Váradi Tibor: Itt és most – A jelenlét titkai

2000 Ft

Több mint 30 tudatosságfokozó gyakorlattal

A könyvben többek között az alábbi alapvető kérdésekre is választ találhat a kedves Olvasó:

 • Milyen módon teszi teljesebbé az életünket a jelenlét?
 • Hogyan szentelhetünk meg minden pillanatot?
 • Miért kapunk pofonokat az élettől?
 • Mit jelent a tudat és a szív ébersége?
 • Miként járul hozzá a jelenlét szeretetünk növekedéséhez?

Leírás

„Rendellenesen felpörgetett világban élünk. Mindenki rohan valahová. Kapkodunk, sietünk, türelmetlenkedünk. Ebben a rohanó világban nincs időnk és erőnk megfigyelni a dolgokat. Nem mélyedünk el alaposan és figyelmesen sem az emberekben, sem önmagunkban. A figyelmetlenségből aztán tévedések, hibázások, félreértések, mulasztások és konfliktusok születnek.
Sok fájdalom és kellemetlenség elkerülhető lenne, ha jobban figyelnénk önmagunkra és másokra. Boldogabb és harmonikusabb életet élhetnénk, ha minél többször tudatosítanánk mindazt, amit látunk, hallunk, érzünk vagy gondolunk. A nagyobb tudatosságból aztán nagyobb bölcsesség, szabadság és szeretet születik. Áldásos hatású számunkra és a környezetünk számára is, ha minél többet időzünk az „itt és most”-ban. A tudatosság pillanataiban kapcsolódunk valódi Én-magunkhoz, eredeti természetünkhöz, ami nélkülözhetetlen része a belső-tudati fejlődésnek.”
Váradi Tibor

Előszó
Rendellenesen felpörgetett világban élünk. Mindenki rohan valahová. Kapkodunk, sietünk, türelmetlenkedünk. Ebben a rohanó világban nincs időnk és erőnk
megfigyelni a dolgokat. Nem mélyedünk el alaposan és figyelmesen sem az emberekben, sem önmagunkban. A figyelmetlenségből aztán tévedések, hibázások, félreértések, mulasztások és konfliktusok születnek. Sok fájdalom és kellemetlenség elkerülhető lenne, ha jobban figyelnénk önmagunkra és másokra. Boldogabb
és harmonikusabb életet élhetnénk, ha minél többször tudatosítanánk mindazt, amit látunk, hallunk, érzünk vagy gondolunk. A nagyobb tudatosságból aztán nagyobb bölcsesség, szabadság és szeretet születik. Áldásos hatású számunkra és a környezetünk számára is, ha minél többet időzünk az „itt és most”-ban. A tudatosság pillanataiban kapcsolódunk valódi Én-magunkhoz, eredeti természetünkhöz, ami nélkülözhetetlen része a belső-tudati fejlődésnek.
Mindezeket figyelembe véve fontosnak éreztem, hogy tartsak egy háromrészes előadás-sorozatot ebben a témában, elmondva egyrészt a jelenléthez kapcsolódó
leglényegesebb tanításokat, illetve olyan egyszerű gyakorlatokat adva át, amelyek segítségével bárki képes fokozni a tudatosságát. Jelen könyv ennek az előadás-sorozatnak az írott és szerkesztett változata. Az élőszóban elhangzott előadások szinte egy az egyben megtalálhatók ebben a kötetben, minimális módosításokkal.
Remélem, hogy ezzel a könyvvel elősegíthetem, hogy figyelmesebben-tudatosabban éljük az életünket, és felfedezzük a pillanat szentségét. Kívánom, hogy minél
többen inspirációt és motivációt tudjanak meríteni ebből a műből egy teljesebb és tudatosabb élethez.

Váradi Tibor – 2022 Pünkösdjén

TARTALOM

Előszó

A jelenlét misztériuma

 • Az ember mint időbe vetett létező
 • A jelenlét fokozatai
 • A pillanat megszentelése
 • A jelenlét keresztény szemmel
 • Szellemi ébredés
 • Tudatosságfokozó gyakorlatok

Tanítások a jelenlétről Keleten és Nyugaton

 • Az éberség a buddhista hagyományban
 • Szociális megvilágosodás a keresztény beavatási úton
 • A tudat és a szív ébersége
 • A szabadság és a jelenlét kapcsolata
 • A szenvedés és a jelenlét kapcsolata
 • Az isteni erények és a jelenlét kapcsolata
 • Jelenlét és Isten-élmény
 • Tudatosságfokozó gyakorlatok

Szeretet és szenvedés a jelenlét tükrében

 • A gondolkodás tudatosításának jelentősége a tudati lélek korában
 • Felébredés a nappali éber álomból
 • Az illúziók legyőzésének útja
 • „Tenni” vagy „lenni”: az itt a kérdés
 • További krisztusi példázatok a jelenlét fontosságáról
 • Az isteni egységbe való visszatérés kulcsai
 • Tudatosságfokozó gyakorlatok

Bibliográfia

Cím