentlélek • a Szentlélek nevei és jelképei • a Szentlélek befogadása Krisztus előtt és után • keresztény újjászületés a Szellem által • a Szent Szellem befogadásának előfeltételei és néhány következménye • a kinyilatkoztatás folyamatossága a Szent Szellem által • a pünkösdi élmény és a közösség kapcsolata • a pünkösdi élményhez szükséges erények a 15. zsoltár alapján • közösségi erények • Pünkösd és az új keresztény beavatás • a pünkösdi élmény a négy felső csakra szintjén - szellemi kincseink felfedezése - megszabadulás a téves önazonosításoktól - a megismerés körének kitágulása, a szellemi világ mélyebb megértése - a Szellem által ihletett beszéd - Krisztus megismerése egyre tágabb kozmikus léptékben - a Te-élmény átélése mint a tiszta szeretet megszületésének alapja - a szív felébredése, „kőszívű” helyett „lángoló szívűvé” válni - a Krisztussal való szeretetközösség kialakulása
  Opciók Részletek
 • 92 perc Ízelítő a témákból: • az illúziók négy fő területe • májá-tan megjelenése a hinduizmusban • Isten az egyedüli valóság • májá-tan megnyilvánulása a buddhizmusban • Nágárdzsuna tanításai a kétféle igazságról • Isten mint a feltétel nélküli független létező • a keresztény májá-tan lényege • Isten az egyetlen valóság • a szellemi fejlődés négy fokozata • májá-tan szellemtudományi megközelítésben • a külső és belső májá • Pál apostol a májá-tanról • a valóság megismerése Krisztus által • a megismerés megváltása, megszentelése Krisztus által • a Krisztus általi új, szellemi megismerés • Buddha és Krisztusa tanításai a szellemi megismerésről • a májá legyőzése a keresztény beavatási úton
  Opciók Részletek
 • 127 perc Ízelítő a témákból: • 2021 – a Szaturnusz éve • a Szaturnuszhoz tartozó fő minőségek • a Szaturnusz mint „Isten metszőollója” • a Szaturnuszhoz tartozó erények és negatív aspektusok • a Szaturnusz üzenete számunkra • a Szaturnuszhoz tartozó fő szervek és betegségek • a sors nem büntet, hanem kiegyenlít • sors-elfogadás és sors-szeretet • a felelősségvállalás jelentősége életünkben • az emberi fejlődés kulcsai • a törvények helyes megközelítése • a munka és a hivatás közötti különbségek • az életfeladatunknak megfelelő hivatás • az időtől való függetlenedés eszközei • a halálfélelem kialakulása és legyőzése • a tudatos küszöbátlépés jelentősége korunkban • a Szaturnusz mint hétszeres őrző • önvizsgálati kérdések a Szaturnusz évében • a szaturnikus fejlődés hét szintje
  Opciók Részletek
 • 91 perc Ízelítő a témákból: • az ima emlékeztet égi hazánkra • kapcsolat Istennel az ima által • az Istennel való kapcsolat hét szintje • Isten legyen a legjobb barátunk! • az ima segíti Isten érzékelését • Istenben találjuk az igazi boldogságot • Avilai Szent Teréz az imádságról - az ima által Istenre nézni - viszonozni Isten „szerelmét” - az ima révén kaput nyitni Istennek • Isten legfontosabb kérései az emberhez • az ember kérése Istenhez az ima révén • kapcsolódás az Igazi Középhez, aki Isten • fogadni Isten ajándékait az ima által • Isten mint az „Örök Te” • Istennel való egységélmény az ima által
  Opciók Részletek
 • Rövid ízelítő az előadásból:
  125 perc Ízelítő a témákból: • a félelem és az egész-ség összefüggése • a félelem és szeretet kapcsolata • a jelenlét hatása a félelmekre • a félelem spirituális megközelítése • a félelmek lehetséges okai • a hét csakraszinthez kapcsolódó félelmek és kulcsok azok feloldásához – félelem a szegénységtől – félelem a másik nemtől, a szexualitástól, az egyedülléttől – félelem az érzelmek kimutatásától, az erőszaktól, a gonosztól – félelem a szeretettől – félelem a kritikától – félelem az igazságtól – félelem a haláltól, a szellemi fejlődéstől, Istentől • a szeretet útjának három fokozata • „Isten a szeretet” • gyógyulás a félelmekből
  Opciók Részletek
 • Az előadás-sorozat egyes részei nem épülnek szigorúan egymásra, egymástól függetlenül érthetők és élvezhetők. A különböző előadások egy-egy új aspektusból vizsgálják meg az önbizalom, önbecsülés és önértékelés témáját, a részletes tematikát lásd az adott részekre kattintva! 100 perc Ízelítő a témákból: • az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat fontossága • az önutálat és az önimádat legfőbb ismérvei • a gyermekkori hatások jelentősége • önmagunk feltétel nélküli szeretete • az egészséges önszeretet alkotóelemei • együttérzés önmagunkkal s ennek pozitív hatásai • az önmagával együttérző ember sajátosságai • az önmagunk iránt érzett kedvesség – gyakorlatok az önmagunk iránti kedvesség megnyilvánításához – a „belső kritikus”-sal való kapcsolatunk harmonizálása – a leggyakoribb önromboló gondolatok – pozitív megerősítések az önromboló gondolatok feloldására • a szenvedés mint közös emberi tapasztalat – az önsajnálat jellemzői • az együttérzés és a jelen-tudatosság – két tudatosságfokozó gyakorlat – a jelenlét mint a tudatos döntéshozatal kulcsa – az ellenállás összefüggése a szenvedéssel – az elfogadás jelentősége – helyes hozzáállás a fájdalomhoz • az önmagunkkal való együttérzés gyümölcsei Rövid ízelítő egy korábbi előadásból:
  Opciók Részletek
 • Az irgalmasság hét szellemi cselekedete a János-kereszténység tükrében 120 perc Ízelítő a témákból:
  • a irgalmasság jelentősége a kereszténységben
  • a szeretet, az igazságosság és az irgalmasság
  • az isteni irgalom mint a rossz elé állított végső korlát
  • felismerni Krisztust mindenkiben
  • az irgalmasság cselekedetei testi és lelki szinten
  • az irgalmasság hét szellemi cselekedete o a betegek csodás meggyógyítása - Kiket gyógyított meg Jézus? - a keresztény gyógyítás alapelvei o a megszállottak megszabadítása - a megszállottság fő típusai és legfőbb tünetei - a keresztény ördögűzés néhány eleme o a gonoszság lényeinek megváltása - a megváltás az ellenerők három fő csoportjának vonatkozásában o csodatételek az irgalmasság jegyében - minden egyes csoda mint jel és tanítás o a bűnök megbocsájtása - a bűnbánat és a kegyelem befogadásának útja - a kegyelem elutasításának lehetséges okai o az emberiség bűneinek átvállalása - a Golgotai esemény mint az átvállalás ősképe o a halottak feltámasztása - a halál legyőzése mint a bűn legyőzése
  Opciók Részletek
 • Húsvét misztériuma – Krisztus hét mondata a kereszten (2. rész) 112 perc Ízelítő a témákból:
  • az emberiség süllyedése és megváltása
  • a Golgotai Misztérium jelentősége
  • Krisztus hét utolsó mondata a kereszten
  • a negyedik mondás értelmezése („Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”)
  • az Isten-nélküliség átélése, ennek jelentése
  • kapcsolat a 22. zsoltárral, messiási próféciák a zsoltárban
  • az Atya válasza Krisztus kérdésére
  • az Isten-hiánytól az Isten-szeretetig
  • a János-kereszténység magyarázata erre a mondatra
  • teljes kiüresedés (kenózis) a kereszten
  • az „Istenen túli Isten” megismerése
  • kitörés a negatív spirálból, mely a bűnbeeséssel indult
  • Krisztus átéli az emberiség helyzetét
  • az Atya és a Fiú közötti szeretet-egység
  • Krisztus legemberibb pillanata a kereszten
  • Jézus keresztre feszítésének egyedisége
  • az Istenhez való visszatérés három lépése
  • megtalálni a kapcsolatot Krisztussal minden emberi szenvedésben is
  Opciók Részletek
 • Maradj otthon a Szívedben! (2. rész) - Bevezetés a CSEND misztériumába 102 perc Ízelítő a témákból:
  • „az ember tragédiája” – kizuhanás a Létezés Centrumából
  • a Centrumtól való eltávolodás folyamata és a Centrumhoz való visszatérés lépcsőfokai
  • a Szív mint az ember belső Centruma
  • a Szív hétszeres titka
  • bevezetés a Csend misztériumába
  • a modern kori zajszennyezés és menekülés a Csend elől
  • a Csend szerepe a keleti tanításokban
   • a hinduizmus, Sri Ramana Maharsi és Buddha tanításai
   • a japán haikuk és a Csend kapcsolata
  • keresztény kérdések a Csendről
  • Isten Csendje a hetedik napon
  • megáldott és megszentelt Csend
  • meghallani Istent a Szív Csendjében
  • Isten Szava és Isten Csendje
  • a Csend megvalósításának fokozatai
  • a Csendből születő cselekvés
  • a Csend és a Szeretet kapcsolata
  • a Megfeszített Csendje – Csendben állni a Kereszt alatt
  Opciók Részletek
 • Gábriel Arkangyal a szellemtudomány fényében 79 perc Ízelítő a témákból: • a Jelenlét Angyalai • a zsidó, a keresztény és az iszlám hagyomány tanításai Gábrielről • Gábriel és a víz elem kapcsolata • Gábrielhez tartozó főbb analógiák • Gábriel hatása a lélekre • Gábrielhez tartozó minőségek és területek • gábrieli periódusok a történelemben, a gábrieli korszakok jellegzetességei • Gábriel attribútumainak jelentése – harsona és liliom • Gábriel az anyák/anyaság égi segítője • héthetes Gábriel-program • Gábriel és Michael összehasonlítása • Miben tud Gábriel segíteni? • Mikor kérjük Gábriel segítségét? • röpimák Gábriel Arkangyalhoz