Váradi Tibor: Itt és most – A jelenlét titkai

2000 Ft

Több mint 30 tudatosságfokozó gyakorlattal

A könyvben többek között az alábbi alapvető kérdésekre is választ találhat a kedves Olvasó:

 • Milyen módon teszi teljesebbé az életünket a jelenlét?
 • Hogyan szentelhetünk meg minden pillanatot?
 • Miért kapunk pofonokat az élettől?
 • Mit jelent a tudat és a szív ébersége?
 • Miként járul hozzá a jelenlét szeretetünk növekedéséhez?

Beleolvasok a könyvbe – pdf megnyitása

 

Leírás

Előszó
“Rendellenesen felpörgetett világban élünk. Mindenki rohan valahová. Kapkodunk, sietünk, türelmetlenkedünk. Ebben a rohanó világban nincs időnk és erőnk megfigyelni a dolgokat. Nem mélyedünk el alaposan és figyelmesen sem az emberekben, sem önmagunkban. A figyelmetlenségből aztán tévedések, hibázások, félreértések, mulasztások és konfliktusok születnek. Sok fájdalom és kellemetlenség elkerülhető lenne, ha jobban figyelnénk önmagunkra és másokra. Boldogabb és harmonikusabb életet élhetnénk, ha minél többször tudatosítanánk mindazt, amit látunk, hallunk, érzünk vagy gondolunk. A nagyobb tudatosságból aztán nagyobb bölcsesség, szabadság és szeretet születik. Áldásos hatású számunkra és a környezetünk számára is, ha minél többet időzünk az „itt és most”-ban. A tudatosság pillanataiban kapcsolódunk valódi Én-magunkhoz, eredeti természetünkhöz, ami nélkülözhetetlen része a belső-tudati fejlődésnek.
Mindezeket figyelembe véve fontosnak éreztem, hogy tartsak egy háromrészes előadás-sorozatot ebben a témában, elmondva egyrészt a jelenléthez kapcsolódó leglényegesebb tanításokat, illetve olyan egyszerű gyakorlatokat adva át, amelyek segítségével bárki képes fokozni a tudatosságát. Jelen könyv ennek az előadás-sorozatnak az írott és szerkesztett változata. Az élőszóban elhangzott előadások szinte egy az egyben megtalálhatók ebben a kötetben, minimális módosításokkal.
Remélem, hogy ezzel a könyvvel elősegíthetem, hogy figyelmesebben-tudatosabban éljük az életünket, és felfedezzük a pillanat szentségét. Kívánom, hogy minél többen inspirációt és motivációt tudjanak meríteni ebből a műből egy teljesebb és tudatosabb élethez.”

Váradi Tibor – 2022 Pünkösdjén

TARTALOM

Előszó

A jelenlét misztériuma

 • Az ember mint időbe vetett létező
 • A jelenlét fokozatai
 • A pillanat megszentelése
 • A jelenlét keresztény szemmel
 • Szellemi ébredés
 • Tudatosságfokozó gyakorlatok

Tanítások a jelenlétről Keleten és Nyugaton

 • Az éberség a buddhista hagyományban
 • Szociális megvilágosodás a keresztény beavatási úton
 • A tudat és a szív ébersége
 • A szabadság és a jelenlét kapcsolata
 • A szenvedés és a jelenlét kapcsolata
 • Az isteni erények és a jelenlét kapcsolata
 • Jelenlét és Isten-élmény
 • Tudatosságfokozó gyakorlatok

Szeretet és szenvedés a jelenlét tükrében

 • A gondolkodás tudatosításának jelentősége a tudati lélek korában
 • Felébredés a nappali éber álomból
 • Az illúziók legyőzésének útja
 • „Tenni” vagy „lenni”: az itt a kérdés
 • További krisztusi példázatok a jelenlét fontosságáról
 • Az isteni egységbe való visszatérés kulcsai
 • Tudatosságfokozó gyakorlatok

Bibliográfia

Váradi Tibor természetgyógyász, vallásbölcsész

Váradi Tibor

1995 óta több mint kilencszáz előadást tartott öngyógyítás, természetes életmód, önismeret, magyarság, filozófia és vallásbölcsészet témakörökben. A több száz hallgatót vonzó előadások mellett rendszeresen tart tanfolyamokat és táborokat is.

A testi, lelki és szellemi egészség jegyében eddig tizenhárom könyve és számos további kiadványa jelent meg. A Népbetegségek megelőzése és szelíd gyógymódjai sorozat részletesen foglalkozik a leggyakoribb betegségek fizikai és lelki aspektusaival, a gyógyulás természetes lehetőségeivel. Az evangéliumokról szóló könyvsorozat a négy evangélium mélyebb megértéséhez ad szellemtudományi értelmezést. Szellemtudomány címmel megjelent kötetei pedig betekintést adnak az ember és a létezés, illetve a bölcsesség és a szeretet útjának titkaiba. További kiadványok: Az egészséges életmód alapjai; „Isten, áldd meg a magyart…”; Gabonaételek – A Nap ajándékai, Napfényes receptfüzetek.

Tevékenységét a Napfényes Élet Alapítvány szervezésében végzi. Az alapítvány szervezi előadásait, adja ki és gondozza írásait, illetve az előadásairól készült kép- és hangfelvételeket.

Kezdeményezésére az alapítvány önkéntesek bevonásával karitatív tevékenységeket is végez: hajléktalanoknak étel- és ruhaosztás, valamint erdőtakarítás és kórházlátogatás formájában.

Váradi Tibor kezdeményezésére és vezetésével több olyan szervezet jött létre a Napfényes Élet Alapítvány égisze alatt, melyek az emberek testi-lelki egészségét hivatottak segíteni (Napfényes GyógyközpontNapfényes ÉtteremNapfényes Cukrászat).

Váradi Tibor szakmai önéletrajza

2009. Természetgyógyászatért-díj

Ízelítő videók Váradi Tibor előadásaiból: